Kiedy nie płaci się podatku od spadków i darowizn?

Ustawodawca przewidział kilka sytuacji, w których spadkobierca lub obdarowany nie płaci podatku od spadków i darowizn.

I tak podatkiem tym nie są objęte:

  • dziedziczenie oraz otrzymanie w darowiźnie rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych tam wykonywanych, jeżeli nabywającym jest osoba niemająca polskiego obywatelstwa lub niemająca w Polsce stałego miejsca pobytu;
  • dziedziczenie oraz otrzymanie w darowiźnie rzeczy znajdujących w Polsce lub praw majątkowych wykonywanych w Polsce, jeżeli spadkodawcą lub darczyńcą oraz nabywającym jest osoba niemająca polskiego obywatelstwa i niemająca w Polsce stałego miejsca pobytu.

W powyższych przypadkach nie powstaje w Polsce obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn. Nie oznacza to jednak, że spadkobierca lub obdarowany nie zapłacą podatku poza granicami Polski.

Poza tym, jeżeli nabycie w drodze darowizny lub dziedziczenia podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn w Polsce, nie zawsze oznacza to obowiązek zapłaty podatku. Obowiązek podatkowy nie powstaje, jeżeli wartość spadku lub darowizny nie przekracza określonej wartości (kwoty wolnej).

Kto zwolniony jest z podatku od spadków i darowizn?

W przypadku najbliższej rodziny (tzw. grupy zerowej) istnieje możliwość zwolnienia z podatku od spadków i darowizn całej wartości spadku lub darowizny, bez ograniczeń kwotowych.

jak skutecznie przygotować firmową sukcesję? Zobacz nasz film!

 Szczególne zwolnienie z opodatkowania przewidziane zostało wraz z wejściem w życie przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym i dotyczy nabycia w drodze dziedziczenia lub zapisu windykacyjnego przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Wówczas, niezależnie od łączącego spadkodawcę ze spadkobiercą stopnia pokrewieństwa, może nie wystąpić obowiązek zapłaty podatku.

Co nie podlega podatkowi od spadku?

Podatku nie trzeba będzie również płacić w przypadku nabycia niektórych rzeczy lub praw wskazanych wprost w ustawie. Opodatkowaniu nie podlega np. nabycie: praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw. Zwolnione z podatku od spadków i darowizn, po spełnieniu warunków wskazanych w ustawie, mogą być również nabycie własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne oraz nabycie przez rolnika pojazdów rolniczych i maszyn rolniczych.

Sprawdź nasze inne artykuły i wpisy dotyczące wycenie majątku firmy oraz przedsiębiorstwa w spadku.

Warto pamiętać także o przewidzianej w ustawie o podatku od spadków i darowizn tzw. uldze mieszkaniowej. W sytuacji, gdy przedmiotem nabycia jest budynek mieszkalny lub lokal mieszkalny, do podstawy opodatkowania nie wlicza się – po spełnieniu ustawowych warunków – czystej wartości nieruchomości do 110 m² powierzchni użytkowej. Oznacza to, że opodatkowane jest nabycie nieruchomości o powierzchni użytkowej przekraczającej tę wielkość.

Ulga mieszkaniowa przysługuje nabywcom w zależności od tego, do jakiej grupy podatkowej należą i w jaki sposób nabyli nieruchomość. Na przykład osoby zaliczone do I grupy podatkowej po spełnieniu dodatkowych warunków mogą skorzystać z ulgi mieszkaniowej nawet wówczas, gdy budynek lub lokal mieszkalny nabyli w drodze darowizny. Z kolei otrzymanie w darowiźnie takiej nieruchomości przez osoby zaliczone do II i III grupy podatkowej uniemożliwi im skorzystanie z ulgi.

Podstawa prawna: art. 2, art. 3, art. 4, art. 4a, art. 4b, art. 9, art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Paweł Malewski

Powrót do PYTANIA I ODPOWIEDZI

Inne artykuły na ten temat: