Jak opodatkowana jest sprzedaż udziałów lub akcji?

Sprzedaż udziałów (akcji) w spółce z o.o., akcyjnej i komandytowo-akcyjnej (w przypadku akcjonariusza) powoduje powstanie dochodu do opodatkowania. Jest nim różnica pomiędzy osiągniętym przychodem a poniesionymi kosztami.

Przychodem jest zazwyczaj cena udziałów czy akcji określona w umowie sprzedaży udziałów. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy cena ta znacząco odbiega od ich wartości rynkowej. Wówczas organ podatkowy może określić powstały przychód równy wartości rynkowej.

Jakie podatki trzeba zapłacić przy sprzedaży udziałów

Ustalenie wysokości kosztów uzyskania przychodu wymaga obliczenia wydatków poniesionych w związku z objęciem lub nabyciem udziałów (akcji).

Sprzedaż udziałów (akcji) jest zasadniczo opodatkowana jako przychód z kapitałów pieniężnych stawką 19%. Przychód ten rozliczany jest przez wspólnika po zakończeniu roku, w którym został osiągnięty.

Odpłatne zbycie udziałów lub akcji spółki kapitałowej, dokonywane w ramach zwykłych uprawnień właścicielskich, jest zaś wyłączone lub zwolnione z opodatkowania VAT. To powoduje z kolei, że na nabywcy ciąży obowiązek zapłaty PCC w wysokości 1% wartości rynkowej zakupionych udziałów (akcji).

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 6, art. 17 ust. 2 ustawy o PIT; art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy o VAT; art. 2 pkt 4 ustawy o PCC.

Paweł Malewski

Powrót do PYTANIA I ODPOWIEDZI

Inne artykuły na ten temat: