Czy otrzymanie spadku lub darowizny podlega opodatkowaniu PIT?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że ani spadek, ani darowizna w chwili ich otrzymania nie podlegają opodatkowaniu PIT, jeżeli podlegają ustawie o podatku od spadków i darowizn.

Gdy jednak nabywcy będą wykorzystywać składniki majątku w swoim przedsiębiorstwie, forma ich przekazania może mieć wpływ na rozliczenia z tytułu PIT. Na przykład zasady uwzględniania w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych od tych składników będą odmienne zależnie od tego, czy majątek został nabyty w formie darowizny czy też spadku.

Jak przygotować się do biznesowej sukcesji? Zobacz nasz film!

Sprzedaż udziałów a koszty podatkowe

Ponadto jeżeli w skład darowizny wchodzić będą udziały, a nabywca zdecyduje się na ich sprzedaż, w kosztach podatkowych nie będzie mógł uwzględnić wydatków na ich nabycie lub objęcie poniesionych przez darczyńcę. Jeżeli zaś udziały zostaną otrzymane w spadku, wówczas dziedziczeniu podlegać będą także ponoszone na ich nabycie lub objęcie wydatki. Szerzej o tym można przeczytać w odpowiedzi na pytanie: Jak amortyzować składniki majątku przekazane w darowiźnie?

Podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

Paweł Malewski

Powrót do PYTANIA I ODPOWIEDZI

Inne artykuły na ten temat: