Blog

 • 30 sierpnia 2021

  Zawieszenie terminu do zgłoszenia spadku albo darowizny

  W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID bieg 6-miesięcznego terminu do zgłoszenia spadku albo darowizny był zawieszony. Stanowisko to coraz częściej potwierdzają sądy. Celem art.15zzr ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 t.j. ...
 • 21 maja 2021

  Czy fundacja rodzinna będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą?

  Projekt ustawy o fundacji rodzinnej zakłada, że fundacja rodzinna nie będzie mogła prowadzić działalności gospodarczej. Powód? Fundacja rodzinna ma z założenia chronić posiadany majątek, a prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem jego utraty. W myśl projektu ustawy o fundacji rodzinnej, fundacja powinna pełnić rolę „inwestora pasywnego”, a więc realizować przedsięwzięcia ...
 • 7 maja 2021

  Jak będzie zorganizowana fundacja rodzinna?

  Fundacja rodzinna – statut i organizacja  Projekt ustawy o fundacji rodzinnej wskazuje, że fundacja rodzinna będzie mogła zostać utworzona na podstawie aktu założycielskiego albo testamentu. Oprócz dokumentu powołującego fundację rodzinną najistotniejszą rolę będzie odgrywać statut. Zostaną w nim uregulowane najważniejsze aspekty dotyczące funkcjonowania fundacji rodzinnej ...
 • 7 maja 2021

  Co będzie potrzebne do założenia fundacji rodzinnej?

  Zgodnie z projektem ustawy o fundacji rodzinnej do utworzenia fundacji rodzinnej będzie konieczne: złożenie przez fundatora oświadczenia o utworzeniu fundacji rodzinnej i ustalenie statutu; ustanowienie organów fundacji rodzinnej wymaganych przez ustawę lub statut; wniesienie przez fundatora mienia o wartości wynoszącej co najmniej 100 000 zł; wpis do rejestru fundacji rodzinnych. Projekt ustawy ...
 • 6 maja 2021

  Kto będzie mógł być założycielem fundacji rodzinnej?

  Kto będzie mógł być założycielem fundacji rodzinnej? Projekt ustawy o fundacji rodzinnej przewiduje, iż założycielem fundacji rodzinnej będzie mogła być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Ograniczenie kręgu osób mogących być fundatorami wynika z roli, jaką ma pełnić fundacja rodzinna, tj. zarządzania ...
 • 30 kwietnia 2021

  W jakim celu można będzie założyć fundację rodzinną?

  Zgodnie z założeniami do projektu ustawy o fundacji rodzinnej – fundacja rodzinna będzie tworzona w celu ochrony i pomnażania majątku fundatora zgodnie z jego wolą, również po jego śmierci. Majątek fundacji zostanie przeznaczony na cele wskazane w statucie fundacji. Statut fundacji rodzinnej określi sposoby działania Cele fundacji rodzinnej zostaną określone ...
 • 29 kwietnia 2021

  Fundacja rodzinna – czym będzie i dlaczego ma pojawić się w Polsce?

  Fundacja rodzinna sposobem na ciągłość firmy W aktualnym stanie prawnym właściciele firm rodzinnych mają ograniczone możliwości przekazania swojego biznesu. Mogą oni darować albo przekazać w spadku swoje przedsiębiorstwo wybranej osobie albo osobom. Zapewnia to jednak sukcesję tylko w drugim pokoleniu. Nie mają natomiast wpływu na dalszą przyszłość przedsiębiorstwa i zgromadzonego dzięki niemu majątkowi. Niekiedy, dla ...
 • 27 kwietnia 2021

  Fundacja rodzinna – aktualny stan prac

  Mieliśmy przyjemność uczestniczyć dzisiaj w spotkaniu podsumowującym konsultacje nad projektem ustawy o fundacji rodzinnej. Miało być zakończenie konsultacji, a jednak z uwagi na zgłoszone propozycje zmian będą jeszcze dalsze konsultacje w grupach roboczych. O czym dyskutowano? 1. Będzie istniała możliwość utworzenia fundacji wyłącznie przez osoby fizyczne. Założenie zostało utrzymane pomimo głosów o koniczności dopuszczenia możliwości ...
 • 4 lutego 2021

  Aport przedsiębiorstwa w spadku do spółki będącej podatnikiem CIT

  Podobnie jak zwykłe przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo w spadku również może być przedmiotem aportu do spółki będącej podatnikiem CIT (w tym spółki z o.o. lub komandytowej). Uwaga – niniejszy artykuł omawia skutki podatkowe aportu przedsiębiorstwa w spadku do spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z o.o., spółki akcyjnej oraz spółki jawnej ...
 • 18 stycznia 2021

  Kto i kiedy zgłasza do CEIDG wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego oraz wykreśla przedsiębiorstwo w spadku?

  Niewiele ponad 2 lata temu weszła w życie ustawa umożliwiająca powołanie zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorstwa w spadku. Informacje o zarządcy ujawniane są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wraz z wygaśnięciem zarządu sukcesyjnego powinno dojść do wykreślenia przedsiębiorstwa w spadku z ewidencji. Na kim ciąży obowiązek zgłoszenia wygaśnięcia zarządu oraz w jakim terminie należy tego dokonać ...
 • 15 stycznia 2021

  Skutki podatkowe aportu przedsiębiorstwa w spadku do spółki osobowej

  Przedsiębiorstwo w spadku jest stosunkowo nowym pojęciem w polskim prawie. Zostało ono wprowadzone ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw. Podobnie jak zwykłe przedsiębiorstwo, przedsiębiorstwo w spadku również może być przedmiotem aportu do spółki osobowej. ...
 • 19 listopada 2020

  Podatek od spadków i darowizn w Polsce a jaki w innych krajach UE?

  Chcesz wiedzieć jaki jest podatek od spadków i darowizn w Polsce a jaki w innych krajach UE? Koniecznie przeczytaj ten artykuł.
 • 28 października 2020

  Zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn

  Właśnie dzisiaj, 27 października, wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn. Rozszerza ona krąg uprawnionych do zwolnienia z tej daniny. Jeżeli chcesz się dowiedzieć jakie skutki niesie za sobą nowelizacja i czy zmiana dotyczy Ciebie bądź Twoich bliskich – zajrzyj do poniższego artykułu. Kogo dotyczą zmiany We wrześniu Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatku ...
 • 1 października 2020

  Fundacja prywatna – aktualne prace Ministerstwa Rozwoju

  Ministerstwo Rozwoju prowadzi prace nad projektem fundacji rodzinnej. W tym celu, w dniu 29 września 2020 r., przedstawiciele ministerstwa zorganizowali spotkanie online, podczas którego omawiano wybrane projektowane rozwiązania, a także stopień zaawansowania prac. Kancelaria PragmatIQ uczestniczy w ramach konsultacji prac nad projektem, a na spotkaniu reprezentował ją radca prawny Jacek Miłaszewski.  Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje przekazane ...
 • 9 września 2020

  Zarządca sukcesyjny

  Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą lub będąc wspólnikiem spółki cywilnej niezwykle ważne jest zadbanie o właściwą drogę sukcesji w razie nagłej śmierci przedsiębiorcy. Niedawno wprowadzone przez ustawodawcę rozwiązania dają na szczęście taką możliwość. Zarówno sam przedsiębiorca, jak i w nagłych przypadkach jego spadkobiercy, mogą obecnie powołać tzw. ...