Dziedziczenie firmy a podatki

Wiesz już, że jesteś powołany do spadku, ale co dalej? Pamiętaj, że z dziedziczeniem firmy może wiązać się szereg formalności, w tym związanych z zapłatą podatku od spadków i darowizn czy rozliczeniami VAT oraz PIT.

Dziedziczenie firmy a podatek od spadków i darowizn

Otrzymując spadek należy pamiętać o podatku od spadków i darowizn. Niekiedy jednak można być zwolnionym z opodatkowania. Przykładem może być zwolnienie spadkobierców będących członkami najbliższej rodziny. Aby skorzystać z tej możliwości, spadkobiercy są jednak zobowiązani do poinformowania organu podatkowego o nabyciu składników majątku w drodze spadku lub darowizny. Wówczas zgłaszają ten fakt na odpowiednim formularzu w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, tj. od dnia przyjęcia spadku.

Przeczytaj nasz artykuł dotyczący prawidłowego wypełnienia deklaracji SD-Z2 w związku z dziedziczeniem udziałów: Dziedziczenie udziałów – jakie daty wpisać w deklaracji SD-Z2?

Jeżeli zastanawiasz czy jesteś objęty zwolnieniem od spadków i darowizn, przydatny może się okazać artykuł: Kiedy nie płaci się podatku od spadków i darowizn?.

Warto mieć na uwadze szczególne zasady opodatkowania przekazania przedsiębiorstwa w spadku podatkiem od spadków i darowizn. Jeżeli przedsiębiorstwo zostanie przekazane w formie spadku (dziedziczenie lub zapis windykacyjny), jego nabycie może być całkowicie zwolnione z opodatkowania niezależnie od tego, czy spadkobiercą jest członek najbliższej rodziny (z grupy zerowej), czy osoba zupełnie niespokrewniona ze spadkodawcą. Zastanawiasz się jak to możliwe? Na te oraz wiele innych nurtujących Cię pytań, znajdziesz odpowiedź w praktycznie opracowanej przez nas książce o sukcesji – „Zmiana warty”

Firma w testamencie? Zobacz nasz instruktaż!

Dziedziczenie firmy a VAT

Dziedzicząc firmę pamiętaj o tym, że co do zasady w przypadku śmierci przedsiębiorcy, zostanie on wykreślony z rejestru VAT. Jeżeli jednak przedsiębiorca przed śmiercią zawiadomi o powołaniu zarządcy sukcesyjnego, w chwili jego śmierci w jego miejsce w rejestrze automatycznie wejdzie przedsiębiorstwo w spadku.

Oczywiście może się zdarzyć, że zarządca sukcesyjny zostanie powołany dopiero po śmierci przedsiębiorcy przez jego spadkobierców. Wówczas, po spełnieniu określonych warunków, naczelnik urzędu skarbowego przywróci zarejestrowanie podatnika bez konieczności składania przez przedsiębiorstwo w spadku dodatkowego zgłoszenia rejestracyjnego. Przedsiębiorstwo w spadku przestaje być podatnikiem VAT z dniem wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego.

Dziedziczenie firmy a PIT

Zasadą jest, że spadek nie podlega opodatkowaniu PIT, jeżeli podlega ustawie o podatku od spadków i darowizn.

Gdy jednak nabywcy będą wykorzystywać składniki majątku w swoim przedsiębiorstwie, forma ich przekazania może mieć wpływ na rozliczenia z tytułu PIT. Na przykład zasady uwzględniania w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych od tych składników będą odmienne zależnie od tego, czy majątek został nabyty w formie darowizny czy też spadku. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Czy otrzymanie spadku lub darowizny podlega opodatkowaniu PIT?

Warto też pamiętać, iż w sytuacji podziału spadku, gdy dochodzi do odpłatnego zniesienia współwłasności (czyli zniesieniu współwłasności towarzyszą spłaty bądź dopłaty), czynność ta może powodować konieczność rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu PIT. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Jakie są skutki podatkowe odpłatnego zniesienia współwłasności majątku po podziale spadku?

Dziedziczenie firmy a podatki – podsumowanie

Chcesz poznać inne praktyczne wskazówki związane z dziedziczeniem firmy a podatkami? Na wiele innych nurtujących Cię pytań, znajdziesz odpowiedź w praktycznie opracowanej przez nas książce o sukcesji – „Zmiana warty”.

Karolina Matkowska, Jacek Miłaszewski

Inne artykuły na ten temat: