Sprzedaż spółki

Sprzedaż firmy (zbycie udziałów spółki) jest jedną z najtrudniejszych decyzji, jaką muszą podjąć osoby prowadzące swój biznes. Sprzedaż spółki to wieloetapowy proces, do którego warto jest się przygotować. Właściwie zrealizowany plan sprzedaży firmy (zbycie udziałów) pozwoli uniknąć błędów, które mogą wpłynąć na powodzenie transakcji lub wysokość ceny, jaką zapłaci nabywca.

Pomoc prawna przy sprzedaży firmy (zbycie udziałów i nie tylko)

Kancelaria PragmatIQ świadczy kompleksowe usługi do których należą w szczególności:

 • przygotowanie przez kancelarię planu na sprzedaż firmy;
 • weryfikacja czy umowa spółki pozwala dokonać wszystkich wymaganych czynności, które wymagane są przez przepisy, w tym kodeks spółek handlowych;
 • ocenę wpływu planowanych czynności cywilnoprawnych na przedsiębiorstwo;
 • weryfikacja przez kancelarię wyceny na sprzedaż firmy;
 • pomoc w poszukiwaniu nabywcy;
 • wsparcie w wyborze formy prawnej sprzedaży firmy;
 • doradztwo kancelarii przy podjęciu decyzji o sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego części;
 • analiza podatkowa kancelarii w celu wyboru optymalnej formy na sprzedaż firmy;
 • wsparcie w przygotowaniu firmy na sprzedaż;
 • udział w negocjacjach sprzedaży firmy;
 • przygotowanie umowy sprzedaży;
 • zabezpieczenie płatności związanych ze sprzedażą firmy;
 • wsparcie także w postaci obecności prawnika przy zawieraniu umowy sprzedaży;
 • analiza podatkowa dotycząca obowiązków podatkowych po sprzedaży firmy (w tym podatek dochodowy, czy od czynności cywilnoprawnych).

Prowadząc sprzedaż firmy kancelaria PragmatIQ gwarantuje pełne zaangażowanie oraz sprawne i profesjonalne, postępowanie na wszystkich etapach transakcji. Jeśli chcesz aby sprzedaż firmy przebiegła bez niepotrzebnych zmartwień skontaktuj się z kancelarią PragmatIQ i ciesz się skutecznością przeprowadzonej transakcji.

Procedura sprzedaży firmy

Sprzedaż firmy wiąże się nie tylko z dużym ładunkiem emocjonalnym dla jej właściciela, lecz także z wieloma skomplikowanymi operacjami i zagadnieniami prawnymi, które mogą stanowić znaczący problem dla samego przedsiębiorcy oraz zarządu spółki czuwającego nad dokonywaną transakcją.

Sprzedaż firmy krok po kroku

Procedura właściwej sprzedaży spółki zaczyna się o wiele wcześniej niż moglibyśmy przypuszczać, a zawarcie umowy sprzedaży spółki (udziałów) jest niemal ostatnim z wielu działań w dokonywanej transakcji.

Przed sprzedażą konieczne jest, aby zadbać o to, żeby w umowie spółki nie zostały zawarte jakiekolwiek postanowienia, które utrudniałyby dalsze prawidłowe funkcjonowanie działalności gospodarczej, czy też odstraszające potencjalnych nabywców.

Ponadto, należy niezwykle skrupulatnie przeprowadzić analizę podatkową, dzięki której będziemy pewni, że w związku z dokonywaną operacją nie wiążą się, przykładowo, szczególnie niekorzystne dla nas zobowiązania podatkowe.

Należy również zadbać o to, aby właściwie wycenić wartość prowadzonej przez nas spółki, między innymi w oparciu o fachowo przygotowane badanie due diligence, które pozwoli ocenić faktyczną wartość prowadzonej przez nas działalności biznesowej. Jest to szczególnie ważne, gdyż wycena nie jest związana jedynie z majątkiem spółki, lecz także, a czasem nawet przede wszystkim z niemajątkowymi zaletami spółki. Może wiązać się ona chociażby z uzyskaną w czasie renomą wykonywanych przez spółkę usług, popularnym know how spółki, danymi, jakie są przetwarzane w firmie lub też z faktem, iż w spółce zatrudnieni są wybitni lub trudnodostępni na rynku pracownicy. W związku z tym, z punktu widzenia właściciela wartość własnej firmy może się znacząco różnić od jej faktycznej wyceny.

Oprócz tego, nie można pominąć różnych kwestii związanych z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi chociażby nieruchomości należącej do spółki, w której posiadaniu jest sprzedawana spółka tak aby przykładowo przejęcie spółki związane ze sprzedażą firmy nie spowodowało utraty własności nieruchomości. Dlatego też, warto w trakcie procesu sprzedaży dokładnie zapoznać się z wieloma różnymi przepisami, które mogą dotyczyć transakcji, a w szczególności te postanowienia, które przewiduje kodeks spółek handlowych oraz kodeks cywilny.

Finalnie, po zweryfikowaniu wszystkich najważniejszych kwestii, należy zadbać o to, aby umowa zbycia zawierała postanowienia, które nie spowodują dalszych problemów, a umowa sprzedaży dojdzie do skutku bez żadnych nieoczekiwanych konsekwencji.
Oczywiście, po wszystkim nie może zapomnieć o tym, aby zapłacić podatek związany z dokonaną czynnością, gdyż zaniedbanie tego może doprowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji.

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Jednoosobowa działalność gospodarcza i spółka cywilna

Warto pamiętać o tym, że procedura sprzedaży nie zawsze dotyczy całej firmy (w szczególności gdy przedmiotem sprawy jest jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka cywilna) istnieje możliwość sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Właściwe rozumienie pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Taka transakcja może dotyczyć również innych spółek mających różne fory prawne, jednak zgodnie z wydaną interpretacją podatkową wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0111-KDIB1-1.4010.239.2022.2.SG z dnia 18 lipca 2022 r. –  „zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest […] dowolnym zbiorem składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) wchodzących w skład przedsiębiorstwa, ale wyodrębnionym organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie zespołem tych składników, zdolnym do bycia oddzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnie realizującym określone zadania gospodarcze.”, o czym należy pamiętać dokonując ich zbycia.

Pomoc prawna sprzedaży firmy

Ze względu na powyższe, sprzedaż firmy może być niekiedy bardziej skomplikowaną operacją niż samo prowadzenie biznesu, stąd też warto, aby sprzedający nie działał sam, narażając się na ryzyko związane z wykorzystaniem niewiedzy przez potencjalnych inwestorów, czy też odpowiedzialność karno-skarbową wynikającą z niezapłacenia wymaganych podatków. Warto zadbać o zespół wyspecjalizowanych prawników, posiadający doświadczenie w podobnych transakcjach, niezależnie czy przedmiotem sprzedaży jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czy też dotyczy ona spółki cywilnej.

Sprzedaż udziałów

Skomplikowanym procesem jest nie tylko zbycie całej firmy, ale również sama sprzedaż udziałów, która również sprawiła niemały kłopot wielu przedsiębiorcom.
W tym przypadku także należy podjąć wiele różnych czynności, których zwieńczeniem jest zawarcie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa czy zbycie udziałów.

Procedura zbycia udziałów

Również zbycie udziałów wymaga wnikliwego przyjrzenia się umowie spółki, w szczególności aby ustalić z czym może wiązać się nabycie udziałów, przykładowo, czy do tej transakcji potrzebujemy zgody innego wspólnika.

Obowiązkowe jest także zweryfikowanie, czy sprzedaż udziałów może odbyć się w formie pisemnej, czy może zbycie udziałów w konkretnym przypadku wymaga formy umowy z podpisami notarialnie poświadczonymi.

W tym przypadku także niezbędne będzie przeprowadzenie procesu due diligence, aby wyznaczyć cenę, która nie odstraszy przyszłego nabywcy, czy potencjalnych inwestorów, jednocześnie nie zaniżając wartości oferowanego udziału.

Ponadto, sprzedawca udziałów jest zobowiązany do rozliczenia podatków, wskazanych przez prawo podatkowe.

Doradztwo i pomoc prawna przy sprzedaży udziałów

Sprzedaż udziałów jest zawsze skomplikowaną, wymagającą pełnego zaangażowania transakcją, która niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje zarówno dla sprzedającego jak i kupującego. 

Sprzedaż udziałów to zagadnienie, w którym prawnicy Kancelarii PragmatIQ posiadają bogate doświadczenie. Kancelaria pomogła wielu klientom w transakcjach sprzedaży udziałów lub akcji, dotyczących spółek, a czynności obejmowały m.in.:

 • pomoc w ustaleniu ceny sprzedaży udziałów;
 • doradztwo kancelarii w procesie audytu spółki (due diligence) w tym ocenę zagrożeń jak i korzyści związanych ze sprzedażą udziałów;
 • negocjowanie przez kancelarię warunków i ceny sprzedaży udziałów;
 • przygotowanie przez kancelarię listu intencyjnego lub term sheet na sprzedaż udziałów;
 • przygotowanie przez kancelarię umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów;
 • przygotowywanie przez kancelarię oraz opiniowanie dokumentów w całym procesie transakcyjnym obejmującym sprzedaż udziałów;
 • wsparcie w kontaktach z podmiotami, w tym organami administracji publicznej w zakresie spełnienia wymaganych obowiązków dotyczących sprzedaży udziałów;
 • doradztwo kancelarii w zakresie zabezpieczenia transakcji sprzedaży udziałów.

Powierzając kancelarii PragmatIQ sprzedaż udziałów masz pewność, że transakcja przebiegnie w pełni pomyślnie. Kancelaria gwarantuje sprawne i profesjonalne postępowanie na wszystkich etapach transakcji sprzedaży udziałów. Kancelaria z chęcią udzieli pomocy, także udzielając odpowiedzi na pytania, które mogą pojawić się na każdym etapie sprzedaży udziałów, nie tylko w postaci spotkania, ale również w formie wiadomości e – mail, zależnie od preferencji Klienta oraz prowadzonej działalności gospodarczej.

Obsługa prawna rozwiązaniem wielu problemów

Kancelaria PragmatIQ posiada cały zespół doradców co sprawia, że każde zbycie udziałów prowadzi grupa kompetentnych prawników, a ich właściciel będzie mógł zapomnieć o niemal wszystkich obowiązkach związanych z ich sprzedażą, nie tylko tych wynikających z umowy sprzedaży.