Czy można uzyskać dostęp do testamentu zarejestrowanego przez notariusza (NORT)?

Twój wspólnik zmarł, ale nie wiesz kto dziedziczy a więc kogo zawiadamiać o zgromadzeniach wspólników? A może jesteś potencjalnym spadkobiercą, ale nie wiesz czy i gdzie spadkodawca pozostawił testament? Przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się czym jest NORT, gdzie znajdziesz testament sporządzony przez spadkodawcę oraz czy przysługuje Ci prawo do dostępu do treści testamentu!

Nie każdy zdaje sobie sprawę z istnienia rejestru NORT, a czym on jest? Jest to Notarialny Rejestr Testamentów, w którym można zarejestrować zarówno własnoręczny testament, jak i ten sporządzony u notariusza. Jak to działa? Jeżeli testament został sporządzony u notariusza, wystarczy poinformować notariusza o chęci zarejestrowania testamentu. Można dokonać także rejestracji własnoręcznego testamentu. W takim przypadku należy udać się do dowolnego notariusza. Wówczas testament należy przekazać notariuszowi do depozytu.

Celem istnienia systemu NORT jest ochrona spadkodawcy przed sytuacją w której testament ulegnie zniszczeniu, zagubieniu lub celowemu ukryciu. Dzięki rejestracji testamentu, osoby zainteresowane będą mogły dowiedzieć się czy i gdzie zmarły pozostawił testament. Natomiast spadkobiercy będą mieli do niego dostęp i bez problemu będą mogli wypełnić wolę spadkodawcy.

Jak uzyskać dane z Notarialnego Rejestru Testamentów (NORT)?

Wystarczy udać się do dowolnego notariusza celem ustalenia:

  1. czy został pozostawiony testament,
  2. w jakiej kancelarii doszło do zgłoszenia testamentu.

Kto będzie mógł uzyskać informacje z rejestru NORT?

Każda osoba, która przedstawi u notariusza akt zgonu spadkodawcy uzyska informacje o tym czy spadkodawca pozostawił zarejestrowany testament oraz u którego notariusza znajduje się testament.

Kto ma dostęp do treści testamentu?

Po śmierci testatora dostęp do treści testamentu będzie miała wyłącznie osoba, która została wskazana w testamencie jako uprawniona. Notariusz nie będzie mógł udostępnić treści testamentu innej osobie, np. wierzycielowi czy wspólnikowi albo spółce „osieroconej” przez wspólnika . Notariusz nie jest bowiem uprawniony do oceny interesu prawnego, który powinien wykazać wierzyciel chcąc poznać dane osób uprawnionych do spadku.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami, w których poruszamy tematy takie jak: spis inwentarza lub dziedziczenie firmy po śmierci właściciela.

Firma w testamencie? Zobacz nasz instruktaż!

Kto i jak może uzyskać informacje o osobach uprawnionych do spadku?

Powinna skierować do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Tylko w taki sposób, osoba, która nie została wskazana w testamencie, ale posiada interes prawny (np. wspólnik lub wierzyciel) będzie mogła uzyskać dostęp do informacji. Na podstawie zobowiązania sądu, notariusz będzie wówczas zobowiązany do złożenia testamentu w sądzie.

Karolina Matkowska, Jacek Miłaszewski

Inne artykuły na ten temat: