Kiedy należy zapłacić podatek od sprzedaży przedsiębiorstwa?

Sprzedaż przedsiębiorstwa opodatkowana jest jak zwykła bieżąca sprzedaż w ramach działalności gospodarczej. Przedsiębiorca zobowiązany jest zatem do rozliczenia przychodu z tej transakcji razem z pozostałymi przychodami z działalności gospodarczej.

W efekcie od ustalonego dochodu (przychód pomniejszony o koszty) przedsiębiorca odprowadza miesięczną lub kwartalną zaliczkę na podatek dochodowy, a następnie w ujęciu rocznym wykazuje dochód ze sprzedaży razem z pozostałymi osiągniętymi z działalności gospodarczej.

Zmiana warty

to praktyczny przewodnik po trzech drogach do sukcesji w prywatnej firmie, który jako jeden z pierwszych uwzględnia zapisy ustawy o fundacji rodzinnej

Wszystko, co chcesz wiedzieć na temat sukcesji z perspektywy prawa i podatków w 333 pytaniach i odpowiedziach

ZAMÓW KSIĄŻKĘ

Przykład:

Przedsiębiorca sprzedał przedsiębiorstwo 2 stycznia 2018 roku. Zaliczkę na podatek dochodowy musi zapłacić do:

  • 20 lutego – przy przyjętym miesięcznym systemie rozliczania zaliczek lub
  • 20 kwietnia – przy przyjętym kwartalnym systemie rozliczania zaliczek.

 Z kolei termin obowiązkowego rozliczenia z urzędem skarbowym, w tym złożenia zeznania zawierającego przychody i koszty związane ze sprzedażą przedsiębiorstwa, upłynie 30 kwietnia roku następującego po tym, w którym zostało sprzedane przedsiębiorstwo, czyli w 2019 roku.

Zmiana warty

to praktyczny przewodnik po trzech drogach do sukcesji w prywatnej firmie, który jako jeden z pierwszych uwzględnia zapisy ustawy o fundacji rodzinnej

Wszystko, co chcesz wiedzieć na temat sukcesji z perspektywy prawa i podatków w 333 pytaniach i odpowiedziach

ZAMÓW KSIĄŻKĘ

Zobacz także film instruktażowy: Jaki podatek zapłacisz przy sprzedaży firmy?

Możliwa jest też sytuacja, w której przedsiębiorca rozlicza PIT wg tzw. zaliczek uproszczonych opartych o dochód poprzednich lat. W takiej sytuacji pełne rozliczenie sprzedaży przedsiębiorstwa nastąpi dopiero przy złożeniu deklaracji rocznej.

Podstawa prawna: art. 14 ustawy o PIT, art. 44 ustawy o PIT.

Powrót do PYTANIA I ODPOWIEDZI

Więcej na ten temat znajdziesz w książce „Zmiana warty”. Zamów już dziś!


Inne artykuły na ten temat: