Koncesje, zezwolenia, licencje – co się z nimi dzieje po śmierci przedsiębiorcy?

W większości przypadków śmierć wspólnika spółki, która dysponuje koncesjami, zezwoleniami i licencjami nie ma wpływu na ich utrzymanie przez spółkę. Inaczej to wygląda w przypadku śmierci przedsiębiorcy, który prowadził jednoosobową działalność gospodarczą.

Dawniej koncesje, zezwolenia i licencje zazwyczaj wygasały wraz ze śmiercią przedsiębiorcy jednoosobowego. Obecnie ustawa o zarządzie sukcesyjnym wprowadza możliwość przeniesienia na następców prawnych wszelkich decyzji administracyjnych związanych z firmą przedsiębiorcy, pod warunkiem dalszego spełniania kryteriów potrzebnych do uzyskania danej decyzji.

Przeniesienie i utrzymanie koncesji po śmierci przedsiębiorcy

Jeżeli został powołany zarządca sukcesyjny, może on, w terminie trzech miesięcy od dnia jego ustanowienia, złożyć wniosek o potwierdzenie możliwości wykonywania decyzji administracyjnej.

Jak skutecznie przygotować biznesową sukcesję? Zobacz nasz film!

Jeśli zarządca sukcesyjny nie został powołany, nadal uprawnione osoby mają możliwość złożenia wniosku o przeniesienie na nie decyzji związanej z przedsiębiorstwem – w terminie sześciu miesięcy od śmierci przedsiębiorcy.

Sprawdź nasze inne artykuły i wpisy dotyczące dziedziczeniu JDG oraz nabycia przedsiębiorstwa w spadku.

Koncesje i licencje w działalności jednoosobowej

Ze względu na to, że w spółkach zazwyczaj śmierć osoby fizycznej nie ma formalnego wpływu na prowadzoną działalność, warto rozważyć przekształcenie firmy jednoosobowej – zwłaszcza takiej, której podstawą działalności jest licencja czy koncesja – w spółkę z o.o. i ewentualnie dalsze przekształcenie spółki z o.o. w spółkę osobową. Spółka przekształcona z mocy prawa staje się, co do zasady, podmiotem wszelkich koncesji, zezwoleń, ulg oraz uprawnień z innych decyzji administracyjnych. Zazwyczaj nie zachodzi zatem potrzeba ponownego występowania do urzędów o wydanie tych decyzji.

Podstawa prawna: art. 5842 k.s.h.; art. 35–44 ustawy o zarządzie sukcesyjnym.

Co to jest sukcesja przedsiębiorcy?
Jest to jedna z form sukcesji. Aby mimo śmierci przedsiębiorcy jego firma mogła funkcjonować bez przerwy i związanych z nią trudności, wystarczy, że przedsiębiorca powoła zarządcę sukcesyjnego. Są to czynności, które nie wymagają skomplikowanych formalności ani kosztów.

Michał Walczak

Rafał Szymkowiak

Powrót do PYTANIA I ODPOWIEDZI

Inne artykuły na ten temat: