Jakie skutki podatkowe na gruncie VAT wywołuje wycofanie określonych składników z majątku firmowego przed przekazaniem go w spadku lub darowiźnie?

Wyłączenie składników z majątku firmowego przed spadkiem lub darowizną jest neutralne podatkowo w PIT. Inaczej jest w przypadku VAT.

Wyłączenie składników z majątku firmowego przed spadkiem lub darowizną jest neutralne podatkowo w PIT, o czym można przeczytać w odpowiedzi na pytanie: Czy wyłączenie określonych składników z majątku firmowego przed przekazaniem go w spadku lub darowiźnie podlega opodatkowaniu PIT?

Jeżeli przy nabyciu wycofywanego składnika majątku przedsiębiorcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT, wówczas przy wycofaniu należy wykazać VAT należny, tak jakby przedsiębiorca dokonywał sprzedaży.

Podstawą opodatkowania danego środka trwałego jest w takiej sytuacji bieżąca wartość rynkowa tego składnika, a nie jego wartość wynikająca z ewidencji.

Przykład:

Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorca zakupił w 2015 roku samochód osobowy o wartości 60 000 zł netto. Z tytułu zakupu odliczył 100% VAT w wysokości 13 800 zł.

Jak przygotować się do zmiany warty? Zobacz nasz film!

 Z końcem 2017 roku przedsiębiorca zdecydował o wycofaniu samochodu na potrzeby prywatne. Z tego tytułu zobowiązany był do zapłaty VAT, a podstawą opodatkowania była wartość rynkowa samochodu z dnia przekazania na potrzeby własne.

 Warto też sprawdzić, czy w związku z wycofaniem danego składnika majątku nie powstanie obowiązek dokonania korekty VAT, jeśli czynność ta zostanie dokonana przed upływem okresu wskazanego w ustawie o VAT (np. dla samochodów o wartości przekraczającej 15 000 zł będzie to pięć lat, a dla nieruchomości – dziesięć lat).

Przykład:

Przedsiębiorca zakupił w styczniu 2014 roku nieruchomość użytkową o wartości 600 000 zł netto. Z tytułu zakupu odliczył VAT w wysokości 138 000 zł. W listopadzie 2018 roku zdecydował o przekazaniu w darowiźnie prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, jednak nieruchomość chciał zachować dla siebie (na cele prywatne).

 Z tytułu wycofania nieruchomości na potrzeby własne nie wystąpił VAT do zapłaty, gdyż nieruchomość była zwolniona z VAT. Ponieważ jednak w 2014 roku przedsiębiorca odliczył 138 000 zł VAT, a przy przekazaniu tego podatku nie naliczył, musi skorygować wcześniej odliczoną kwotę w stosunku 59/120 – przez 59 miesięcy (od stycznia 2014 roku do listopada 2018 roku) wykorzystywał nieruchomość do czynności opodatkowanych VAT. W momencie wycofania do majątku prywatnego przyjmuje się, że zmieniło się przeznaczenie nieruchomości i przez kolejne 61 miesięcy wykorzystywana jest ona do czynności zwolnionych. Prawo do odliczenia VAT w tym zakresie zatem nie istniało.

 W konsekwencji przedsiębiorca będzie zobowiązany zwrócić do urzędu skarbowego 70 150 zł VAT, który wcześniej odliczył.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 2, art. 91 ustawy o VAT.

Maria Ratajczyk

Powrót do PYTANIA I ODPOWIEDZI

Inne artykuły na ten temat: