Czy przedsiębiorstwo w spadku może rozliczyć poradę prawną?

Interpretacja Fiskusa z dnia 21 września 2021 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.269.2021.1.PB 617948/I (mf.gov.pl)) dotycząca przejęcia przedsiębiorstwa przez sukcesorów zaprzecza możliwości rozliczenia kosztów porady prawnej. Jednakże taka wykładnia powinna stanowić wyjątek od reguły.

Proces sukcesji przedsiębiorstwa a tym bardziej przedsiębiorstwa w spadku jest procesem skomplikowanym i wielowątkowym. Próba przeprowadzenia go bez odpowiedniego wsparcia w osobie specjalistów z dziedziny prawa i podatków może okazać się ogromnym wyzwaniem z katastrofalnymi skutkami. Wydawać by się mogło, iż urząd skarbowy powinien być tego w pełni świadom, jednakże interpretacja podatkowa dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej przeczy takiemu założeniu.

Według Fiskusa przekazanie spółki sukcesorom nie jest związane z przedmiotem działalności, w związku z tym przedsiębiorstwo nie możne rozliczyć porady prawnej w ramach wydatków w podatkowych kosztach.

Przedsiębiorstwo w spadku – plan sukcesji

Aby zapewnić trwałość przedsiębiorstwa niezbędna jest odpowiednia strategia, nie tylko na płaszczyźnie biznesowej ale również i prawnej.

Usługa planowania spadkowego polega w szczególności na poddaniu przedsiębiorstwa analizie, sporządzeniu instrukcji oraz zaleceń dotyczących przekazania firmy. Ponadto analizowane są niezbędne dokumenty takie jak pełnomocnictwa, umowy wewnętrzne czy testamenty.

Więcej przeczytasz w artykule: Sukcesja firmy po śmierci właściciela – co należy wiedzieć?

Planowanie spadkowe – interpretacja KIS

Decyzja wydana przez dyrektora KIS odwołuje się do przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, z której wywodzi interpretację podatkową o braku możliwości przedsiębiorstwa do zaklasyfikowania porady prawnej w ramach kosztów uzyskania przychodu.

Tak ogólne ujęcie stanowi bardzo kontrowersyjną tezę zarówno w świetle innych postanowień Urzędów Skarbowych jak również i życiowej praktyki.

Zasadność decyzji dyrektora KIS możemy odnieść jedynie dla wyjątkowej sytuacji związanej z interpretacją podatkową dla przedsiębiorstwa w spadku. Przyjąć można iż słusznym jest odmówienie przedsiębiorstwu w spadku zaliczenia porady prawnej na poczet kosztów uzyskania przychodu, w sytuacji, w której to czynności dotyczące przedsiębiorstwa w spadku miałby mieć charakter tylko i wyłącznie „konsumpcyjny”. Wówczas zakłada się, iż planowanie spadkowe przedsiębiorcy ma jedynie umożliwić spadkobiercom zakończenie prowadzonej działalności gospodarczej.

Jednakże w sytuacji, w której dla przedsiębiorstwa w spadku przygotowywany jest plan sukcesji, który ma zapewnić jej dalszą ciągłość funkcjonowania i nie ma na celu konsumpcyjnego charakteru, wówczas interpretacja podatkowa dyrektora KIS nie wydaje się zasadna.

Doradztwo prawne sprzyja zdrowemu rozwojowi przedsiębiorstwa, stanowiąc często niezbędny aspekt umożliwiający funkcjonowanie wśród skomplikowanych zawiłości prawnych regulacji. Takie stanowisko potwierdzają liczne, wcześniej wydane postanowienia, dotyczące rozliczenia porady prawnej na poczet kosztów uzyskania przychodów.

„do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, o ile oczywiście zostały one prawidłowo udokumentowane.” – Pismo z dnia 13.04.2017 r., (sygn. 1462-IPPB5.4510.28.2017.1.JF 503256/I (mf.gov.pl)),  wydane przez: Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Planowanie spadkowe przedsiębiorcy rozwiązaniem dla przyszłości firmy

Warto zwrócić uwagę, że interpretacja podatkowa (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.269.2021.1.PB 617948/I (mf.gov.pl)), była przygotowywana dla spółki w ramach uwzględnienia w kosztach podatkowych opracowania, przewidującego dwie możliwe ścieżki sukcesji przedsiębiorstwa. Pierwszy ze scenariuszy zakładał przekazanie firmy etapowo. W przypadku drugiego, sukcesorzy mieli przejąć przedsiębiorstwo w wyniku nagłej i nieprzewidzianej sukcesji. Dzięki tak przygotowanemu planowaniu spadkowemu, przedsiębiorstwo posiada stabilne fundamenty pod budowanie przyszłych planów biznesowych.

Doświadczenie życiowe pokazuje, że brak planowania spadkowego, może wiązać się z katastrofalnymi skutkami. Jego brak może wywołać długotrwały przestój w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, a co za tym idzie wpływać na ogólną kondycję ekonomiczną firmy. Najczarniejszy scenariusz wiąże się ze wzrostem zadłużenia, a w konsekwencji doprowadzeniem do konieczności likwidacji przedsiębiorstwa.

Więcej przeczytasz w artykule: Czy lepiej sporządzić testament, czy zdać się na dziedziczenie ustawowe?

Planowanie spadkowe planem na przyszłość firmy

Pomimo nieprzychylnej interpretacji Dyrektora KIS, niezaprzeczalnym jest fakt, że odpowiednie planowanie spadkowe przedsiębiorstwa gwarantuje trwałość przedsięwzięcia, którego budowa często zajmuje całe życie.

Rozwiązaniem, które wiąże się z planowaniem spadkowym, może być fundacja rodzinna. Celem fundacji rodzinnej jest możliwość kumulowania rodzinnego majątku, co pozwoli na zatrzymanie kapitału w kraju na wiele pokoleń oraz zwiększy potencjał krajowych inwestycji.

Więcej przeczytasz w artykule: Fundacja rodzinna – nowe narzędzie sukcesji i ochrony majątku w Polsce

Niezbędne jest odpowiedniej planowanie spadkowe przedsiębiorcy, które zapewni pełną realizację wizji nestora, a tym samym wyeliminuje potencjalne zagrożenia.

Jeżeli masz pytania dotyczące sukcesji firmy, skontaktuj się z nami.

Chcesz dowiedzieć się więcej o fundacjach rodzinnych, sprawdź inne artykuły:

  1. Sukcesja firmy po śmierci właściciela – co należy wiedzieć?
  2. Sukcesja w firmie rodzinnej – przekazanie firmy dzieciom
  3. Dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej
  4. Fundacja rodzinna – nowe narzędzie sukcesji i ochrony majątku w Polsce
  5. Czy lepiej sporządzić testament, czy zdać się na dziedziczenie ustawowe?

Jakub Idziak, Jacek Miłaszewski

Inne artykuły na ten temat: