Współautorzy poradnika „Zmiana warty” na IX Konferencji Naukowej FIRMY RODZINNE

W dniach 21-23 maja w Łodzi odbyła się Konferencja Naukowa Firmy Rodzinne pod hasłem „Współczesne uwarunkowania rozwoju”. W ramach wydarzenia prawnicy z Kancelarii Prawnej PragmatIQ i współautorzy poradnika „Zmiana warty” wygłosili referat pt. Zagrożenia związane z konfliktami będącymi następstwem sukcesji oraz metody zapobiegania.

Zamysłem tegorocznej konferencji było zwrócenie uwagi na wieloaspektowe uwarunkowania procesów gospodarczych oraz identyfikacja czynników kreujących zarówno szanse rozwojowe jak i źródła zagrożeń dla przedsiębiorstw rodzinnych funkcjonujących w globalnej rzeczywistości.

Celem konferencji stał się rozwój interdyscyplinarnej przestrzeni współpracy i wymiany doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego i praktyków życia gospodarczego, a także poszerzanie współpracy tych dwóch obszarów.

Formuła konferencji została oparta o integrację osiągnięć środowiska akademickiego z doświadczeniami praktyków gospodarczych zarządzających przedsiębiorstwami rodzinnymi a także konfrontacji doświadczeń polskich z doświadczeniami przedstawicieli z innych krajów.

Mamy przyjemność udostępnić Państwu publikację będącą podsumowaniem Konferencji. Plik do pobrania znajduje się tutaj.

W powyższej publikacji można znaleźć również artykuł współautorów „Zmiany warty”, w którym omówiono jak właściwie przeprowadzić sukcesję aby uniknąć sporów. Wynika z niego, że niewątpliwie brak rozważenia oraz właściwego uregulowania kwestii sukcesji przez przedsiębiorcę naraża na powstanie niekorzystnych okoliczności dla sukcesorów.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami, w których poruszamy tematy takie jak: spis inwentarza lub kto może być zarządcą sukcesyjnym.

W szczególności może to prowadzić do powstania sporów wśród następców prawnych, nierzadko skutkujących poważnym rozłamem oraz pokrzywdzeniem wspólników lub w skrajnych przypadkach nawet brakiem kontynuacji działalności gospodarczej przejętej od nestora. W naszej ocenie powyższą tezę uzasadniają wnioski z badań aktualnie występujących sporów wspólników, a także dokonana w niniejszej pracy analiza porównawcza sytuacji występującej wśród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zważywszy na doniosłość problemu w niniejszym opracowaniu, nie chcielibyśmy poprzestać zatem na przedstawieniu naszych obserwacji, lecz także zaproponować rozwiązania prawne, które mogą w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy sytuacji przedsiębiorców oraz ich następców.

Tomasz Rutkowski i Jacek Miłaszewski wygłaszają referat pt. 
Zagrożenia związane z konfliktami będącymi następstwem sukcesji oraz metody zapobiegania.
fot. materiały prasowe

Inne artykuły na ten temat: