Jak opodatkowane jest nabycie akcji w ramach programu motywacyjnego spółki?

Co do zasady, w zakresie świadczeń otrzymanych w ramach programów motywacyjnych obowiązek podatkowy po stronie beneficjenta może powstać już w momencie ich przyznania. Można przeczytać o tym w odpowiedzi na pytanie: W jaki sposób opodatkowane są programy motywacyjne dla pracowników i członków zarządu?

Ustawodawca szczególnie uregulował jednak kwestię związaną z realizacją programów motywacyjnych, utworzonych przez spółki akcyjne na podstawie uchwały walnego zgromadzenia.

Zmiana warty

to praktyczny przewodnik po trzech drogach do sukcesji w prywatnej firmie, który jako jeden z pierwszych uwzględnia zapisy ustawy o fundacji rodzinnej

Wszystko, co chcesz wiedzieć na temat sukcesji z perspektywy prawa i podatków w 333 pytaniach i odpowiedziach

ZAMÓW KSIĄŻKĘ

Jeżeli beneficjentem programu motywacyjnego jest osoba, którą ze spółką wiąże stosunek pracy lub inny stosunek cywilnoprawny (np. kontrakt menedżerski) i w związku z realizacją programu osoba ta obejmuje lub nabywa akcje tej spółki (lub spółki w stosunku do niej dominującej), przychód z tego tytułu został odroczony i powstaje dopiero w momencie ich opłatnego zbycia.

Jak motywować kluczowych pracowników? Zobacz nasz film!

To z kolei oznacza, że w odróżnieniu od pozostałych programów motywacyjnych przychód ten opodatkowany jest 19% PIT.

Podstawa prawna: art. 24 ust. 11, art. 24 ust. 11a, art. 24 ust. 11b, art. 24 ust. 12a ustawy o PIT.

Zmiana warty

to praktyczny przewodnik po trzech drogach do sukcesji w prywatnej firmie, który jako jeden z pierwszych uwzględnia zapisy ustawy o fundacji rodzinnej

Wszystko, co chcesz wiedzieć na temat sukcesji z perspektywy prawa i podatków w 333 pytaniach i odpowiedziach

ZAMÓW KSIĄŻKĘ
jak opodatkowany może być program motywacyjny?

Więcej na ten temat znajdziesz w książce „Zmiana warty”. Zamów już dziś!

Powrót do PYTANIA I ODPOWIEDZI

Więcej na ten temat znajdziesz w książce „Zmiana warty”. Zamów już dziś!Inne artykuły na ten temat: