Jak sprzedający ustala koszt podatkowy w przypadku sprzedaży ogółu praw i obowiązków?

W przypadku sprzedaży ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej (np. jawnej lub komandytowej) koszt uzyskania przychodu ustala się według zasad ogólnych, tj. w wysokości udokumentowanych wydatków poniesionych na nabycie. W większości przypadków będzie to cena, za jaką „udział” został kiedyś kupiony, lub kwota wniesionego wkładu pieniężnego albo historyczne wydatki na wkład niepieniężny wniesiony do spółki.

Przykład:

Wspólnik spółki komandytowej wniósł do niej wkład pieniężny w wysokości 50 000 zł oraz wkład niepieniężny w postaci samochodu dostawczego o wartości 60 000 zł. W efekcie łączna wartość wniesionych wkładów wyniosła 110 000 zł. Gdyby wspólnik zdecydował się sprzedać posiadany ogół praw i obowiązków, wówczas kwota 110 000 zł stanowiłaby jego koszt uzyskania przychodu.

jaki podatek zapłacisz przy sprzedaży firmy? Zobacz nasz film!

Co istotne, sprzedając ogół praw i obowiązków w spółce osobowej, w której pozostał przysługujący sprzedającemu zysk, nie można rozliczyć kwoty niewypłaconego zysku jako koszt uzyskania przychodu. Zyski te przysługiwać będą nowemu wspólnikowi, z wyjątkiem sytuacji gdy w umowie sprzedaży wyraźnie zostanie zastrzeżone, że wraz z ogółem praw i obowiązków na nabywcę nie przechodzi prawo do udziału w dotychczasowym zysku spółki.

Zyski zatrzymane w spółce można rozliczyć, gdy zamiast sprzedaży ogółu praw i obowiązków wspólnik występuje ze spółki, a w jego miejsce wchodzi nowy.

Przychód można także dodatkowo pomniejszyć o koszty pośrednie warunkujące prawidłowe zawarcie umowy, jeżeli poniósł je sprzedający.

Podstawa prawna: art. 22 ust. 1 ustawy o PIT.

Maria Ratajczyk


Inne artykuły na ten temat: