Blog

 • 18 maja 2023

  Przedłużenie zarządu sukcesyjnego

  Zarząd sukcesyjny to narzędzie awaryjne na przeprowadzenie sukcesji w przypadku nagłej śmierci przedsiębiorcy. W wielu sytuacjach pozwoli na przetrwanie firmy rodzinnej budowanej przez lata. Do tej pory jednak zarząd sukcesyjny miał istotną bolączkę – czas. Jeśli jednak dojdzie do zmian w ustawie o zarządzie sukcesyjnym, sytuacja firm rodzinnych może się poprawić. Zarząd ...
 • 12 maja 2023

  Czy należy obawiać się klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR) w przypadku korzystania z fundacji rodzinnej?

  Ustawa o fundacji rodzinnej wejdzie w życie już w drugiej połowie maja bieżącego roku. Regulacje dotyczące fundacji rodzinnej są z reguły bardzo korzystne podatkowo, co z jednej strony ucieszyło przedsiębiorców, lecz niektórych skłoniło także do przemyśleń, czasem nawet wywołując pewne obawy. Dotyczą one wątpliwości czy generowanie zysków przez fundację rodzinną korzystającą ...
 • 3 kwietnia 2023

  PragmatIQ wśród najlepszych polskich kancelarii według Forbes!

  Bardzo cieszymy się z wyróżnienia w ramach drugiej edycji rankingu Forbes – Best Law Firms 2023!   „Najczęściej polecane kancelarie 2023 to zestawienie podmiotów, które przychodzą na myśl jako pierwsze, gdy przedsiębiorca szuka wsparcia we właściwym dla problemu segmencie prawa” Kancelaria PragmatIQ, która od lat prowadzi portal o sukcesji w firmie zmianawarty.pl ...
 • 30 stycznia 2023

  Zachowek w firmie rodzinnej – jak sprawiedliwie podzielić swój majątek, zachowując trwałość biznesu?

  W 2023 roku wejdzie w życie ustawa o fundacji rodzinnej – to krok milowy dla setek polskich przedsiębiorców, którzy od lat czekają na prawo, pozwalające im dokonać skutecznej sukcesji swoich biznesów. Oprócz wprowadzenia fundacji, zmianie ulegną zasady dotyczące wypłaty zachowku. Przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się jak możesz ...
 • 28 lipca 2022

  Likwidacja spółki cywilnej/Zarządca sukcesyjny w spółce cywilnej

  Spółka cywilna wciąż pozostaje częstą formą prawną, w której działalność prowadzi wielu przedsiębiorców. W wyniku różnych życiowych sytuacji zdarza się, iż jesteśmy zmuszeni zamknąć spółkę cywilną. Gdy nastąpi moment, w którym trzeba zamknąć spółkę pojawia się seria pytań związana z procedurą oraz następstwami likwidacji spółki. W jaki sposób właściwie zamknąć ...
 • 28 lipca 2022

  Likwidacja jednoosobowej działalności gospodarczej/Zarządca sukcesyjny w jednoosobowej działalności gospodarczej

  Likwidacja jednoosobowej działalności gospodarczej  Sytuacja, w której jesteśmy zmuszeni do likwidacji działalności jednoosobowej może być następstwem różnych życiowych wypadkowych. Zarówno sytuacja, w której przedsiębiorstwo nie prosperuje zgodnie z założeniami – w wyniku czego staje się nierentowne – jak również sytuacja, w której przychodzi nam do odziedziczenia działalności gospodarczej poprzez nabycie spadku.  Jednakże likwidacja ...
 • 28 lipca 2022

  Fundacja rodzinna projekt ustawy

  Aktualizacja: 11 stycznia 2023 r. Wczoraj odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej dot. Fundacji Rodzinnej. W pełni popieramy propozycję dopracowania projektu w zakresie: · neutralności transferu środków z fundacji zagranicznej –mienie przekazane przez fundację zagraniczną w formie darowizny powinno być traktowane jako darowizna fundatora; · usunięcie podatku minimalnego od nieruchomości pobieranego od FR – to obciążenie ...
 • 20 stycznia 2022

  Czy przedsiębiorstwo w spadku może rozliczyć poradę prawną?

  Interpretacja Fiskusa z dnia 21 września 2021 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.269.2021.1.PB 617948/I (mf.gov.pl)) dotycząca przejęcia przedsiębiorstwa przez sukcesorów zaprzecza możliwości rozliczenia kosztów porady prawnej. Jednakże taka wykładnia powinna stanowić wyjątek od reguły. Proces sukcesji przedsiębiorstwa a tym bardziej przedsiębiorstwa w spadku jest procesem skomplikowanym i wielowątkowym. Próba przeprowadzenia go bez odpowiedniego ...
 • 30 sierpnia 2021

  Zawieszenie terminu do zgłoszenia spadku albo darowizny

  W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID bieg 6-miesięcznego terminu do zgłoszenia spadku albo darowizny był zawieszony. Stanowisko to coraz częściej potwierdzają sądy. Celem art.15zzr ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 t.j. Dz.U. ...
 • 29 kwietnia 2021

  Fundacja rodzinna – czym jest i dlaczego ma pojawić się w Polsce?

  Fundacja rodzinna sposobem na ciągłość firmy Dotychczas właściciele firm rodzinnych mieli ograniczone możliwości przekazania swojego biznesu. Mogli darować albo przekazać w spadku swoje przedsiębiorstwo wybranej osobie albo osobom. Zapewniało to jednak sukcesję tylko w drugim pokoleniu – nie sposób było wpłynąć na dalszą przyszłość przedsiębiorstwa i zgromadzonego dzięki niemu majątkowi. Niekiedy, dla zapewnienia sukcesji wykorzystuje ...
 • 27 kwietnia 2021

  Fundacja rodzinna – w trakcie prac

  Aktualizacja na dzień 8 listopada 2022 r. w artykule „Fundacja rodzinna projekt ustawy”Mieliśmy przyjemność uczestniczyć dzisiaj w spotkaniu podsumowującym konsultacje nad projektem ustawy o fundacji rodzinnej. Miało być zakończenie konsultacji, a jednak z uwagi na zgłoszone propozycje zmian będą jeszcze dalsze konsultacje w grupach roboczych. O czym dyskutowano? 1. Będzie istniała możliwość utworzenia fundacji ...
 • 4 lutego 2021

  Aport przedsiębiorstwa w spadku do spółki będącej podatnikiem CIT

  Podobnie jak zwykłe przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo w spadku również może być przedmiotem aportu do spółki będącej podatnikiem CIT (w tym spółki z o.o. lub komandytowej). Uwaga – niniejszy artykuł omawia skutki podatkowe aportu przedsiębiorstwa w spadku do spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z o.o., spółki akcyjnej oraz spółki jawnej ...
 • 18 stycznia 2021

  Kto i kiedy zgłasza do CEIDG wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego oraz wykreśla przedsiębiorstwo w spadku?

  Niewiele ponad 2 lata temu weszła w życie ustawa umożliwiająca powołanie zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorstwa w spadku. Informacje o zarządcy ujawniane są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wraz z wygaśnięciem zarządu sukcesyjnego powinno dojść do wykreślenia przedsiębiorstwa w spadku z ewidencji. Na kim ciąży obowiązek zgłoszenia wygaśnięcia zarządu oraz w jakim terminie należy tego dokonać – ...
 • 15 stycznia 2021

  Skutki podatkowe aportu przedsiębiorstwa w spadku do spółki osobowej

  Przedsiębiorstwo w spadku jest stosunkowo nowym pojęciem w polskim prawie. Zostało ono wprowadzone ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw. Podobnie jak zwykłe przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo w spadku również może być przedmiotem aportu do spółki osobowej. Warto ...
 • 19 listopada 2020

  Podatek od spadków i darowizn w Polsce a jaki w innych krajach UE?

  Chcesz wiedzieć jaki jest podatek od spadków i darowizn w Polsce a jaki w innych krajach UE? Koniecznie przeczytaj ten artykuł.