Doradca podatkowy

Doradca podatkowy to w Polsce jeden z zawodów zaufania publicznego. Dziedzina ta wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji i monitorowania kolejnych zmian w prawie. Kancelaria PragmatIQ wyspecjalizowała się w świadczeniu usług jako doradca podatkowy. Wychodzimy bowiem z założenia, że należy płacić tylko takie podatki, jakie są niezbędne.

Kancelarie doradcy podatkowego powstają często obok kancelarii prawnych. Takie rozwiązanie wdrożyliśmy, powołując do życia PragmatIQ. Dzięki temu kancelaria, która posiada ponadto kompetencje jako doradca podatkowy pozostaje wciąż na bieżąco nie tylko ze zmianami w prawie podatkowym, ale także innymi gałęziami prawa, z którymi jest ono ściśle związane.

Kancelaria PragmatIQ – doradztwo podatkowe

Kancelaria PragmatIQ jako doradca podatkowy oferuje przedsiębiorstwom oraz osobom fizycznym kompleksowe wsparcie podatkowe na zasadzie stałej współpracy, a także doraźną pomoc związaną z doradztwem podatkowym.

Kancelaria PragmatIQ jako doradca podatkowy jest w stanie zapewnić Państwu bieżące doradztwo podatkowe dotyczące m.in.:

  • doradztwo podatkowe, opiniowanie i wyjaśnianie przepisów prawa podatkowego (w tym PIT, CIT, VAT, cło, akcyza, ceny transferowe i inne);
  • długofalowe planowanie podatkowe dotyczące optymalizacji przyszłych przedsięwzięć;
  • przygotowanie interpretacji przepisów prawa podatkowego;
  • reprezentacji jako pełnomocnik (doradca podatkowy, radca prawny) przed instytucjami finansowymi, organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi, także w toku kontroli podatkowych;
  • sporządzanie skarg, zażaleń i odwołań od decyzji ww. podmiotów
  • dostarczenie wskazówek i informacji obejmujących wszelkie istotne planowane zmiany
  • właściwego rozliczania podatku z przychodów osiąganych w czasie prowadzenia działalności gospodarczej
  • wskazywanie możliwych ulg podatkowych

Wiemy, że doradztwo podatkowe powinno cechować się profesjonalizmem, bezpieczeństwem oraz terminowością. Zapraszamy do skontaktowania się z kancelarią telefonicznie, za pośrednictwem adresu e-mail lub poprzez odwiedzenie strony kancelarii PragmatIQ, gdzie również można dowiedzieć się jak konkretnie wspieramy klientów.

Doradztwo podatkowe

Problem dotyczący podatków jest immamentnie związany z prowadzeniem działalności gospodarczej zarówno przez osoby prawne jak i osoby fizyczne. Postępowanie podatkowe wiąże się zarówno z zakupem nieruchomości, rozliczeniem wszelkich towarów i usług, zarobków na rzecz pracowników i członków zarządu, nie wspominając nawet problematyki podatkowej obejmującej proces restrukturyzacji jak również wieloma innymi sprawami.

Dlatego też, ważne jest uniknięcie niepotrzebnych kosztów podatkowych, a także zadbanie o to, aby problemem przedsiębiorcy nie stał się również przeciwnie – nadpłacony podatek, nie zapominając o możliwych problemach związanych z zaległościami podatkowymi, co może prowadzić do poważnej odpowiedzialności, łącznie z odpowiedzialnością karną skarbową przedsiębiorców lub członków zarządu.


Zawiłości i pułapki prawa podatkowego

W związku z przystąpieniem Polski do Unii europejskiej należy również pamiętać o tym, że nie wyłącznie międzynarodowa korporacja, ale również polska spółka ma obowiązek śledzić nie tylko polskie przepisy prawa podatkowego, lecz także przepisy Unii europejskiej, których naruszenie również może zostać zarzucone w toku kontroli podatkowych. Przyczynia się to do jeszcze większego skomplikowania prawa podatkowego dla przedsiębiorców, którzy są zobligowani do śledzenia, wielu, sformułowanych nierzadko w zupełnie inny sposób regulacji podatkowych zawartych w różnorakich przepisach podatkowych, nawet w przypadku prowadzenia niewielkiej działalności gospodarczej.

Przepisy podatkowe w Polsce są niezwykle obszerne, a także podlegają wielu i niestety również częstym zmianom dla których zrozumienia niezbędne są nierzadko skomplikowane analizy prawne. Niemożliwym jest, aby przedsiębiorcy indywidualni, ale także osoby zasiadające w zarządach spółek były w stanie zająć się same wszelkimi regulacjami zawartymi w przepisach podatkowych, szczególnie, gdy nawet najmniejsze błędy mogą okazać się niezwykle kosztowne w toku kontroli podatkowych pociągając za sobą zbiór nieprzyjemnych konsekwencji, związanych ze znacznym ryzykiem podatkowym.

Oszczędność w firmie – doradztwo podatkowe!

Stąd, znalezieniem oszczędności w firmie, niejednokrotnie może być paradoksalnie zlecenie usługi doradztwa podatkowego, a nie rezygnacja z pomocy doradcy podatkowego. Właściwe usługi doradztwa podatkowego pomogą uniknąć niepotrzebnych obciążeń podatkowych dotyczących zarówno osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych. Już na początku współpracy doradca podatkowy może przeprowadzić postępowania podatkowe dotyczące chociażby przygotowania takich czynności jak audyt podatkowy ograniczający ryzyko podatkowe przedsiębiorców w przyszłości, a także rozwiązujący lub znajdujący możliwe dotychczasowe zaniedbania, bądź pomagający odzyskać nadpłacony podatek. Fachowe usługi obejmują także kompleksowe doradztwo związane z wyszukaniem ulg podatkowych, oraz prawidłowym rozliczaniem dochodów spółki.

Polski ład

W najlepszy sposób stopień skomplikowania przepisów podatkowych może uzmysłowić ostatnie zamieszanie wywołane polskim ładem, którego regulacje wprowadziły ogromną dezorientację niejednego przedsiębiorcy. Niejednemu przedsiębiorcy polski ład, a tak naprawdę związane z polskim ładem zmiany, które nawet przed jego wejściem w życie były kilkukrotnie, ponownie modyfikowane mogły całkowicie zaburzyć planowanie podatkowe przedsiębiorców, nie wspominając nawet o stopniu skomplikowania wprowadzonych tam regulacji, za którymi potrafili nadążyć jedynie najbardziej doświadczeni doradcy, zajmujący się doradztwem podatkowym od wielu lat.

W związku z powyższym, konieczne jest zadbanie o wyróżniającą się niezwykłą fachowością obsługę obejmującą kompleksowe doradztwo podatkowe, zapewniającą przedsiębiorcom pomoc w postępowaniach podatkowych dotyczących szeroko znanych podatków jak chociażby podatku od towarów i usługi w zakresie podatku dochodowego, ale także innych spraw w gdzie konieczna będzie szeroka analiza podatkowa.

Fachowy doradca podatkowy przypomni swoim klientom także o regulacjach, które są niezwykle istotne, jednak nie tak popularne jak wspomniane wcześniej. Są to chociażby regulacje obejmujące ceny transferowe i podatki pośrednie, tak często zapominane w razie rozliczeń podatkowych. Dzięki kompleksowej usłudze, nasze doradztwo podatkowe będzie obejmowało aktualne sprawy i regulacje, co sprawi, że przedsiębiorcy zlecający usługi będą ciągle na bieżąco zyskując coraz to nowe usprawnienia oraz unikając przeoczenia nowych przepisów nakładających nowe obowiązki.

Bieżące doradztwo podatkowe

Jeżeli jednak przedsiębiorcy nie interesuje kompleksowe doradztwo podatkowe, a jest zainteresowany raczej doradztwem podatkowym w konkretnych sprawach, wspieramy klientów również w zakresie obejmującym pojedyncze postępowania podatkowe lub analizy prawne.

Wspieramy klientów także w sprawach indywidualnych

Posiłkując się konkretnym przykładem z wykorzystaniem prawdziwej historii przedsiębiorcy, warto wspomnieć, o hipotetycznym problemie pojawiającym się w trakcie prowadzenia firmy np. przez członków zarządu:

Pani X zajmuje się prowadzeniem niewielkiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w roli Prezesa Zarządu spółki twierdząc, że stałe, kompleksowe doradztwo podatkowe jest jej niepotrzebne, szczególnie ze względu na nieliczne sprawy, którymi zajmuje się spółka.
Pani X planuje jednak w najbliższym czasie sprzedać nieruchomość należącą do spółki orientując się jedynie w podstawowym zakresie na temat podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, a także zastanawiając się nad ewentualną koniecznością rozliczenia innych dochodów dotyczących ewentualnego opodatkowania w związku z dotychczasowym prowadzeniem działalności w miejscu sprzedawanej nieruchomości oraz pobieranymi korzyściami majątkowymi przez spółkę wynikającymi z wynajmowania tam lokali.

Nawet z tak prostej z pozoru czynności może wyniknąć wiele problemów podatkowych, których lepiej nie rozwiązywać posiłkując się jedynie podstawową wiedzą, lecz chociażby w tym konkretnym przypadku skorzystać z usługi doradztwa podatkowego, i w konsekwencji uniknąć odpowiedzialności w zakresie niezrozumienia regulacji dotyczącej nawet jednego podatku.

Profesjonalny doradca podatkowy w przedstawionej sytuacji zajmie się przedstawieniem w jasny i klarowny sposób podatek dochodowy, wyjaśni oraz wskaże wszelkie obowiązki na potrzeby podatku vat, wykaże wszelkie ewentualne podatki pośrednie związane z transakcją, a także zwróci uwagę na kwestię takie jak chociażby ceny transferowe, jeśli transakcja zostałaby zawarta z podmiotem powiązanym.

Ponadto, doradca podatkowy wskaże Pani X również wszelkie uwagi w zakresie ewentualnych kwestii związanych z ryzykiem podatkowym oraz pomoże znaleźć kwestie dotyczące ulg podatkowych.

Oszczędność czasu

Nie należy również obawiać się skomplikowanych i długich rozmów z doradcą podatkowym, gdyż swój problem wystarczy zasygnalizować nam jedynie w postaci np. kontaktu za pomocą adresu e-mail, a my odezwiemy się ze wsparciem w zakresie każdego podatku, którego analiza będzie wymagana w toku wsparcia klienta w przypadku każdej, indywidualnej sprawy.