Jak opodatkowana jest sprzedaż przedsiębiorstwa?

Sprzedaż przedsiębiorstwa traktuje się jak umowę, której przedmiotem są poszczególne składniki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W konsekwencji uzyskana cena ze sprzedaży stanowić będzie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Z kolei do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć np. niezamortyzowaną wartość środków trwałych, będących przedmiotem dostawy. Jeżeli w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa będą wchodzić towary zakupione przez przedsiębiorcę lub będzie on je sprzedawał osobno, kosztem uzyskania przychodów będzie wartość sprzedanych towarów (chyba że zostały one już rozliczone w kosztach podatkowych).

Wysokość podatku ze sprzedaży przedsiębiorstwa zależeć będzie od tego, w jaki sposób przedsiębiorca rozlicza dochody uzyskane z prowadzonej działalności gospodarczej – według skali podatkowej 18% lub 32% czy według stawki liniowej w wysokości 19%.

Jaki podatek zapłacisz przy sprzedaży firmy? Zobacz nasz film!

Sprzedaż przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż jest to czynność wskazana wprost w ustawie jako wyłączona spod tego opodatkowania. Przedsiębiorca nie dokumentuje zatem transakcji fakturą VAT. Na nabywcy zaś ciąży obowiązek zapłaty PCC. Zastosowanie znajdzie stawka 1% lub 2% w zależności od tego, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa. W uproszczeniu: nieruchomości, środki trwałe i inne ruchomości będą opodatkowane według stawki 2%, natomiast prawa, wierzytelności oraz tzw. dodatnia wartość przedsiębiorstwa (goodwill) według stawki 1% (zgodnie z dominującym stanowiskiem organów podatkowych). Jeżeli w umowie sprzedaży nie zostaną wyszczególnione składniki majątku, wówczas cała umowa sprzedaży opodatkowana zostanie PCC według stawki 2%.

Podstawa prawna: art. 14 ust. 1, art. 14 ust. 3, art. 22 ust. 1, art. 24 ust. 2 pkt 1, art. 24 ust. 3b ustawy o PIT; art. 6 pkt 1 ustawy o VAT; art. 1 pkt 1 lit. a ustawy o PCC.

Maria Ratajczyk

Powrót do PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zobacz także filmik instruktażowy: Jaki podatek zapłacisz przy sprzedaży firmy?

Inne artykuły na ten temat: