Współautorzy poradnika „Zmiana warty” na IX Konferencji Naukowej FIRMY RODZINNE

W dniach 21-23 maja w Łodzi odbyła się Konferencja Naukowa Firmy Rodzinne pod hasłem „Współczesne uwarunkowania rozwoju”. W ramach wydarzenia prawnicy z Kancelarii Prawnej PragmatIQ i współautorzy poradnika „Zmiana warty” wygłosili referat pt. Zagrożenia związane z konfliktami będącymi następstwem sukcesji oraz metody zapobiegania.

Zamysłem tegorocznej konferencji było zwrócenie uwagi na wieloaspektowe uwarunkowania procesów gospodarczych oraz identyfikacja czynników kreujących zarówno szanse rozwojowe jak i źródła zagrożeń dla przedsiębiorstw rodzinnych funkcjonujących w globalnej rzeczywistości.

Celem konferencji stał się rozwój interdyscyplinarnej przestrzeni współpracy i wymiany doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego i praktyków życia gospodarczego, a także poszerzanie współpracy tych dwóch obszarów.

Formuła konferencji została oparta o integrację osiągnięć środowiska akademickiego z doświadczeniami praktyków gospodarczych zarządzających przedsiębiorstwami rodzinnymi a także konfrontacji doświadczeń polskich z doświadczeniami przedstawicieli z innych krajów.

Mamy przyjemność udostępnić Państwu publikację będącą podsumowaniem Konferencji. Plik do pobrania znajduje się tutaj.

W powyższej publikacji można znaleźć również artykuł współautorów „Zmiany warty”, w którym omówiono jak właściwie przeprowadzić sukcesję aby uniknąć sporów. Wynika z niego, że niewątpliwie brak rozważenia oraz właściwego uregulowania kwestii sukcesji przez przedsiębiorcę naraża na powstanie niekorzystnych okoliczności dla sukcesorów.

W szczególności może to prowadzić do powstania sporów wśród następców prawnych, nierzadko skutkujących poważnym rozłamem oraz pokrzywdzeniem wspólników lub w skrajnych przypadkach nawet brakiem kontynuacji działalności gospodarczej przejętej od nestora. W naszej ocenie powyższą tezę uzasadniają wnioski z badań aktualnie występujących sporów wspólników, a także dokonana w niniejszej pracy analiza porównawcza sytuacji występującej wśród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zważywszy na doniosłość problemu w niniejszym opracowaniu, nie chcielibyśmy poprzestać zatem na przedstawieniu naszych obserwacji, lecz także zaproponować rozwiązania prawne, które mogą w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy sytuacji przedsiębiorców oraz ich następców.

Tomasz Rutkowski i Jacek Miłaszewski wygłaszają referat pt. 
Zagrożenia związane z konfliktami będącymi następstwem sukcesji oraz metody zapobiegania.
fot. materiały prasowe

Szukaj artykułu

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Masz pytania?

Skontaktuj się z ekspertem!
Rafał Szymkowiak
Radca prawny

tel.: (+48) 601 715 496
r.szymkowiak@pragmatiq.pl

Inne artykuły na ten temat: