Czy wyłączenie określonych składników z majątku firmowego przed przekazaniem go w spadku lub darowiźnie podlega opodatkowaniu PIT?


Częstą praktyką wśród przedsiębiorców przygotowujących się do zbycia swojej firmy jest wycofanie niektórych jej składników do majątku prywatnego właścicieli (np. samochodów czy niektórych nieruchomości ujętych w ewidencji działalności gospodarczej).

Wycofanie takie, w przypadku przedsiębiorcy jednoosobowego, jest neutralne podatkowo dla PIT (nie powoduje powstania przychodu do opodatkowania). Należy jednak pamiętać, że jeśli wycofywany środek trwały nie został w pełni zamortyzowany, to nieumorzona do tej pory jego część nie będzie stanowiła kosztów podatkowych w firmie na moment wycofania tego składnika.

PRZYKŁAD:

Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorca zakupił w 2016 roku samochód osobowy o wartości 60 000 zł netto. Samochód wprowadził do ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa. Roczne odpisy amortyzacyjne, stanowiące koszt uzyskania przychodu, wynosiły 12 000 zł.

Przekazanie samochodu w 2018 roku na potrzeby prywatne przedsiębiorcy nie wiązało się z obowiązkiem zapłaty PIT, ale od momentu wykreślenia auta z ewidencji firmowej przedsiębiorca nie mógł już uwzględniać w kosztach podatkowych kwoty 36 000 zł z tytułu odpisów amortyzacyjnych przewidzianych na lata 2018, 2019 i 2020.

Mimo że sama czynność wycofania składnika majątku z firmy osoby fizycznej na cele prywatne nie rodzi obowiązków podatkowych w zakresie PIT, jego zbycie może spowodować takie opodatkowanie.

Zobacz jak przygotować się do biznesowej sukcesji. Obejrzyj nasz krótki instruktaż!

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się zbyć taki składnik majątku przed upływem sześciu lat od wycofania tego składnika z działalności, po jego stronie powstanie przychód z działalności gospodarczej (tak jakby sprzedawał dany składnik majątku w ramach prowadzonej działalności, a nie jako osoba prywatna). Wówczas do kosztów uzyskania przychodów będzie mógł zaliczyć pozostałą, nieumorzoną wartość środka trwałego.

Sprzedaż składnika majątku przed upływem ww. okresu spowoduje też, że uzyskany dochód będzie wchodził w skład obliczenia podstawy daniny solidarnościowej.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami, w których poruszamy tematy takie jak: zarząd sukcesyjny ustawa lub dziedziczenie firmy.

Dopiero po upływie sześciu lat od wycofania danego składnika majątku (od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został wycofany z działalności gospodarczej) jego sprzedaż będzie wolna od podatku dochodowego.

Wycofanie majątku firmowego do majątku prywatnego może być elementem zaplanowanej sukcesji, który ułatwi odpowiednie dyspozycje majątkiem na rzecz przyszłych spadkobierców.

Podstawa prawna: art. 10 ust. 1 pkt 8, art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT.

Dominika Jaszczyk

Inne artykuły na ten temat: