Jak negocjować zakres zakazu konkurencji osób bliskich przedsiębiorcy?

Inwestorowi może zależeć nie tylko na zakazie konkurencji dla zbywającego firmę, o czym więcej można przeczytać w odpowiedzi na pytanie: Jak negocjować zakres zakazu konkurencji przedsiębiorcy?, lecz także dla jego najbliższego otoczenia.

W praktyce zakaz konkurencji obejmuje najczęściej nie tylko osoby bezpośrednio związane ze sprzedawaną firmą: właściciela, wspólników, członków zarządu, ale także osoby z nimi powiązane, np. członków ich rodziny (małżonka, dzieci, rodziców itp.). Jeżeli członkowie rodziny przedsiębiorcy nie są stroną umowy sprzedaży i nie godzą się na przestrzeganie zakazu konkurencji, to sam przedsiębiorca nie może uczynić tego za nich, a co za tym idzie, zakaz konkurencji nie wiąże tych osób.
W innych artykułach i wpisach poruszamy powiązane tematy takie jak: dziedziczenie działalności gospodarczej lub spis inwentarza.

Jak przygotować się do sukcesji? Zobacz nasz film!

Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby sprzedający zagwarantował, że określone osoby nie będą prowadziły działalności konkurencyjnej wobec zbywanej firmy. Naruszenie zakazu konkurencji przez te osoby będzie skutkowało tym, że to przedsiębiorca nie wywiąże się ze złożonej gwarancji. Tym samym weźmie on na siebie ryzyko poniesienia konsekwencji nieprzestrzegania zakazu przez członków jego najbliższego otoczenia.

Przykład:

Przedsiębiorca sprzedający firmę zobowiązuje się w umowie sprzedaży, że osobiście nie będzie prowadził działalności konkurencyjnej, pod rygorem zapłaty kary umownej. Jednocześnie gwarantuje i zapewnia, że zakaz konkurencji obejmie również jego żonę i dzieci. Jeśli on lub jego rodzina złamią zakaz, inwestorowi przysługiwać będzie kara umowna. W ten sposób inwestor jest zabezpieczony zarówno przed złamaniem zakazu konkurencji przez przedsiębiorcę, jak i przez jego rodzinę.

Podstawa prawna: art. 3531, art. 483, art. 484 k.c.

Paweł SkurzyńskiInne artykuły na ten temat: