Oferta kancelarii

Potrafimy skutecznie zabezpieczyć firmę i majątek w ramach planowania spadkowego. Wiemy, jak zarządzać procesem sukcesji międzypokoleniowej w rodzinie i biznesie. Pomagamy zastosować pragmatyczne rozwiązania. 

Zapewniamy pełną ochronę prawną, w tym prowadzenie złożonych spraw osobistych i finansowo-podatkowych. Ofertę przygotowaliśmy wychodząc naprzeciw potrzebom osób o ustabilizowanej sytuacji finansowej, przedsiębiorców prowadzących firmy rodzinne, menadżerów, członków zarządów i rad nadzorczych, osób publicznych. Opiekujemy się od „A do Z” sprawami firm rodzinnych (sukcesja, spadki, spory), doradzamy w zarządzaniu majątkiem (planowanie podatkowe, inwestycje), prowadzimy sprawy prywatne (rozwody i związane z nimi podziały majątku). Wspieramy w zakresie ochrony prywatności i wizerunku.

Sukcesja prowadzonej działalności gospodarczej

Nasze doradztwo jest zawsze dostosowane do sytuacji rodzinnej i biznesowej naszych Klientów. To ona determinuje model sukcesji, który rekomendujemy naszym Klientom a następnie kompleksowo wdrażamy. Stosujemy rozwiązania, które są bezpieczne zarówno dla przedsiębiorcy wycofującego się z biznesu, jak i jego rodziny oraz firmy. Nasze wsparcie obejmuje cały proces przeprowadzenia sukcesji – od wyboru modelu sukcesji, przez odpowiednie przygotowanie firmy na „zmianę warty”, aż do jej ostatecznego przekazania i wyjścia z biznesu.

1. Doradzamy przy inwestycjach, transakcjach nabywania firmy, w także prowadzimy operację przekształceń i połączeń

Przekształcenie spółki kancelaria

Przekształcenie spółek może być szansą na optymalizację działalności przedsiębiorcy. Dlatego wdrażając koncepcje przekształcenia spółki należy brać pod uwagę także oczekiwane skutki na gruncie prawa podatkowego.

Kancelaria PragmatIQ specjalizuje się w realizacji procesów połączenia oraz przekształcenia spółek. Wąska specjalizacja sprawia, że w dziedzinie przekształceń spółek kancelaria jest jednym z najlepszych specjalistów w Polsce.

Nasze doświadczenie pozwala na sprawne przeprowadzenie nawet najbardziej skomplikowanych procesów przekształceń spółek oraz zaproponowanie klientowi jak najkorzystniejszych rozwiązań.

Już w 2013 roku dokonaliśmy ponad 30 przekształceń i połączeń spółek. Doświadczenie zdobyte do tej pory przez kancelarię PragmatIQ w zakresie procesów przekształcenia spółek pozwala uniknąć wielu niepotrzebnych błędów mogących przedłużyć całą procedurę.

W ramach przekształcenia spółki kancelaria świadczy najczęściej następujące usługi:

 • opracowanie strategii na przekształcenie spółki;
 • opracowanie harmonogramu przekształcenia spółki;
 • sporządzenie projektu planu przekształcenia spółki;
 • konsultacje prawne w zakresie bieżących czynności oraz koordynację działań dotyczących przekształcenia spółki;
 • wsparcie w kontakcie z podmiotami uczestniczącymi w procesie przekształcenia spółki np. biegłym rewidentem, notariuszem;
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów w trakcie procesu przekształcenia spółki np. zawiadomień kontrahentów, pracowników o planowanym przekształceniu;
 • przygotowanie statutu lub umowy spółki powstałej w wyniku przekształcenia;
 • przygotowanie projektu dokumentów oraz wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego oraz organów administracji.

Specjaliści z kancelarii oprócz wsparcia w podejmowanych czynnościach dotyczących przekształcenia spółki mogą zapewnić ponadto pełną reprezentację organów spółek uczestniczących w procesie przekształcenia. 

Jeśli zastanawiasz się nad przekształceniem swojej spółki – skontaktuj się z nami! Nasza wiedza i doświadczenie pozwoli Ci ustrzec się często popełnianych błędów i zapewni sprawne przeprowadzenie procesu przekształcenia spółki.

Połączenia oraz podziały spółek

Połączenia oraz podziały spółek to procesy wymagające wiedzy oraz doświadczenia kancelarii. Kancelaria PragmatIQ specjalizuje się w realizacji tych procesów. W ramach działalności kancelarii PragmatIQ z siedzibą w Poznaniu procesy połączenia spółek były wielokrotnie przeprowadzane z sukcesem. Spółki podlegające łączeniu miały siedziby na terenie Polski. Połączenia oraz podziały spółek dotyczyły zarówno małych rodzinnych firm, jak również grup kapitałowych.

Doświadczenie zdobyte do tej pory przez kancelarię PragmatIQ z siedzibą w Poznaniu w zakresie procesów połączenia oraz podziałów pozwala uniknąć wielu niepotrzebnych błędów mogących przedłużyć całą procedurę.

Przykładowo proces połączenia spółek kancelaria przeprowadza poprzez:

 • opracowanie strategii połączenia spółek;
 • opracowanie harmonogramu połączenia spółek;
 • sporządzenie projektu planu połączenia spółek;
 • przygotowanie statutu lub umowy spółki powstałej w wyniku połączenia;
 • doradztwo prawne w zakresie czynności oraz wsparcie działań związanych z połączeniem spółek;
 • pomoc w przygotowaniu dokumentów w trakcie procesu połączenia spółek;
 • wsparcie w kontaktach z podmiotami uczestniczącymi w procesie połączenia spółek np. biegłym rewidentem, notariuszem;
 • przygotowanie projektu dokumentów oraz wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego oraz organów administracji.

Specjaliści z kancelarii PragmatIQ oprócz wsparcia w podejmowanych czynnościach dotyczących mogą zapewnić ponadto reprezentację organów spółek uczestniczących w procesie połączenia lub podziale.

Jeśli zatem chcesz w sposób sprawny dokonać połączenia lub podziału spółek, skontaktuj się z kancelarią PragmatIQ, która za Ciebie przeprowadzi ten proces.

2. Przeprowadzamy analizy i planowanie podatkowe

Doradca podatkowy to w Polsce jeden z zawodów zaufania publicznego. Dziedzina ta wymaga ciągłego podnoszenia kwalifikacji i monitorowania kolejnych zmian w prawie. Kancelaria PragmatIQ wyspecjalizowała się w świadczeniu usług jako doradca podatkowy. Wychodzimy bowiem z założenia, że należy płacić tylko takie podatki, jakie są niezbędne.

Kancelarie doradcy podatkowego powstają często obok kancelarii prawnych. Takie rozwiązanie wdrożyliśmy, powołując do życia PragmatIQ. Dzięki temu kancelaria, która posiada ponadto kompetencje jako doradca podatkowy pozostaje wciąż na bieżąco nie tylko ze zmianami w prawie podatkowym, ale także innymi gałęziami prawa, z którymi jest ono ściśle związane.

Kancelaria PragmatIQ jako doradca podatkowy oferuje przedsiębiorstwom oraz osobom fizycznym kompleksowe wsparcie podatkowe na zasadzie stałej współpracy, a także doraźną pomoc jako doradca podatkowy.

Kancelaria PragmatIQ jako doradca podatkowy jest w stanie zapewnić Państwu m.in.:

 • doradztwo, opiniowanie i wyjaśnianie przepisów prawa podatkowego (w tym PIT, CIT, VAT, cło, akcyza i inne);
 • długofalowe planowanie optymalizacji podatkowej przyszłych przedsięwzięć;
 • przygotowanie interpretacji przepisów prawa podatkowego;
 • reprezentacje jako pełnomocnik (doradca podatkowy, radca prawny) przed instytucjami finansowymi, organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi;
 • sporządzanie skarg, zażaleń i odwołań od decyzji ww. podmiotów

Wiemy, że doradca podatkowy powinien zapewnić profesjonalizm, bezpieczeństwo oraz terminowość. Zapraszamy do skontaktowania się z kancelarią telefonicznie, e-mailowo lub do odwiedzenia strony kancelarii PragmatIQ.

3. Doradzamy w procesie prowadzenia firmy rodzinnej

Sprawy korporacyjne wymagają nie tylko wiedzy ale również doświadczenia po stronie doradcy. Kancelaria PragmatIQ od lat wspomaga wiele spółek w prowadzeniu ich biznesu. Dzięki temu sprawy korporacyjne to dziedzina, w której specjaliści kancelarii PragmatIQ posiadają bogate doświadczenie.

Sprawy korporacyjne realizowane przez kancelarię obejmują w szczególności:

 • sporządzanie tekstów umów spółek oraz rejestrację spółek – w ramach obsługi korporacyjnej kancelaria pomaga założyć nową spółkę oraz przygotować wymaganą dokumentację, w tym np. umowy i regulaminy. Prawnicy kancelarii przeprowadzą sprawy korporacyjne tak, aby zakończyły się w jak najkrótszym czasie. W ramach usługi możliwa jest także reprezentacja przed sądem rejestracyjnym;
 • przekształcenia, podziały i łączenia spółek – kancelaria PragmatIQ specjalizuje się w realizacji procesów połączenia oraz przekształcenia spółek. Wąska specjalizacja sprawia, że kancelaria PragmatIQ jest jedną z najlepszych specjalistów w Polsce. To z kolei daje gwarancje, że sprawy korporacyjne zostają rozwiązane w najkrótszym możliwym terminie;
 • wsparcie i opiniowanie w zakresie jakim wymaga tego sytuacja spółki – kancelaria zapewnia klientom przygotowywanie dokumentacji wewnętrznej związanej z bieżącą działalnością, takich jak regulaminy, protokoły i uchwały podejmowane na posiedzeniach organów spółek.

Nierzadko sprawy korporacyjne obejmują także wsparcie przy negocjowaniu umów z podmiotami zewnętrznymi (umowy o współpracy, umowy inwestycyjne i inne).

Sprawy korporacyjne obejmują także zbycie firmy lub udziałów. Kancelaria PragmatIQ udziela wsparcia w podjęciu, a także kompleksowym wykonaniu decyzji, które muszą podjąć osoby prowadzące swój biznes.

Kancelaria PragmatIQ prowadząc sprawy korporacyjne gwarantuje sprawne i profesjonalne postępowanie na wszystkich etapach realizacji. Już w 2013 kancelaria przeprowadziła z sukcesem następujące sprawy korporacyjne: ok. 450 postępowań przed KRS oraz ponad 50 spółek.

Liczby nie kłamią, dlatego zaufaj kancelarii PragmatIQ i ciesz się skutecznością w prowadzeniu spraw korporacyjnych tak jak dziesiątki innych zadowolonych klientów.


4. Chronimy, ale także reprezentujemy klientów w sporach sądowych

Spory korporacyjne zdarzają się niemal w każdej spółce. Kancelaria PragmatIQ kompleksowo pomaga wspólnikom w prowadzeniu sporów korporacyjnych z pozostałymi wspólnikami lub organami spółki.

Dotychczas kancelaria PragmatIQ z powodzeniem prowadziła:

 • spory korporacyjne dotyczące zaskarżania określonych uchwał wspólników, zwłaszcza dotyczących braku wypłaty wspólnikom dywidendy, jak również innych krzywdzących wspólnika działań pozostałych wspólników lub zarządu spółki;
 • spory korporacyjne wynikające z wzajemnych umów oraz rozliczeń pomiędzy wspólnikami albo akcjonariuszami;
 • spory korporacyjne związane z odpowiedzialnością członków zarządu za zobowiązania spółki; 
 • spory korporacyjne o wyłączenie wspólnika oraz o rozwiązanie spółki;
 • spory korporacyjne wynikające z naruszenia zakazu konkurencji;
 • spory korporacyjne między wspólnikami większościowymi i mniejszościowymi dotyczące realizacji uprawnień;
 • spory korporacyjne wspólników albo akcjonariuszy za szkody wyrządzone spółce;
 • spory korporacyjne związane z ochroną szczególnych wartości takich jak renoma czy dobre imię spółki.

Prawnicy z kancelarii PragmatIQ dbają o to by spory korporacyjne rozwiązywane były poza salą sądową. Członkowie kancelarii są także merytorycznie przygotowani i doświadczeni by bronić praw klientów i reprezentować ich interesy w sporze korporacyjnym przed sądem. Kancelaria gwarantuje poufność oraz strategiczne doradztwo przewidując możliwe spory korporacyjne.

5. Pomagamy przy sprzedaży firmy lub udziałów

Sprzedaży firmy

Sprzedaży firmy jest jedną z najtrudniejszych decyzji, jaką muszą podjąć osoby prowadzące swój biznes. Sprzedaż firmy to wieloetapowy proces, do którego warto jest rzetelnie się przygotować. Właściwie zrealizowany plan pozwoli uniknąć błędów, które mogą wpłynąć na powodzenie transakcji lub wysokość ceny, jaką uda się uzyskać ze sprzedaży.

Kancelaria PragmatIQ świadczy kompleksowe usługi do których należą w szczególności:

 • przygotowanie przez kancelarię planu na sprzedaż firmy;
 • weryfikacja przez kancelarię wyceny na sprzedaż firmy;
 • pomoc w poszukiwaniu nabywcy;
 • wsparcie w wyborze formy prawnej sprzedaży firmy;
 • doradztwo kancelarii przy podjęciu decyzji o sprzedaży firmy lub jej części;
 • analiza podatkowa kancelarii w celu wyboru optymalnej formy na sprzedaż firmy;
 • wsparcie w przygotowaniu firmy na sprzedaż
 • udział w negocjacjach sprzedaży firmy;
 • zabezpieczenie płatności związanych ze sprzedażą firmy.

Prowadząc sprzedaż firmy kancelaria PragmatIQ gwarantuje sprawne i profesjonalne postępowanie na wszystkich etapach transakcji. Jeśli chcesz aby sprzedaż firmy przebiegła bez niepotrzebnych zmartwień skontaktuj się z kancelarią PragmatIQ i ciesz się skutecznością przeprowadzonej transakcji. 

Sprzedaż udziałów

Sprzedaż udziałów jest zawsze skomplikowaną transakcją, która niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje zarówno dla sprzedającego jak i kupującego. 

Sprzedaż udziałów to zagadnienie, w którym prawnicy Kancelarii PragmatIQ posiadają bogate doświadczenie. Kancelaria pomogła wielu klientom w transakcjach sprzedaży udziałów lub akcji, dotyczących spółek, a czynności obejmowały m.in.:

 • pomoc w ustaleniu ceny sprzedaży udziałów;
 • doradztwo kancelarii w procesie audytu spółki (due diligence) w tym ocenę zagrożeń jak i korzyści związanych ze sprzedażą udziałów;
 • negocjowanie przez kancelarię warunków i ceny sprzedaży udziałów;
 • przygotowanie przez kancelarię listu intencyjnego lub term sheet na sprzedaż udziałów;
 • przygotowanie przez kancelarię umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów;
 • przygotowywanie przez kancelarię oraz opiniowanie dokumentów w całym procesie transakcyjnym obejmującym sprzedaż udziałów;
 • wsparcie w kontaktach z podmiotami, w tym organami administracji publicznej w zakresie spełnienia wymaganych obowiązków dotyczących sprzedaży udziałów;
 • doradztwo kancelarii w zakresie zabezpieczenia transakcji sprzedaży udziałów.

Powierzając kancelarii PragmatIQ sprzedaż udziałów masz pewność, że transakcja przebiegnie w pełni pomyślnie. Kancelaria gwarantuje sprawne i profesjonalne postępowanie na wszystkich etapach transakcji sprzedaży udziałów.