Kiedy należy zapłacić podatek od sprzedaży spółki kapitałowej?

W przypadku sprzedaży udziałów lub akcji w spółce z o.o., akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej, przychód podatkowy powstaje już w momencie ich zbycia, tj. przeniesienia własności na nabywcę. Sprzedający nie ma jednak wtedy obowiązku odprowadzenia podatku od sprzedaży czy też zaliczki na ten podatek. Uiszcza się go dopiero w terminie złożenia zeznania, w którym wykazuje się tę sprzedaż, tj. do 30 kwietnia następnego roku. Sprzedaż udziałów lub akcji na początku roku pozwala więc odsunąć termin zapłaty podatku o ponad rok.

Jaki podatek zapłacisz przy sprzedaży firmy? Zobacz nasz film!

Co istotne, jeżeli w wyniku sprzedaży udziałów lub akcji sprzedający poniósł stratę (osiągnięte przychody były niższe od kosztów ich uzyskania), nadal ma obowiązek złożenia rocznego zeznania.

Warto też pamiętać o zasadach opodatkowania sprzedaży udziałów w sytuacji, gdy płatność ceny rozłożona jest na raty.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1ab, art. 30b, art. 45 ust. 1a pkt 1 ustawy o PIT.

Maria Ratajczyk


Inne artykuły na ten temat: