Którzy członkowie rodziny mogą być zwolnieni z zapłaty podatku od spadków i darowizn?

W ramach I grupy podatkowej można wyróżnić szczególnie bliskie relacje, którym przysługuje całkowite zwolnienie z podatku (tzw. grupa zerowa). Ustawa wyraźnie wskazuje, że tego podatku nie muszą płacić: małżonek, zstępni (czyli dzieci, wnuki, prawnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), rodzeństwo, ojczym, macocha ani pasierb.

Całkowite zwolnienie w przypadku tzw. zerowej grupy podatkowej nastąpi tylko po spełnieniu określonych w ustawie przesłanek, o których więcej można przeczytać w odpowiedzi na pytanie: Co muszą zrobić członkowie najbliższej rodziny, aby nie płacić podatku od spadków i darowizn?

Podatek od darowizny w rodzinie

Warto zwrócić uwagę, że na liście osób mogących korzystać ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn brakuje takich, jak teściowie czy rodzeństwo małżonka. Pojawiają się w związku z tym liczne wątpliwości, jak należy postępować przy przekazaniu składników z majątku lub do majątku wspólnego małżonków.

Jak przygotować się do biznesowej sukcesji? Zobacz nasz film!

Organy podatkowe stoją na stanowisku, że możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn w przypadku składników majątku przekazanych z majątku wspólnego małżonków.

Darowizna od brata – przykład

Przedsiębiorca chce podarować bratu 100 000 zł. Pieniądze mają pochodzić z majątku wspólnego przedsiębiorcy i jego żony. Zgodnie z ostatnim stanowiskiem organów podatkowych darowizna może być zwolniona z podatku, mimo że żona przedsiębiorcy należy do II grupy podatkowej (jest bratową przedsiębiorcy).

Ponieważ nie jest to uregulowane wprost w ustawie, przedsiębiorca i jego brat przed dokonaniem darowizny powinni rozważyć wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej, która będzie chronić ich na wypadek zmiany podejścia organów podatkowych do takich darowizn w przyszłości.

Inaczej wyglądać będzie sytuacja, jeżeli składnik majątku przekazywany będzie w drugą stronę, czyli do majątku wspólnego. Wówczas zgodnie z aktualnym stanowiskiem organów podatkowych może powstać obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn od połowy wartości nabywanych rzeczy lub praw majątkowych.

Darowizna dla brata – przykład

Przedsiębiorca chce podarować bratu 100 000 zł. Pieniądze mają trafić do majątku wspólnego brata i jego żony. Darowizna będzie zwolniona z podatku tylko w połowie, tj. w części, którą nabywa brat przedsiębiorcy, należący do zerowej grupy podatkowej. W zakresie darowizny, która przysługiwać będzie żonie brata (II grupa podatkowa), konieczne będzie zapłacenie przez żonę podatku od spadków i darowizn.

Niezależnie od stopnia pokrewieństwa zwolnione może być nabycie w drodze spadku lub zapisu windykacyjnego przedsiębiorstwa osoby fizycznej.

Podstawa prawna: art. 4a, art. 4b ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Paweł Malewski

Powrót do PYTANIA I ODPOWIEDZI

Inne artykuły na ten temat: