Firma jako gwarancja Twojej emerytury


Posiadasz własną firmę? Włożyłeś w nią dużo pracy? Niech teraz firma pracuje na Ciebie. Istnieją rozwiązania, dzięki którym zmiana nie musi oznaczać końca działalności firmy. Możesz na tym wiele zyskać!

Coraz częściej myślisz o zmianie, ale nie wiesz co stanie się z biznesem, który budowałeś od podstaw?

Biznes rodzinny

Pierwszym rozwiązaniem, a zarazem bardzo często pożądanym, jest przekazanie firmy rodzinie. Powstaje jednak pytanie kto przejmie większościowe udziały i na jakich zasadach. Jeżeli firma ma zostać przekazana jednej osobie, nie ma żadnego problemu. Komplikacje pojawiają się w momencie, gdy właściciel chciałby przekazać biznes np. dwójce swoich dzieci.

Pierwsza myśl, która nasuwa się w takiej sytuacji, każe nam dokonać równego, sprawiedliwego podziału. Mogłoby się wydawać, że w przypadku śmierci dotychczasowego właściciela, takie rozwiązanie będzie najbardziej korzystne dla spółki. Ale czy na pewno da nam stuprocentową pewność, że współpraca między sukcesorami będzie przebiegała pomyślnie? Należy wziąć pod uwagę, że wizja rozwoju rodzinnego biznesu każdego z sukcesorów może znacznie się różnić. Jeżeli więc dojdzie do sytuacji, w której będą mieć odmienne zdanie, wówczas mamy do czynienia z sytuacją patową. Sytuacja nie wydaje się być prostsza, jeżeli sukcesorów będzie trzech lub więcej. Wówczas istnieje mniejsze ryzyko wystąpienia sytuacji patowej, ale pojawia się problem w postaci rozdrobnienia udziałów i rozproszenia odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami, w których poruszamy tematy takie jak: nabycie przedsiębiorstwa w spadku lub spis inwentarza.

Biorąc pod uwagę ryzyko wystąpienia sytuacji patowej, nie warto dokonywać równego podziału udziałów. Oczywiście za życia dotychczasowego właściciela, który pozostawia sobie niewielką część udziałów, taka sytuacja nie wystąpi, ponieważ udziały nie rozkładają się równomiernie pomiędzy udziałowcami. Sytuacja patowa wystąpić może w przyszłości po śmierci właściciela, dlatego też tak ważne jest prawidłowe wprowadzenie mechanizmów zabezpieczających jeszcze przed zakończeniem prowadzenia działalności przez obecnego właściciela.

Sprawiedliwy, ale i rozsądny podział udziałów nie jest jedynym problemem przy przekazywaniu firmy. Pamiętajmy, że ktoś musi przejąć kierownictwo oraz odpowiadać za podejmowane decyzje. Istnieją jednak sprawdzone rozwiązania, które pozwalają na właściwą sukcesje. Wiele z nich prezentujemy w książce „Zmiana Warty”, do której lektury serdecznie zapraszamy.

Zewnętrzny menedżer

Alternatywą dla powyższych rozwiązań może być również wprowadzenie do firmy zewnętrznego menedżera, czyli kogoś spoza grona wspólników czy rodziny, kto mając wysokie umiejętności i odpowiednie kwalifikacje w prowadzeniu biznesu, będzie w stanie sprawnie i efektywnie prowadzić firmę. Istotą zatrudnienia zewnętrznego menedżera jest przejęcie przez niego sterów w firmie, a co za tym idzie menedżer musi wiedzieć jak poruszać się na rynku, na którym firma działa, być motywatorem dla pracowników, a przede wszystkim być nastawionym na cel. Żeby go osiągnąć musi na bieżąco czerpać inspiracje, znać potrzeby firmy i relatywnie sprawnie na nie odpowiadać.

Zatrudnienie zewnętrznego menedżera jest więc rozwiązaniem dla tych, którzy chcą dalej tworzyć, ale jednocześnie sprawować kontrolę nad firmą, czerpać zyski, a jednocześnie chcą zwolnić tempo i wycofać się z prowadzenia biznesu. Oczywiście posiadane umiejętności zewnętrznego menedżera oraz doświadczenie są kluczowe w prowadzeniu biznesu. Nie można jednak zapominać o odpowiednich cechach charakteru oraz zbieżnej z właścicielem wizji rozwoju firmy. Bez tego współpraca może zakończyć się fiaskiem, a to z kolei znacznie wpłynie na funkcjonowanie biznesu.

Jeżeli jednak znajdziemy menedżera, który w pełni nam odpowiada, warto zadbać o właściwe zabezpieczenie firmy. W szczególności warto pomyśleć
o przekazaniu na początku współpracy niewielkiej części udziałów. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy mieć pewność, że menedżer zaangażuje się i będzie traktował ją jak „swoje dziecko”. Można także przewidzieć, że w dalszym okresie współpracy menedżer będzie uzyskiwał kolejne pakiety udziałów. Takie rozwiązanie wymaga jednak rygorystycznego uregulowania praw i obowiązków oraz podziału kompetencji. Innym rozwiązaniem może być zagwarantowanie w umowie wynagrodzenia menedżera, które będzie uzależnione od wysokości zysku. Więcej o tym piszemy w książce „Zmiana Warty”, do której lektury serdecznie zapraszamy.

Sprzedaż firmy

Sprzedaż własnego biznesu nie jest łatwą decyzją. Jeżeli jednak nie mamy w rodzinie kogoś, komu możemy przekazać firmę, a także nie widzimy możliwości wprowadzenia menedżera warto zastanowić się nad jej sprzedażą. Wówczas firma będzie dalej rozwijała się i funkcjonowała, a przecież na tym zależy właścicielom firm, którzy przez włożyli dużo energii, aby firma sprawnie funkcjonowała. Zaletą sprzedaży biznesu jest również realne zabezpieczenie materialne sukcesorów.

Zastanawiasz się nad sprzedażą biznesu? Zobacz nasz krótki instruktaż!

Sprzedaż firmy jest korzystna. Sprzedając firmę, która dobrze prosperuje możemy wynegocjować cenę, odpowiadającą wartości rynkowej. Z drugiej strony nabywca może uzyskać od nas niezbędne informacje, również te strategiczne, które zapewnią bezproblemowe funkcjonowanie firmy. Przekazane know-how ułatwia prowadzenie działalności spółki, przede wszystkim w pierwszych miesiącach po zmianie właściciela. Myśląc o sprzedaży firmy należy wziąć pod uwagę także możliwość jej dalszego prowadzenie przez określony czas. Często zdarza się bowiem, że dotychczasowy właściciel, pomimo sprzedaży firmy, jeszcze przez określony czas będzie pełnił funkcje zarządcze, aby zachować stabilność jej działania.

Warto pamiętać, że korzystnym rozwiązaniem jest również częściowa sprzedaż udziałów (firmy). Pozostawienie pakietu udziałów mniejszościowych może stać się zabezpieczeniem na przyszłość a jednocześnie pozwala na dalsze uczestnictwo w rozwoju firmy. Z transakcji sprzedaży udziałów wynikają również korzyści dla spółki. Dzięki częściowemu oddaniu biznesu nowemu udziałowcowi, a tym samym znacznym wpływie kapitału, firma może zyskać na tempie rozwoju czy wdrożeniu nowych rozwiązań, które usprawnią jej funkcjonowanie.

Choć sprzedaż firmy może wydawać się utrapieniem istnieją jednak sprawdzone rozwiązania, które pozwalają na zapewnienie wielu korzyści z tego rozwiązania. Głównym elementem stanie się dokładna analiza wszelkich aspektów prawnych, podatkowych czy organizacyjnych.  Zastanawiając się nad sprzedażą udziałów zdecydowanie wskazanym będzie przygotowanie spółki na obecność w strukturze spółki i wdrożenie nowego udziałowca. Wiele praktycznych rozwiązań wskazujemy w książce „Zmiana Warty”, do której lektury serdecznie zapraszamy.

Karolina Matkowska, Jacek Miłaszewski


Inne artykuły na ten temat: