Jak oceniane są polskie firmy przed sukcesją?

Czy firma rodzinna jest lepszym miejscem pracy niż podmiot nierodzinny? Sprawdź wyniki badań i dowiedz się jak postrzegane są polskie firmy przed sukcesją oraz jakie są zalety i wady pracy w biznesie rodzinnym.

Wartości firm rodzinnych

Jak donosi Puls Biznesu według badań Instytutu Biznesu Rodzinnego pracodawcy w ramach firm rodzinnych są lojalni i dbają o pracowników. Problemem są jednak niskie płace i nepotyzm. Jak twierdzi 83 proc. badanych zaletą rodzinnych organizacji jest „płaska struktura organizacyjna, dzięki której pracownicy mają łatwy dostęp do osób podejmujących decyzje”. Z kolei aż 66 proc. badanych wskazuje, że w firmach rodzinnych procesy decyzyjne przebiegają szybciej niż w innych spółkach. Zdaniem 48 proc. badanych, w firmach rodzinnych pracodawca jest bardziej lojalny wobec pracowników niż w firmach nierodzinnych.  

Badani wskazują także, iż w firmach rodzinnych zarządzanie jest oparte na wartościach a firmy rodzinne są społecznie odpowiedzialne i dbają o swoje otoczenie. 55 proc. ankietowanych uważa, że stabilność zatrudnienia jest wyższa w biznesach rodzinnych.

Firmy rodzinne przed sukcesją

Jednakże bardzo źle postrzegane są kwestie finansowe. Zaledwie 9 proc. ankietowanych deklaruje, iż firmy rodzinne wypłacają wyższe wynagrodzenia. Natomiast aż 60 proc. respondentów uważa, że zasady wynagradzania i możliwości planowania ścieżki kariery w firmach rodzinnych nie są tak jasne jak w pozostałych spółkach. Z kolei zdaniem 45 proc. badanych, firmy rodzinne nie pomagają pracownikom w utrzymaniu właściwych proporcji między życiem prywatnym a pracą.

49 proc. ankietowanych dostrzega także nepotyzm i faworyzowanie kandydatów będących członkami rodziny. Zdaniem respondentów w wielu przypadkach członkowie rodzin zatrudnieni na kierowniczych stanowiskach nie mają wystarczających kompetencji. Badane osoby zwracały również uwagę, że w firmach rodzinnych często występują duże różnice w stawkach płaconych osobom z rodziny — w porównaniu do lepiej wykształconych i efektywniej działających pracowników spoza rodziny.

Co ciekawe – 82 proc. badanych stwierdziło, że w czasie poszukiwań pracy nie zwraca uwagi na to, czy firma jest rodzinna czy nie. Jednakże około 33% badanych przy tych samych warunkach płacowych wolałaby pracować w firmie rodzinnej.

Jacek Miłaszewski