Blog

 • 18 września 2018

  Sąd zamrozi majątek w sporze o dziedziczenie po gwieździe rocka Johnny’m Hallyday’u

  Pierwszy rozdział dramatu o dziedzictwo francuskiej gwiazdy rocka Johnny’ego Hallyday’a zakończył się orzeczeniem francuskiego sądu, które daje każdemu ze stron częściowe zwycięstwo w sprawie. Hallyday, którego prawdziwe imię to Jean-Philippe Smet, został nazwany „Francuskim Elvisem” za jego błyszczące garnitury, kręcenie biodrami i repertuar amerykańskich hitów w wydaniu francuskim. Zmarł ...
 • 18 września 2018

  Królowa soulu – Aretha Franklin – nie pozostawiła testamentu

  Zmarła 16 sierpnia 2018 r. Aretha Franklin nie pozostawiła testamentu. Jej czterej synowie podzielą się majątkiem w wysokości 80 mln USD — podał francuski portal vanityfair. Aretha Franklin miała czterech synów: Clarence’a urodziła w wieku 13, Edwarda — 15 lat. W 1961 r. wyszła za mąż — z tego związku urodził się ...
 • 17 września 2018

   „Powrót do domu czy wolność?” globalne badanie EY

  Zaledwie 3,5% wszystkich przedstawicieli kolejnego pokolenia chce przejąć firmę rodziców tuż po zakończeniu studiów. Blisko 5% badanych zamierza to zrobić 5 lat po zakończeniu nauki. Dla porównania po tym czasie ponad 1/3 badanych chce założyć swoją własną działalność – wynika  z globalnego badania EY „Powrót do domu ...
 • 10 września 2018

  Czy od pieniędzy ze spadku, które zostały skradzione trzeba zapłacić podatek?

  Spadkobierca rozlicza kwotę zgromadzoną na rachunku spadkodawcy w dniu jego śmierci. Nie liczy się nawet to, że zawartość konta zniknęła. Podatek od spadków i darowizn płaci się od wartości majątku ustalonej w dniu śmierci spadkodawcy. Tak stwierdziła skarbówka w najnowszej interpretacji. To zła wiadomość dla tych, którzy otrzymali faktycznie mniej, niż wynika z danych ...
 • 5 września 2018

  Chcesz wiedzieć więcej?

  Wszystko, co chcesz wiedzieć na temat sukcesji z perspektywy prawa i podatków w 244 pytaniach i odpowiedziach. Sukcesja to nie rezygnacja, ale mądre przekazywanie. Autorzy II wydania publikacji pt. „Zmiana warty” mają świadomość, że jest to temat trudny, a zmianę w biznesowej sztafecie pokoleń trzeba dobrze przygotować i rozsądnie zrealizować.Właściwie przeprowadzona, jest nie tylko podsumowaniem dotychczasowych osiągnięć ...
 • 28 sierpnia 2018

  W jaki sposób opodatkowany jest kontrakt menedżerski?

  Po sprzedaniu udziałów w firmie bardzo często jej dotychczasowi właściciele, jeśli mają taką możliwość, pozostają jeszcze przez jakiś czas na stanowisku zarządzającego lub osoby koordynującej działalność gospodarczą spółki, przekazując nowym właścicielom i ich współpracownikom posiadane know-how. Dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zatrudnienie na podstawie kontraktu menedżerskiego. ...
 • 28 sierpnia 2018

  Jak negocjować zakres zakazu konkurencji przedsiębiorcy?

  Sprzedając firmę zewnętrznemu inwestorowi, należy liczyć się z tym, że będzie on wymagał od osób dotychczas prowadzących firmę powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej. Zawarcie zapisów o zakazie konkurencji w umowie sprzedaży jest często spotykane, a jego naruszenie może wiązać się z poważnymi konsekwencjami, w szczególności finansowymi. Stąd też nie sposób bagatelizować ...
 • 28 sierpnia 2018

  Co to jest rachunek escrow i jak go wykorzystać przy sprzedaży firmy?

  Rachunek escrow jest to szczególny rodzaj rachunku bankowego. Dostęp posiadacza do niego jest – w przeciwieństwie do tradycyjnego rachunku bankowego – ograniczony. Ograniczenie to polega na odpowiednim wskazaniu w umowie z bankiem warunku, którego spełnienie jest konieczne, by bank przelał środki zgromadzone na escrow na wskazany w umowie inny rachunek bankowy. Jeżeli warunek ...
 • 28 sierpnia 2018

  Kiedy należy zapłacić podatek od sprzedaży przedsiębiorstwa?

  Sprzedaż przedsiębiorstwa opodatkowana jest jak zwykła bieżąca sprzedaż w ramach działalności gospodarczej. Przedsiębiorca zobowiązany jest zatem do rozliczenia przychodu z tej transakcji razem z pozostałymi przychodami z działalności gospodarczej. W efekcie od ustalonego dochodu (przychód pomniejszony o koszty) przedsiębiorca odprowadza miesięczną lub kwartalną zaliczkę na podatek dochodowy, a następnie w ujęciu rocznym wykazuje ...
 • 28 sierpnia 2018

  Jak opodatkowana jest sprzedaż przedsiębiorstwa?

  Sprzedaż przedsiębiorstwa traktuje się jak umowę, której przedmiotem są poszczególne składniki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W konsekwencji uzyskana cena ze sprzedaży stanowić będzie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Z kolei do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć np. niezamortyzowaną wartość środków trwałych, będących przedmiotem dostawy. Jeżeli w skład zorganizowanej części ...
 • 28 sierpnia 2018

  Kiedy należy zapłacić podatek od sprzedaży spółki kapitałowej?

  W przypadku sprzedaży udziałów lub akcji w spółce z o.o., akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej, przychód podatkowy powstaje już w momencie ich zbycia, tj. przeniesienia własności na nabywcę. Sprzedający nie ma jednak wtedy obowiązku odprowadzenia podatku od sprzedaży czy też zaliczki na ten podatek. Uiszcza się go dopiero w terminie złożenia zeznania, w którym wykazuje ...
 • 28 sierpnia 2018

  Jak opodatkowana jest sprzedaż ogółu praw i obowiązków?

  Sprzedając ogół praw i obowiązków w spółce osobowej (np. jawnej lub komandytowej), sprzedający osiąga przychód z praw majątkowych. Oznacza to, że dochód ze sprzedaży podlega opodatkowaniu według skali podatkowej, czyli stawki 18% lub 32%, nawet w przypadku, gdy bieżące dochody z działalności spółki były rozliczane przez wspólnika według stawki liniowej.  Aby ...
 • 28 sierpnia 2018

  Spółka z o.o., spółka jawna, jednoosobowa działalność gospodarcza – co i dlaczego najłatwiej sprzedać?

  Każdą firmę można sprzedać, niezależnie od tego, w jakiej formie prawnej działa. Jednakże nie w przypadku każdej formy prawnej proces sprzedaży wygląda w ten sam sposób i wywołuje te same skutki. Spółka z o.o. Spośród trzech opcji: spółka z o.o., spółka jawna, jednoosobowa działalność gospodarcza, teoretycznie najmniej skomplikowany jest proces ...
 • 28 sierpnia 2018

  Na co zwracają uwagę nabywcy firm?

  Każdy kupujący traktuje nabycie firmy jako inwestycję, która powinna możliwie szybko się zwrócić. W związku z tym przed podjęciem decyzji sprawdza, czy istnieje jakieś ryzyko związane z daną firmą czy branżą, które może pokrzyżować te plany. Dlatego zbywający powinien jeszcze przed rozpoczęciem procesu sprzedaży firmy sam wykryć potencjalne ...
 • 28 sierpnia 2018

  Jak zmniejszyć ryzyko wystąpienia sporów w spółce?

  Wprowadzenie do spółki menedżera zawsze wiąże się z ryzykiem powstania w przyszłości sporu między wspólnikami. Ryzyko to można zmniejszyć, pamiętając o kilku istotnych kwestiach. Najważniejsze jest dobranie odpowiedniego partnera, który – poza kompetencjami do prowadzenia biznesu – będzie też osobą lojalną i godną zaufania. Przed definitywnym zaproszeniem menedżera do spółki warto ...