Małoletni jako spadkobierca – czy można uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia?

Zastanawiasz się czy testament własnoręczny wywołuje te same skutki co sporządzony u notariusza? Jeśli do spadku został powołany małoletni notariusz nie będzie mógł wykonać aktu poświadczenia dziedziczenia. Niezależnie od wybranej formy testamentu.

Mogłoby się wydawać, że testament notarialny jest ważniejszy od testamentu sporządzonego w domowym zaciszu. Nic bardziej mylnego. Każdy z testamentów jest jednakowo ważny i wywołuje podobne skutki. To jednak nie oznacza, że nie istnieją między nimi pewne różnice.

Testament notarialny a własnoręczny – różnice

Po pierwsze, testament własnoręczny możesz sporządzić gdzie chcesz i kiedy chcesz, nie ma żadnych ograniczeń, ważne, abyś wskazał datę sporządzenia i go podpisał. Natomiast notarialny testament wymaga wizyty u notariusza oraz kosztów z tym związanych.

Po drugie, notarialny testament pozwoli uniknąć błędów w treści. Notariusz posiada odpowiednią wiedzę i we właściwy sposób doradzi jak należy sformułować ostatnią wolę. W konsekwencji, nie budzi on wątpliwości interpretacyjnych, które z kolei mogą się pojawić w przypadku testamentu sporządzonego samodzielnie.

Po trzecie, testament odręczny jest sporządzony w jednym egzemplarzu, istnieje więc ryzyko zagubienia, czy zniszczenia go. Zaś ten sporządzony u notariusza będzie bezpieczny, a osoby uprawnione w każdej chwili będą mogły wystąpić do notariusza po odpis.

Rejestracja testamentu przez notariusza

Pamiętaj, że istnieje możliwość zarejestrowania testamentu własnoręcznego, jak również testamentu notarialnego w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT). Rejestr NORT umożliwia potencjalnym spadkobiercom weryfikację, czy i gdzie spadkodawca pozostawił po sobie testament. Wówczas osoba uprawniona może zgłosić się do dowolnego notariusza i uzyskać informację gdzie testament się znajduje.

Więcej na temat rejestru NORT znajdziesz artykule: Czy można uzyskać dostęp do testamentu zarejestrowanego przez notariusza (NORT)?

Niezależnie od tego, którą formę sporządzenia testamentu wybierzesz, wywoła on podobne skutki prawne. Zarówno w przypadku testamentu własnoręcznego, jak i sporządzonego u notariusza, spadkobiercy będą mieli dwie drogi udokumentowania swojego prawa do spadku:

  1. postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  2. akt poświadczenia dziedziczenia wydany przez notariusza.

Co do zasady, spadkobiercy mogą zdecydować, z której możliwości chcą skorzystać. Istnieją jednak pewne wyjątki, które uniemożliwiają uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia, a tym samym konieczna staje się droga sądowego stwierdzenia nabycia spadku. Jednym z wyjątków jest powołanie do spadku małoletniego.

Powołanie do spadku małoletniego – czy można uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia?

Zasadą jest, że w obecności notariusza, każdy powołany do spadku składa oświadczenie wiedzy o braku innych osób uprawnionych do spadku. Po przyjęciu oświadczenia od każdego ze spadkobierców, notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Problem pojawia się jednak, gdy jednym z uprawnionych do spadku jest małoletni. Wówczas, notariusz nie może przyjąć oświadczenia wiedzy od osoby małoletniej ani od przedstawiciela ustawowego. W przypadku powołania do spadku małoletniego powinno się więc skierować do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami, w których poruszamy tematy takie jak: zarządca sukcesyjny CEIDG lub firma w spadku.

Nie ma tutaj znaczenia czy testament został sporządzony u notariusza czy własnoręcznie. Zarówno testament sporządzony u notariusza, jak i ten odręczny jest równy pod względem mocy i wywołuje podobne skutki prawne. Natomiast gdy powołanym do spadku jest małoletni, notariusz nie może wydać aktu poświadczenia dziedziczenia. Nie jest więc istotna forma sporządzenia testamentu, a sam fakt, że małoletni został wskazany w testamencie. Pamiętaj zatem, że wskazanie małoletniego jako spadkobiercę w testamencie sporządzonym u notariusza, nie spowoduje, że uzyskasz akt poświadczenia dziedziczenia.

Karolina Matkowska, Jacek Miłaszewski

Inne artykuły na ten temat: