Podatek od spadków i darowizn w Polsce a jaki w innych krajach UE?

Chcesz wiedzieć jaki jest podatek od spadków i darowizn w Polsce a jakie w innych krajach UE? Koniecznie przeczytaj ten artykuł.

Podatek od spadków i darowizn w Polsce

O tym kto i kiedy zobowiązany jest do zapłaty podatku od spadków i darowizn dowiesz się z naszego artykułu Kiedy nie płaci się podatku od spadków i darowizn?

Stawka podatku od spadków i darowizn w Polsce

Przede wszystkim Ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje kwotę wolną od podatku. Opodatkowanie dotyczy więc wyłącznie nadwyżki nad wskazaną w ustawie kwotę. Stawka w polskim prawie różni się w zależności od grupy podatkowej, w której znajduje się spadkobierca, a także od wysokości dziedziczonego spadku. Minimalna stawka wynosi 0%, natomiast maksymalna 20%.

Różne unormowania

Kraje europejskie cechują się dużą rozbieżnością jeżeli chodzi o sposób i wysokość opodatkowania. W niektórych krajach, np. Austria, Cypr, Estonia, Łotwa, Norwegia, Słowacja i Szwecja, spadek i darowizny w ogóle nie są opodatkowane.

Również widoczne są różnice w stosowanych kryteriach do ustalenia odpowiedniej stawki. Przykładowo w Polsce rodzeństwo jest w tej samej grupie podatkowej co wstępni, zstępni, małżonek, ojczym, macocha, pasierb, teściowie, synowa, zięć. Natomiast w Belgii, rodzeństwo jest zaliczane do drugiej kategorii podatkowej i stawka podatku jest dla nich o kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt procent większa niż dla małżonka, wstępnych, zstępnych itp.

Do krajów o najkorzystniejszym opodatkowaniu spadku i darowizn należy Bułgaria. Opodatkowaniu podlega dopiero nadwyżka powyżej 250 tys. lewów bułgarskich (ok. 580 tys. złotych). Krewni w linii prostej oraz małżonek nie są w ogóle zobowiązani do zapłaty podatku. Stawka dla krewnych w linii bocznej wynosi między 0,4% a 0,8%. Natomiast osoby niebędące krewnymi zapłacą między 3,3% a 6,6%.

Najgorzej pod względem wysokości podatku od spadku i darowizn wyglądają kraje zachodnie – Hiszpania, Belgia, Francja, Dania i Niemcy, gdzie w skrajnych przypadkach możemy zapłacić odpowiednio: 81.6%, 80%, 60%, 52% i 50% podatku od spadku i darowizn.

Pełne zestawienie krajów europejskich

Poniżej prezentujemy Państwu zestawienie wybranych krajów europejskich wraz z obowiązującą stawką podatku w roku 2019.

Państwo Opodatkowanie spadku i darowizn Stawka podatku
Austria Nie Brak
Belgia Tak 1-80%
Bułgaria Tak 0,4-6,6%
Chorwacja Tak 4%
Cypr Nie Brak
Czechy Tak W określonych przypadkach podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym
Dania Tak 0-52%
Estonia Nie Brak
Finlandia Tak 0-33%
Francja Tak 5-60%
Grecja Tak 1-40%
Hiszpania Tak 7,65%-81,6%
Holandia Tak 10-40%
Irlandia Tak 33%
Islandia Tak 10%
Litwa Tak 5-10% dla dziedziczonej nieruchomości, darowizny podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym
Luksemburg Tak 0-15%
Łotwa Nie Brak
Malta Nie Brak (jednak w przypadku, gdy małżonkowie byli współwłaścicielami nieruchomości, nakładany jest podatek w wysokości 5% wartości udziału zmarłego małżonka)
Norwegia Nie Brak
Polska Tak 0-20%
Portugalia Tak Opłaty skarbowe, 10-21%
Rumunia Nie Brak jeżeli sprawa spadkowa zakończy się w terminie 2 lat od dnia otwarcia spadku – w przeciwnym wypadku 1%
Słowacja Nie Brak
Słowenia Tak 5-39%
Szwajcaria Tak 0-50% w zależności od kantonu
Szwecja Nie Brak
Turcja Tak 1-30%
Węgry Tak 9-18%
Wielka Brytania Tak 20-40%
Włochy Tak 4-8%

Źródło: Estate, Inheritance, and Gift Taxes in Europe

EY, “Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide 2019,” 2019

Oskar Dziok

Jacek Miłaszewski

Inne artykuły na ten temat: