Małoletni jako spadkobierca – czy można uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia?

Zastanawiasz się czy testament własnoręczny wywołuje te same skutki co sporządzony u notariusza? Jeśli do spadku został powołany małoletni notariusz nie będzie mógł wykonać aktu poświadczenia dziedziczenia. Niezależnie od wybranej formy testamentu.

Mogłoby się wydawać, że testament notarialny jest ważniejszy od testamentu sporządzonego w domowym zaciszu. Nic bardziej mylnego. Każdy z testamentów jest jednakowo ważny i wywołuje podobne skutki. To jednak nie oznacza, że nie istnieją między nimi pewne różnice.

Testament notarialny a własnoręczny – różnice

Po pierwsze, testament własnoręczny możesz sporządzić gdzie chcesz i kiedy chcesz, nie ma żadnych ograniczeń, ważne, abyś wskazał datę sporządzenia i go podpisał. Natomiast notarialny testament wymaga wizyty u notariusza oraz kosztów z tym związanych.

Po drugie, notarialny testament pozwoli uniknąć błędów w treści. Notariusz posiada odpowiednią wiedzę i we właściwy sposób doradzi jak należy sformułować ostatnią wolę. W konsekwencji, nie budzi on wątpliwości interpretacyjnych, które z kolei mogą się pojawić w przypadku testamentu sporządzonego samodzielnie.

Po trzecie, testament odręczny jest sporządzony w jednym egzemplarzu, istnieje więc ryzyko zagubienia, czy zniszczenia go. Zaś ten sporządzony u notariusza będzie bezpieczny, a osoby uprawnione w każdej chwili będą mogły wystąpić do notariusza po odpis.

Rejestracja testamentu przez notariusza

Pamiętaj, że istnieje możliwość zarejestrowania testamentu własnoręcznego, jak również testamentu notarialnego w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT). Rejestr NORT umożliwia potencjalnym spadkobiercom weryfikację, czy i gdzie spadkodawca pozostawił po sobie testament. Wówczas osoba uprawniona może zgłosić się do dowolnego notariusza i uzyskać informację gdzie testament się znajduje.

Więcej na temat rejestru NORT znajdziesz artykule: Czy można uzyskać dostęp do testamentu zarejestrowanego przez notariusza (NORT)?

Niezależnie od tego, którą formę sporządzenia testamentu wybierzesz, wywoła on podobne skutki prawne. Zarówno w przypadku testamentu własnoręcznego, jak i sporządzonego u notariusza, spadkobiercy będą mieli dwie drogi udokumentowania swojego prawa do spadku:

  1. postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  2. akt poświadczenia dziedziczenia wydany przez notariusza.

Co do zasady, spadkobiercy mogą zdecydować, z której możliwości chcą skorzystać. Istnieją jednak pewne wyjątki, które uniemożliwiają uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia, a tym samym konieczna staje się droga sądowego stwierdzenia nabycia spadku. Jednym z wyjątków jest powołanie do spadku małoletniego.

Powołanie do spadku małoletniego – czy można uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia?

Zasadą jest, że w obecności notariusza, każdy powołany do spadku składa oświadczenie wiedzy o braku innych osób uprawnionych do spadku. Po przyjęciu oświadczenia od każdego ze spadkobierców, notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Problem pojawia się jednak, gdy jednym z uprawnionych do spadku jest małoletni. Wówczas, notariusz nie może przyjąć oświadczenia wiedzy od osoby małoletniej ani od przedstawiciela ustawowego. W przypadku powołania do spadku małoletniego powinno się więc skierować do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.

Nie ma tutaj znaczenia czy testament został sporządzony u notariusza czy własnoręcznie. Zarówno testament sporządzony u notariusza, jak i ten odręczny jest równy pod względem mocy i wywołuje podobne skutki prawne. Natomiast gdy powołanym do spadku jest małoletni, notariusz nie może wydać aktu poświadczenia dziedziczenia. Nie jest więc istotna forma sporządzenia testamentu, a sam fakt, że małoletni został wskazany w testamencie. Pamiętaj zatem, że wskazanie małoletniego jako spadkobiercę w testamencie sporządzonym u notariusza, nie spowoduje, że uzyskasz akt poświadczenia dziedziczenia.

Karolina Matkowska, Jacek Miłaszewski

Szukaj artykułu

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Masz pytania?

Skontaktuj się z ekspertem!
Rafał Szymkowiak
Radca prawny

tel.: (+48) 601 715 496
r.szymkowiak@pragmatiq.pl

Inne artykuły na ten temat: