W jakiej formie zawiera się umowę sprzedaży przedsiębiorstwa?

Przedsiębiorstwo to zespół składników, które służą do prowadzenia działalności gospodarczej. Całe przedsiębiorstwo można sprzedać za pomocą jednej umowy sprzedaży. Wówczas taka umowa wymaga formy pisemnej z podpisami poświadczonymi przez notariusza, niezależnie od tego, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa.

Zobacz także film instruktażowy: Jak przygotować się do sprzedaży firmy?

Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której jednym ze składników przedsiębiorstwa jest nieruchomość. Wtedy umowa sprzedaży przedsiębiorstwa wymaga formy aktu notarialnego.

Zachęcamy do zapoznanie się z naszymi wpisami na takie tematy jak nabycie przedsiębiorstwa w spadku oraz spis inwentarza.

Magdalena Bilicka

Podstawa prawna: art. 552, art. 751 k.c.

Rafał Szymkowiak

Powrót do PYTANIA I ODPOWIEDZI


Inne artykuły na ten temat: