Czy można zapisać „udziały” w spółce osobowej kilku spadkobiercom?

Udział wspólnika spółki osobowej, nazywany prawidłowo ogółem praw i obowiązków, jest niepodzielny. Oznacza to, że nie ma możliwości przekazania tylko części praw jednemu spadkobiercy, a innej części drugiemu, tak jak np. w przypadku akcji. Podobnie nie można w żaden sposób oddzielić praw wspólnika spółki osobowej od obowiązków związanych z uczestnictwem w spółce.

Dziedziczenie ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej

Wspólnik może jednak w testamencie zapisać ogół praw i obowiązków kilku spadkobiercom (zapis zwykły lub zapis windykacyjny). Wtedy stają się oni współwłaścicielami ogółu praw i obowiązków zmarłego wspólnika. Spadkobiercy uzyskują w takim przypadku status wspólnika łącznego i wykonują swoje prawa przez jednego przedstawiciela.

Jak skonstruować dobrą umowę? Zobacz nasz film!

Dziedziczenie udziałów w spółce

Warto przy tym pamiętać, że dziedziczenie ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej i spółce komandytowo-akcyjnej jest zależne nie tylko od woli spadkodawcy wyrażonej w testamencie, ale również od zapisów umowy spółki. Więcej na ten temat przeczytasz w odpowiedzi na pytanie: Jak umowy i statuty spółek wpływają na dziedziczenie? Jeżeli zgodnie z umową spółki spadkobiercy zmarłego wspólnika w ogóle nie wstępują do spółki w jego miejsce, to przysługuje im kwota odpowiadająca wartości ogółu praw i obowiązków tytułem spłaty.

Sprawdź nasze inne artykuły i wpisy dotyczące dziedziczenia firmy po śmierci właściciela oraz kto może zostać zarządcą sukcesyjnym.

Podstawa prawna: art. 58 § 1 pkt 4, art. 64 § 1, art. 65 k.s.h.; art. 1037 § 1 k.c.

Michał Walczak

Rafał Szymkowiak

Powrót do PYTANIA I ODPOWIEDZI

Inne artykuły na ten temat: