W jaki sposób opodatkowany jest kontrakt menedżerski?

Po sprzedaniu udziałów w firmie bardzo często jej dotychczasowi właściciele, jeśli mają taką możliwość, pozostają jeszcze przez jakiś czas na stanowisku zarządzającego lub osoby koordynującej działalność gospodarczą spółki, przekazując nowym właścicielom i ich współpracownikom posiadane know-how. Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zatrudnienie na podstawie kontraktu menedżerskiego. Może ono przybrać formę umowy o pracę, umowy kontraktu menedżerskiego lub umowy o współpracę poprzez świadczenie usług przez prowadzoną indywidualną działalność gospodarczą.

W przypadku zatrudnienia byłego właściciela firmy na stanowisku menedżera zarządzającego na umowę o pracę nie ma wątpliwości związanych z kwalifikacją jego dochodu do źródła PIT i opodatkowania go według skali podatkowej, tj. według stawek 18% lub 32%.

Gdy były właściciel zakłada indywidualną działalność gospodarczą i zawiera umowę o współpracę ze swoją byłą firmą, uzyskiwany przez niego dochód powinien zostać opodatkowany w źródle działalność wykonywana osobiście. I nie ma znaczenia fakt, że osoba ta zawiera umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności.

Jaki podatek zapłacisz przy sprzedaży firmy? Zobacz nasz film!

Ma to istotne znaczenie dla formy opodatkowania. Gdyby dochód takiej osoby można było wykazywać w źródle pozarolnicza działalność gospodarcza, możliwe byłoby jego opodatkowanie stawką liniową w wysokości 19%. W przypadku kwalifikacji dochodów do źródła działalność wykonywana osobiście osoba świadcząca usługi polegające na zarządzaniu przedsiębiorstwem ma obowiązek rozliczania się według skali podatkowej (18% lub 32%), czyli tak jak osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Podstawa prawna: art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, art. 13 pkt 9 ustawy o PIT.

Dominika Jaszczyk

 Powrót do PYTANIA I ODPOWIEDZI

Inne artykuły na ten temat: