Czy spadek lub darowizna podlega opodatkowaniu VAT lub PCC?

Na gruncie ustawy o VAT opodatkowaniu tym podatkiem podlega wyłącznie darowizna (w chwili przekazania majątku).

Zdarzy się tak, gdy w skład darowizny wejdą składniki majątku, w stosunku do których darczyńcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy ich nabyciu. Wówczas darowizna taka traktowana będzie jako nieodpłatna dostawa towarów. Jeżeli jako taka dostawa towarów nie będzie ona zwolniona z VAT, darczyńca będzie zobowiązany odprowadzić ten podatek.

Co ważne, jeżeli w skład darowizny wchodzić będą składniki majątku, które zarówno u darczyńcy, jak i obdarowanego stanowić będą przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wówczas darowizna pozostanie wyłączona z opodatkowania VAT.

jak przygotować się do sukcesji? Zobacz nasz film!

Warto mieć również na uwadze, że otrzymanie składników majątku w formie darowizny lub spadku może spowodować obowiązek zapłaty PCC.

W przypadku umowy darowizny obowiązek zapłaty PCC wystąpi po stronie obdarowanego, gdy zostaną przejęte przez niego długi i ciężary albo zobowiązania darczyńcy. Wówczas ich wartość jest podstawą opodatkowania tym podatkiem.

W przypadku spadku podlegać PCC będzie czynność działu spadku, jeżeli w związku z nią dokonywane będą spłaty lub dopłaty, o czym więcej można przeczytać w odpowiedzi na pytanie: Jakie są skutki podatkowe odpłatnego zniesienia współwłasności majątku po podziale spadku?

Podstawa prawna: art. 7 ust. 2 ustawy o VAT; art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy o PCC.

Maria Ratajczyk

Powrót do PYTANIA I ODPOWIEDZI

Inne artykuły na ten temat: