Kiedy należy zapłacić podatek od sprzedaży spółki osobowej?

Choć potocznie mówi się o „udziałach” w spółce osobowej, wspólnicy takiej spółki nie posiadają udziałów, lecz ogół praw i obowiązków.

Przychód ze sprzedaży udziałów (akcji) i sprzedaży ogółu praw i obowiązków powstaje z różnych źródeł i wywołuje odmienne skutki podatkowe, o czym można przeczytać w odpowiedzi na pytanie: Jak opodatkowana jest sprzedaż ogółu praw i obowiązków?

Inny jest również moment powstania przychodu. O tym, kiedy powstaje przychód ze sprzedaży udziałów (akcji) oraz kiedy należy zapłacić PIT z tego tytułu, można przeczytać w odpowiedzi na pytanie: Kiedy należy zapłacić podatek od sprzedaży spółki kapitałowej?

W przypadku sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej (a więc np. jawnej lub komandytowej – oprócz komandytowo-akcyjnej) przychód ze sprzedaży powstanie zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w ustawie o PIT, tj. w momencie otrzymania lub postawienia do dyspozycji zbywcy pieniędzy lub wartości pieniężnych.

Jaki podatek zapłacisz przy sprzedaży firmy? Zobacz nasz film!

Sprzedający będzie zatem rozpoznawał przychód podatkowy w momencie otrzymania całości lub części zapłaty za sprzedawany ogół praw i obowiązków. Ponieważ podatek obliczany jest według skali podatkowej (18% lub 32%), łączy się go z innymi dochodami opodatkowanymi w ten sposób (np. z umowy o pracę czy zlecenia) i rozlicza dopiero w ujęciu rocznym.
W innych artykułach i wpisach poruszamy powiązane tematy takie jak: firma w spadku lub dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Wówczas składa się odpowiednie zeznanie i odprowadza podatek do urzędu skarbowego. Ostateczny termin na rozliczenie podatku i złożenie zeznania to 30 kwietnia roku następującego po tym, w którym otrzymano środki pieniężne (lub ich część).

Podstawa prawna: art. 11, art. 18, art. 27 ustawy o PIT.

Maria Ratajczyk
Inne artykuły na ten temat: