Wzrost liczby przedsiębiorców po lockdownie – jak właściwie przygotować się na ewentualną drugą falę epidemii?

Jak wynika z danych Ministerstwa Rozwoju oraz Krajowego Rejestru Sądowego, Polacy po ustaniu lockdownu bardzo chętnie zakładają nowe działalności gospodarcze. Świadczy to o tym, że mimo dotkliwych skutków epidemii Polacy nie tracą zapału do podejmowania przedsięwzięć gospodarczych. Warto jednak zastanowić się, jak dobrze zabezpieczyć swoją firmę przed następnymi nieprzewidzianymi wydarzeniami, szczególnie w perspektywie drugiej fali epidemii.

Ministerstwo Rozwoju poinformowało w ubiegłym miesiącu, że w czerwcu zostało zarejestrowanych 25,4 tys. nowych jednoosobowych działalności gospodarczych. W stosunku do maja tego roku stanowi to wzrost o 38%, a w stosunku do kwietnia, czyli środka lockdownu, aż o 146,6%. Warto zauważyć jednak, że indywidualnych działalności gospodarczych jest więcej również w porównaniu do okresu sprzed epidemii, przykładowo w czerwcu ubiegłego roku nowych przedsiębiorców w CEIDG było o 200 mniej niż w tegorocznym czerwcu.

Spółki komandytowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem

Według danych z Krajowego Rejestru Sądowego, optymistycznie wygląda również liczba nowych spółek handlowych. W czerwcu zarejestrowanych zostało 3,7 tys. nowych spółek, co stanowi wynik o 15,6% lepszy niż w maju oraz o 27,6% lepszy niż w kwietniu. W całym pierwszym półroczu 2020 roku powstało w naszym kraju 23,1 tys. spółek handlowych, co stanowi nieco gorszy wynik niż w pierwszym półroczu zeszłego roku. Warto zauważyć, że 83,4% z nich to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a 10,2% spółki komandytowe. Należy jednak wziąć pod uwagę, że zdecydowana większość spółek komandytowych tworzona jest w oparciu o strukturę spółki z o.o. jako jej komplementariusza, wobec czego można założyć, że w rzeczywistości ok. 10% spółek z o.o. zostało zarejestrowanych z myślą o spółce komandytowej.

Wskazane dane pokazują, że Polacy coraz chętniej zakładają spółki komandytowe. Dynamika wzrostu liczby nowych działalności gospodarczych w tej formie prawnej jest największa spośród wszystkich typów spółek. Jest to spowodowane korzyściami, jakie są związane z prowadzeniem biznesu w formie spółki komandytowej. W szczególności można wskazać transparentność i przejrzystość podatkową spółki komandytowej, która nie płaci podatku od osób prawnych. Bardzo ważne jest także bezpieczeństwo, które spółka komandytowa daje wspólnikom. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki tylko do wysokości sumy komandytowej, która może zostać ustalona na bardzo niskim poziomie. Natomiast gdy wniesiony wkład jest co najmniej w wysokości kwoty sumy komandytowej, to odpowiedzialność ustaje. Ustalenie komplementariuszem spółki z o.o., pozwala znacznie ograniczyć odpowiedzialność wspólników.

Więcej o korzyściach związanych ze spółką komandytową można przeczytać w naszym artykule na portalu komandytowa.pl Jakie są zalety spółki komandytowej?

Zastanów się nad zabezpieczeniem swojego biznesu

Dobry pomysł na kierunek dla nowo założonej firmy to nie wszystko. Poza zapewnieniem firmie odpowiednich warunków do bieżącego funkcjonowania warto zastanowić się nad tym, czy przedsiębiorstwo jest przygotowane na nieprzewidzianą sytuację. Ostatnie miesiące pokazały, że zdarzają się wypadki, których nie da się przewidzieć, jak np. epidemia i wyhamowanie dużej części gospodarki aż na dwa miesiące.

Różne sytuacje mogą spowodować konieczność przejęcia biznesu przez następców przedsiębiorcy. Należy mieć na uwadze, że aby możliwe było sprawne przekazanie firmy najbliższym, trzeba odpowiednio wcześnie ją na to przygotować.

Czy forma prawna prowadzonej działalności jest odpowiednia?

Jedną z najważniejszych kwestii, nad którymi należy się pochylić, jest forma prawna przedsiębiorstwa. Wiele osób preferuje jednoosobową działalność gospodarczą z uwagi na dużą elastyczność i prostotę prowadzenia biznesu w tej formie. Z drugiej strony indywidualna działalność gospodarcza powoduje wiele problemów przy przekazaniu firmy i wydłuża całą procedurę, a także bardzo utrudnia sprzedaż. Jeśli jednak przedsiębiorca nie może lub nie chce prowadzić działalności w innej formie, to należy pamiętać o powołaniu zarządcy sukcesyjnego, co ułatwi przejęcie biznesu przez następców.

Więcej o tym, kim jest zarządca sukcesyjny możesz przeczytać w naszym artykule Kto to jest zarządca sukcesyjny i jaki jest zakres jego działania?

Myśląc o zabezpieczeniu firmy warto pomyśleć o przekształceniu jej w spółkę handlową. Ich dużą zaletą jest to, że przekazanie firmy staje się dużo prostsze, a odpowiedzialność za długi ponosi spółka. W szczególności spółki kapitałowe (spółka z o.o. i spółka akcyjna) całkowicie wyłączają odpowiedzialność wspólników za zobowiązania.

O tym jak przekształcić jednoosobową działalność w spółkę przeczytasz w naszym artykule na portalu doradzamy.to Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę – aport, nowa spółka czy przekształcenie kodeksowe?

Warto wziąć pod uwagę również prowadzenie działalności w formie spółki komandytowej. Jak wskazaliśmy już wyżej, spółka komandytowa gwarantuje wiele korzyści, w szczególności ograniczoną odpowiedzialność wspólników za zobowiązania i bardziej korzystne opodatkowanie niż w spółkach kapitałowych. Wskazane na początku statystyki pokazują, że po lockdownie Polacy bardzo chętnie wybierają tę formę działalności.

Pomyśl nad odpowiednimi postanowieniami w umowie spółki

Zadbaj o to, by umowa spółki osobowej umożliwiała przeniesienie na inną osobę ogółu praw i obowiązków w spółce oraz wstąpienie do spółki Twoich spadkobierców. W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki kapitałowej należy upewnić się, czy umowa (lub statut) spółki nie przewiduje obowiązku uzyskania zgody zarządu lub pozostałych wspólników na zbycie udziałów. Ponadto warto rozważyć przyznanie sobie szczególnych uprawnień w spółce, jak np. uprawnienia do dokonania zmian w składzie zarządu, na wypadek konieczności zbycia części udziałów.

Trzeba pamiętać także o wyeliminowaniu możliwości sparaliżowania działalności firmy w wypadku zaistnienia sporu między wspólnikami po przekazaniu biznesu spadkobiercom. Takim sytuacjom można zapobiec poprzez przyznanie jednemu z następców decydującego głosu w firmie, tak by pozostali wspólnicy nie mogli blokować jego decyzji.

Testament to nic strasznego

Sporządzenia testamentu nie należy odkładać na ostatnią chwilę. Dokonanie tej czynności nie musi się wiązać ze złym stanem zdrowia czy podeszłym wiekiem. Wręcz przeciwnie, odpowiednie zaplanowanie dziedziczenia firmy przez najbliższych, pozwoli zabezpieczyć rodzinę i przedsiębiorstwo na przyszłość.

Sporządzając testament należy zwrócić uwagę na zachowek, który może spowodować, że osoba, która otrzyma firmę, będzie musiała spłacić pominiętych w testamencie spadkobierców. Może to doprowadzić w najgorszym wypadku do konieczności zbycia odziedziczonej firmy. Dlatego warto zaspokoić wcześniej roszczenia osób uprawnionych do zachowku. Do kręgu tych osób należą dzieci (lub wnuki) spadkodawcy, jego małżonek i rodzice, którzy byliby spadkobiercami ustawowymi w wypadku niesporządzenia testamentu. Do rozwiązania problemu zachowku można wykorzystać możliwość zawarcia w testamencie zapisu windykacyjnego lub dokonania na rzecz uprawnionych darowizny.

Dobrze zaplanowane przekazanie firmy najbliższym to klucz zapewnienia firmie bezpieczeństwa na wypadek nieprzewidzianej sytuacji, dlatego zachęcamy do lektury naszej książki „Zmiana warty”, gdzie szerzej wyjaśniamy problematykę dziedziczenia firmy.

Sebastian Michalak, Jacek Miłaszewski

Inne artykuły na ten temat: