Kiedy nie płaci się podatku od spadków i darowizn?

Ustawodawca przewidział kilka sytuacji, w których spadkobierca lub obdarowany nie płaci podatku od spadków i darowizn.

I tak podatkiem tym nie są objęte:

  • dziedziczenie oraz otrzymanie w darowiźnie rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych tam wykonywanych, jeżeli nabywającym jest osoba niemająca polskiego obywatelstwa lub niemająca w Polsce stałego miejsca pobytu;
  • dziedziczenie oraz otrzymanie w darowiźnie rzeczy znajdujących w Polsce lub praw majątkowych wykonywanych w Polsce, jeżeli spadkodawcą lub darczyńcą oraz nabywającym jest osoba niemająca polskiego obywatelstwa i niemająca w Polsce stałego miejsca pobytu.

W powyższych przypadkach nie powstaje w Polsce obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn. Nie oznacza to jednak, że spadkobierca lub obdarowany nie zapłacą podatku poza granicami Polski.

Poza tym, jeżeli nabycie w drodze darowizny lub dziedziczenia podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn w Polsce, nie zawsze oznacza to obowiązek zapłaty podatku. Obowiązek podatkowy nie powstaje, jeżeli wartość spadku lub darowizny nie przekracza określonej wartości (kwoty wolnej).

W przypadku najbliższej rodziny (tzw. grupy zerowej) istnieje możliwość zwolnienia z podatku od spadków i darowizn całej wartości spadku lub darowizny, bez ograniczeń kwotowych.

jak skutecznie przygotować firmową sukcesję? Zobacz nasz film!

 Szczególne zwolnienie z opodatkowania przewidziane zostało wraz z wejściem w życie przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym i dotyczy nabycia w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Wówczas, niezależnie od łączącego spadkodawcę ze spadkobiercą stopnia pokrewieństwa, może nie wystąpić obowiązek zapłaty podatku.

Podatku nie trzeba będzie również płacić w przypadku nabycia niektórych rzeczy lub praw wskazanych wprost w ustawie. Opodatkowaniu nie podlega np. nabycie: praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw. Zwolnione z podatku od spadków i darowizn, po spełnieniu warunków wskazanych w ustawie, mogą być również nabycie własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne oraz nabycie przez rolnika pojazdów rolniczych i maszyn rolniczych.

Warto pamiętać także o przewidzianej w ustawie o podatku od spadków i darowizn tzw. uldze mieszkaniowej. W sytuacji, gdy przedmiotem nabycia jest budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny, do podstawy opodatkowania nie wlicza się – po spełnieniu ustawowych warunków – czystej wartości nieruchomości do 110 m² powierzchni użytkowej. Oznacza to, że opodatkowane jest nabycie nieruchomości o powierzchni użytkowej przekraczającej tę wielkość.

Ulga mieszkaniowa przysługuje nabywcom w zależności od tego, do jakiej grupy podatkowej należą i w jaki sposób nabyli nieruchomość. Na przykład osoby zaliczone do I grupy podatkowej po spełnieniu dodatkowych warunków mogą skorzystać z ulgi mieszkaniowej nawet wówczas, gdy budynek lub lokal mieszkalny nabyli w drodze darowizny. Z kolei otrzymanie w darowiźnie takiej nieruchomości przez osoby zaliczone do II i III grupy podatkowej uniemożliwi im skorzystanie z ulgi.

Podstawa prawna: art. 2, art. 3, art. 4, art. 4a, art. 4b, art. 9, art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Powrót do PYTANIA I ODPOWIEDZI

Więcej na ten temat znajdziesz w książce „Zmiana warty”. Zamów już dziś!

Inne artykuły na ten temat: