Doradzamy w procesie prowadzenia firmy rodzinnej

Sprawy korporacyjne wymagają nie tylko wiedzy zdobytej podczas edukacji prawnej, ale również doświadczenia po stronie doradcy. Kancelaria PragmatIQ od lat wspomaga wiele spółek w prowadzeniu ich biznesu. Dzięki temu sprawy korporacyjne to dziedzina, w której specjaliści kancelarii PragmatIQ posiadają bogate doświadczenie.

Sprawy korporacyjne realizowane przez kancelarię

Sporządzanie tekstów umów spółek oraz rejestrację spółek

W ramach obsługi korporacyjnej kancelaria pomaga założyć nową spółkę oraz przygotować wymaganą dokumentację, w tym np. umowy i regulaminy.

Prawnicy kancelarii przeprowadzą sprawy korporacyjne tak, aby zakończyły się w jak najkrótszym czasie. W ramach usługi realizowana jest także reprezentacja przed sądem rejestrowym.

Pomoc prawna przy przekształceniu, podziale lub łączeniu spółek

Kancelaria PragmatIQ specjalizuje się w realizacji procesów podziału, łączenia oraz przekształcenia spółek. Wąska specjalizacja sprawia, że kancelaria PragmatIQ jest jedną z najlepszych specjalistów w Polsce. To z kolei daje gwarancje, że sprawy korporacyjne zostają rozwiązane w najkrótszym możliwym terminie.

Wsparcie i opiniowanie działań spółki

PragmatIQ zapewnia klientom przygotowywanie dokumentacji wewnętrznej związanej z bieżącą działalnością, takich jak regulaminy, protokoły i uchwały podejmowane na posiedzeniach organów spółek.

Nierzadko sprawy korporacyjne obejmują także wsparcie przy negocjowaniu umów z podmiotami zewnętrznymi (umowy o współpracy, umowy inwestycyjne i inne).

Sprzedaż firmy

Sprawy korporacyjne obejmują także nierzadko zbycie firmy lub udziałów. Kancelaria PragmatIQ udziela wsparcia w podjęciu, a także kompleksowym wykonaniu decyzji, które muszą podjąć osoby prowadzące firmę rodzinną.

Pomoc prawna w sukcesji biznesu

Polskie firmy rodzinne stoją przed zadaniem „zmiany warty” u swoich sterów. To złożony proces, w którym niezbędna jest pomoc prawna oraz podatkowa. Kancelaria PragmatIQ pomoże w skutecznym i pewnym przekazaniu przedsiębiorstwa kolejnemu pokoleniu rodziny.

Nasze doświadczenie

Kancelaria PragmatIQ prowadząc sprawy korporacyjne, gwarantuje sprawne i profesjonalne postępowanie na wszystkich etapach realizacji usługi.

Przez ponad 10 lat działalności Kancelaria przeprowadziła z sukcesem 485 poważnych transakcji.

Kancelaria założyła ponad 900 spółek oraz zmieniła tryb działania spółek 545 razy.

Aż 595 razy Minister Finansów potwierdził stanowisko Kancelarii zajmowane w sprawach podatkowych.

Zespół PragmatIQ to ponad 50 doświadczonych specjalistów z zakresu prawa spółek i podatków, którzy zajmą się Twoimi sprawami z najwyższą dokładnością.

Liczby nie kłamią, dlatego zaufaj kancelarii PragmatIQ i ciesz się skutecznością w prowadzeniu spraw korporacyjnych, tak jak dziesiątki innych zadowolonych klientów.

Najważniejsze elementy sukcesji firm rodzinnych

Planowanie – im wcześniej, tym lepiej

Sukcesja, która spełni oczekiwania zarówno aktualnego właściciela przedsiębiorstwa, jak i przyszłych sukcesorów, wymaga stworzenia „skrojonej na miarę” strategii oraz odpowiedniego czasu na jej wdrożenie. Nie zwlekaj – pomyśl o przyszłości już dzisiaj!

Firma rodzinna – co tak naprawdę przekazujemy?

Należy dokładnie przeanalizować, co tak naprawdę chcemy przekazać następcom. W tym celu należy przeprowadzić audyt majątku przedsiębiorstwa, który pozwoli dokładnie określić posiadane aktywa i ryzyka sukcesyjne z nimi związane. Przy okazji warto rozważyć uproszczenie i uporządkowanie struktury korporacyjnej prowadzonej działalności gospodarczej.

Komu przekazać biznes?

Niezwykle istotne jest, aby z odpowiednim wyprzedzeniem dokonać wyboru przyszłych sukcesorów, od których zależeć będzie dalszy rozwój biznesu, a także odpowiednio ich przygotować do roli, którą mają pełnić w przyszłości.

Zgoda w rodzinie

Wybór sukcesorów oraz wskazanie lidera spośród nich, to jedna z najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych decyzji, która powinna być dokonana w porozumieniu z członkami rodziny. Ważne jest określenie roli oraz uprawnień pozostałych członków rodziny tak, aby nie dochodziło w niej do konfliktów, a firma rodzinna sprawnie funkcjonowała. Pomóc może w tym stworzenie konstytucji rodzinnej.

Brak naturalnych sukcesorów?

Firmy rodzinne często stoją przed problemem braku następców. Co zrobić w sytuacji, gdy członkowie rodziny nie są zainteresowani prowadzeniem rodzinnego przedsiębiorstwa?

Wówczas należy rozważyć inne możliwości, np.:

 • sprzedaż firmy zewnętrznemu inwestorowi,
 • wykup dokonany przez grupę menedżerską niezwiązaną do tej pory z firmą i mającą na celu jej przejęcie oraz późniejsze nią zarządzanie (MBI — management buy-in),
 • wykup przez osoby dotychczas działające w firmie rodzinnej – samodzielnie lub we współpracy z wybranym partnerem kapitałowym, np. z funduszem private equity, które stają się właścicielem największego pakietu akcji/udziałów (MBO — management buy-out)
 • zachowanie własności bez aktywnego udziału w zarządzaniu.

Porządek w kwestiach prawnych

Uporządkowanie wszelkich kwestii prawnych przed przekazaniem firmy sukcesorom pozwoli im skoncentrować się na rozwoju firmy. W tym celu należy uregulować kwestie związane ze spadkobraniem, czy to w oparciu o polski system prawny, czy też korzystając z regulacji oferowanych przez inne państwa (np. fundacje prywatne, wykorzystanie struktur powierniczych, itp.). Warto również zawczasu zorientować się, z jakimi procedurami będą musieli zmierzyć się spadkobiercy, obejmując dziedziczony majątek rodzinny.

Podatki

Uporządkowanie kwestii podatkowych oraz poprawności rozliczeń podatkowych pozwoli na efektywne przeprowadzenie procesu sukcesji zarówno po stronie właściciela, jak i sukcesorów.

Finanse

Uporządkowanie kwestii finansowych, w tym związanych z zewnętrznym finansowaniem firmy oraz strukturą jej zadłużenia, w znacznym stopniu uprości proces przekazania biznesu następcy.

Pomoc prawna w prowadzeniu firmy rodzinnej

Założeniem procesu sukcesji jest zapewnienie przedsiębiorstwu trwałości w obliczu trudnych i nieuniknionych zmian pokoleniowych oraz zabezpieczenie przyszłości rodziny w oparciu o zgromadzony majątek.

Trwałe rozwiązania mogą być budowane wyłącznie na solidnych fundamentach. Nie inaczej jest z sukcesją. Wymaga ona starannego zaplanowania oraz dobrania narzędzi zabezpieczających interesy wszystkich stron, ale także przygotowania planu awaryjnego na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

Uwarunkowania rodzinne i majątkowe, różne formy prowadzenia działalności gospodarczej, czy też specyficzne cele i założenia powodują, że plan sukcesji zawsze musi być „szyty na miarę”. Bez tego nie będzie możliwe wprowadzenie rozwiązań, które zapewnią w przyszłości ochronę dwóch najcenniejszych wartości: dobra i bezpieczeństwa rodziny oraz kontynuacji działalności firmy.

Naszym Klientom zapewniamy profesjonalne wsparcie dedykowanego zespołu doradców, który zapoznając się z sytuacją osobistą i biznesową nestorów i sukcesorów, a także celami, które chcą osiągnąć, zapewni odpowiednią pomoc i przeprowadzi przez trudny proces sukcesji krok po kroku.

Prowadzenie firmy rodzinnej – sprawdź jak możemy Ci pomóc

Nasz Zespół to doświadczeni prawnicy oraz doradcy podatkowi, którzy zapewniają kompleksowe wsparcie prawno-podatkowe na każdym etapie procesu sukcesyjnego.

Wspieramy naszych Klientów w następujących obszarach:

 • doradztwo w zakresie majątku oraz inwestycji rodzinnych, związany z ich transferem, również w przypadku braku ustalonego planu sukcesji lub spisanego testamentu;
 • doradztwo w zakresie działalności gospodarczej lub spółki prawa handlowego w tym audyt określający ryzyka związane ze śmiercią właściciela lub długotrwałą niezdolnością do pełnienia obowiązków zarządczych;
 • pomoc prawna w zakresie struktury rodzinnej z uwzględnieniem planów sukcesyjnych, w tym potencjalnych roszczeń spadkowych;
 • doradztwo w zakresie ubezpieczeń lub polis na życie w zakresie osób uposażonych i procedur uruchomienia wypłaty świadczeń;
 • konsultacje prawne i podatkowe propozycji w sferze zarządzania majątkiem rodzinnym;
 • doradztwo w zakresie „planu sukcesji” dostosowanego do indywidualnych potrzeb i oczekiwań;
 • pomoc prawna w zakresie planu sukcesji gwarantujący w sposób bezpieczny i optymalny przekazanie majątku rodzinnego lub przedsiębiorstwa, albo ich wybranych składników, w tym poprzez: sporządzenie testamentów, konstytucji rodzinnej, umowy majątkowej małżeńskiej (intercyzy) albo umowy partnerskiej;
 • wydzielenie działalności pod planowaną sukcesję międzypokoleniową (tj. rozdzielenie majątku prywatnego od majątku firmowego) zapewniająca kontynuację działalności przedsiębiorstwa w okolicznościach, których nie da się przewidzieć.

Nie wahaj się skorzystać z pomocy radcy prawnego lub doradcy podatkowego i skontaktuj się z nami już dziś!