Jak opodatkowane jest nabycie akcji w ramach programu motywacyjnego spółki?

Co do zasady, w zakresie świadczeń otrzymanych w ramach programów motywacyjnych obowiązek podatkowy po stronie beneficjenta może powstać już w momencie ich przyznania. Można przeczytać o tym w odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób opodatkowane są programy motywacyjne dla pracowników i członków zarządu?

Ustawodawca szczególnie uregulował jednak kwestię związaną z realizacją programów motywacyjnych, utworzonych przez spółki akcyjne na podstawie uchwały walnego zgromadzenia.

Jeżeli beneficjentem programu motywacyjnego jest osoba, którą ze spółką wiąże stosunek pracy lub inny stosunek cywilnoprawny (np. kontrakt menedżerski) i w związku z realizacją programu osoba ta obejmuje lub nabywa akcje tej spółki (lub spółki w stosunku do niej dominującej), przychód z tego tytułu został odroczony i powstaje dopiero w momencie ich opłatnego zbycia.

Jak motywować kluczowych pracowników? Zobacz nasz film!

To z kolei oznacza, że w odróżnieniu od pozostałych programów motywacyjnych przychód ten opodatkowany jest 19% PIT.

Podstawa prawna: art. 24 ust. 11, art. 24 ust. 11a, art. 24 ust. 11b, art. 24 ust. 12a ustawy o PIT.

Maria Ratajczyk

Powrót do PYTANIA I ODPOWIEDZI

Więcej na ten temat znajdziesz w książce „Zmiana warty”. Zamów już dziś!Inne artykuły na ten temat: