Zmiany w sukcesji od 1.01.2020 r.

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych została niedawno podpisana przez prezydenta i wejdzie w życie od 1.01.2020 r. W artykule omawiamy najważniejsze zmiany dotyczące sukcesji jednoosobowej działalności gospodarczej.

Koncesje, zezwolenia, licencje przeniesienie

Zmiany w ustawie przewidują, iż koncesje, zezwolenia, licencje czy innego rodzaju pozwolenia będą mogły przejść na nabywcę przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną. Ma to pozwolić na korzystanie z decyzji administracyjnych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa przez osobę fizyczną po jego sprzedaży lub nieodpłatnym przekazaniu następcy.

Według niektórych wypowiedzi medialnych nowe rozwiązanie ma pozwolić na płynne kontynuowanie działalności. Warto jednak zwrócić uwagę, że aktualnie (przed wprowadzeniem zmian) co do zasady licencje, koncesje i decyzje związane z przedsiębiorstwem wygasały po śmierci przedsiębiorcy. Obecnie istnieje jednak możliwość dalszego wykonywania wszelkich decyzji. Jeżeli w firmie został powołany zarządca sukcesyjny, to on ma możliwość złożenia wniosku o potwierdzenie możliwości wykonywania decyzji administracyjnych związanych z przedsiębiorstwem.

Wniosek taki powinien być złożony przez zarządcę sukcesyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia jego ustanowienia. W przypadku natomiast, gdy w firmie nie powołano zarządcy sukcesyjnego, osoby uprawnione z tytułu dziedziczenia mogą złożyć wniosek o przeniesienie na nie decyzji związanych z przedsiębiorstwem. Wówczas taki wniosek powinien zostać złożony przez osoby uprawnione w terminie sześciu miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy, a w przypadku gdy został powołany zarządca sukcesyjny, w terminie sześciu miesięcy od dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego.

Już zatem obowiązujące przepisy przewidywały możliwość przeniesienia decyzji administracyjnych związanych z przedsiębiorstwem na właściciela przedsiębiorstwa w spadku. W przypadku dobrze zaplanowanej sukcesji możliwe było więc płynne kontynuowanie działalności gospodarczej.

Tymczasowy przedstawiciel

Nowe przepisy umożliwią powołanie tymczasowego przedstawiciela w przypadku śmierci małżonka przedsiębiorcy. Obecnie bardzo niewielu przedsiębiorców decyduje się na sporządzenie testamentu. Jeszcze mniej testamentów sporządzają małżonkowie osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Wbrew powszechnej opinii bardzo często zdarza się, że małżonek przedsiębiorcy posiada udział w przedsiębiorstwie. W konsekwencji śmierć małżonka często uniemożliwiała przedsiębiorcy podejmowania niektórych czynności dotyczących firmy do czasu zakończenia postępowania spadkowego. Nowinka przewidziana przez projektodawców ustawy jest więc z pewnością potrzebna.

Zgodnie ze zmianami tymczasowy przedstawiciel zakończy pełnienie swojej funkcji w okolicznościach analogicznych do tych, po których przestaje działać zarządca sukcesyjny. Do zakresu jego kompetencji będzie należeć zwykły zarząd majątkiem spadkowym. Będzie mógł go powołać w ciągu sześciu miesięcy od śmierci małżonka sam przedsiębiorca lub spadkobiercy, którzy przyjmą spadek, albo zapisobiercy windykacyjni.

Zmiany w zakresie zapisu windykacyjnego

Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych przewidziała także nowelizację w zakresie zapisu windykacyjnego.

Obecnie przedmiotem takiego zapisu windykacyjnego może być np. przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne. Od 1.01.2020 r. będzie można objąć nim także ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej, czyli jawnej, partnerskiej, komandytowej czy komandytowo-akcyjnej. Wprowadzona możliwość zapisania opio w formie zapisu windykacyjnego to praktyczne rozwiązanie, które może ułatwić płynne przeprowadzenie sukcesji.

Jacek Miłaszewski