Jak amortyzować składniki majątku przekazane w darowiźnie?


Zdarza się, że przedsiębiorca chce wprowadzić do swojej firmy majątek otrzymany w darowiźnie. Wtedy jeżeli otrzymanie darowizny jest zwolnione z podatku od spadków i darowizn, wartością początkową przy wprowadzeniu składników darowizny do ewidencji Środków trwałych działalności jest wartość rynkowa lub ta wynikająca z umowy darowizny – w zależności od tego, która z nich jest niższa.

Obdarowany nie może jednak zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonanych od otrzymanego w ten sposób majątku. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy darczyńca dokonywał odpisów amortyzacyjnych od przekazanych w darowiźnie środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych. Wówczas obdarowany ustala wartość początkową składników majątku w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji darczyńcy. Następnie kontynuuje przyjętą przez darczyńcę metodę amortyzacji oraz dokonuje odpisów amortyzacyjnych od tych składników, uwzględniając również dotychczas dokonane.

W innych artykułach i wpisach poruszamy powiązane tematy takie jak: planowanie spadkowe lub dziedziczenie działalności gospodarczej.

Firma w testamencie? Zobacz nasz instruktaż!

PRZYKŁAD:

W lipcu 2018 roku syn otrzymał w darowiźnie nieruchomość użytkową, wykorzystywaną przez ojca w prowadzonej działalności gospodarczej. Syn chce wprowadzić nieruchomość do swojej firmy i ją amortyzować. Ojciec nabył nieruchomość w grudniu 2014 roku. Jej wartość początkowa wynosiła 600 000 zł.

Ojciec amortyzował ją według stawki 2,5%, począwszy od 1 stycznia 2015 roku. Na dzień przekazania darowizny wysokość dokonanych odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości wynosiła 53 750 zł (odpisy amortyzacyjne dokonywane były przez pełne lata 2015, 2016 i 2017 oraz przez siedem miesięcy 2018 roku).

Na dzień 1 sierpnia 2018 roku wartość nieruchomości w ewidencji środków trwałych działalności syna wynosić będzie 600 000 zł, a dokonane do tej pory odpisy amortyzacyjne 53 750 zł. Syn będzie kontynuował dotychczasową amortyzację na takich samych zasadach, jak ojciec.

Podstawa prawna: art. 22g ust. 1 pkt 3, art. 22g ust. 12, art. 22h ust. 3, art. 23 ust. 1 pkt 45a, art. 23 ust. 9 ustawy o PIT.

Maria Ratajczyk

Inne artykuły na ten temat: