Blog

 • 7 marca 2019

  Czy emisja udziałów po wartości nominalnej może stanowić przychód dla nowego wspólnika?

  Objęcie udziałów po wartości nominalnej może być często równoznaczne z ich objęciem po wartości niższej niż rynkowa. To częsta praktyka w sytuacji, gdy wspólnikiem ma zostać menedżer, od którego nie tyle oczekuje się wykupu udziałów po wartości rynkowej, ile wytworzenia wartości dodanej w toku zarządzania firmą. Wówczas mogą powstać wątpliwości, czy po stronie ...
 • 27 lutego 2019

  Co to jest sukcesja podatkowa?

  Sukcesja podatkowa oznacza, że spadkobiercy (osoby, które nie odrzuciły spadku) z mocy samego prawa przejmują wynikające z przepisów prawa podatkowego: – prawa majątkowe zmarłego, do których można zaliczyć prawo do zwrotu nadpłaty, zwrotu różnicy podatku naliczonego, prawo do zapłaty podatku w ratach, prawo do pomniejszenia przychodu o koszty poniesione przez spadkodawcę na nabycie jednostek ...
 • 15 lutego 2019

  Czy darowizna przedsiębiorstwa wpływa na prawo do odliczenia VAT?

  Zgodnie z zasadą ogólną w przypadku, gdy podatnicy odliczyli VAT z tytułu zakupu środków trwałych o znacznej wartości, a następnie środki te w krótkim czasie zbyli bez opodatkowania VAT, zobowiązani są do dokonania korekty wcześniej odliczonego VAT. Można o tym przeczytać w odpowiedzi na pytanie: Jakie skutki podatkowe na gruncie VAT wywołuje wycofanie ...
 • 15 lutego 2019

  Którzy członkowie rodziny mogą być zwolnieni z zapłaty podatku od spadków i darowizn?

  W ramach I grupy podatkowej można wyróżnić szczególnie bliskie relacje, którym przysługuje całkowite zwolnienie z podatku (tzw. grupa zerowa). Ustawa wyraźnie wskazuje, że tego podatku nie muszą płacić: małżonek, zstępni (czyli dzieci, wnuki, prawnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), rodzeństwo, ojczym, macocha ani pasierb. Całkowite zwolnienie w przypadku ...
 • 28 stycznia 2019

  Co zawrzeć w dodatkowym porozumieniu wspólników?

  Więcej informacji o tym, dlaczego warto zawrzeć dodatkowe porozumienie wspólników, można znaleźć w odpowiedzi na pytanie: Czy oprócz umowy spółki warto zawrzeć dodatkowe porozumienie wspólników?.Poniżej wskazane zostały najistotniejsze kwestie, które warto zawrzeć w tym porozumieniu. Polityka dywidendowa Polityka dywidendowa obejmuje strategię spółki na najbliższe lata i określa, jaka część zysku ...
 • 17 stycznia 2019

  Czy odrzucenie spadku przez rodzica oznacza automatyczne odrzucenie spadku przez jego dzieci?

  Warto wiedzieć, że miejsce spadkobiercy, który odrzucił spadek, zawsze zajmują jego następcy i to oni dziedziczą. Osobę, która odrzuca spadek, przepisy traktują tak, jakby nie dożyła ona otwarcia spadku. Zrzeczenie się spadku po rodzicach przez niepełnoletnich Niepełnoletnie dzieci nie mogą samodzielnie odrzucić spadku. W ich imieniu powinni działać przedstawiciele ustawowi, a więc najczęściej ...
 • 9 stycznia 2019

  Jak odwołać testament?

  Niezależnie od tego, kiedy testament został sporządzony, może pojawić się potrzeba jego odwołania. Przyczyn odwołania testamentu może być wiele: zmiana decyzji spadkodawcy, śmierć któregoś z powołanych spadkobierców, narodziny nowych członków rodziny, zmiana stanu cywilnego lub majątkowego spadkodawcy, a także konflikty rodzinne. Gdy spadkodawca chce w pełni ...
 • 4 stycznia 2019

  Jakie większości w spółkach decydują o poszczególnych sprawach?

  Jedną z kluczowych kwestii, które należy ustalić z przyszłym wspólnikiem przed zawarciem umowy spółki, są reguły podejmowania uchwał w ważnych sprawach. Kodeks spółek handlowych określa podstawowe zasady w tym zakresie w poszczególnych rodzajach spółek. Wspólnicy mogą jednak w dużej części przypadków ustalić inne niż kodeksowe zasady w zawieranych umowach. Reguły podejmowania ...
 • 13 grudnia 2018

  Czy lepiej sporządzić testament, czy zdać się na dziedziczenie ustawowe?

  W sytuacji, gdy spadkodawca nie pozostawia po sobie testamentu, dziedziczenie jego majątku następuje na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Może się jednak okazać, że zastosowanie rozwiązań określonych w Kodeksie cywilnym spowoduje, że majątek spadkodawcy zostanie podzielony niezgodnie z ostatnią wolą spadkodawcy. Sporządzenie testamentu pozwala np. na przekazanie majątku osobom, które nie dziedziczą na podstawie ...
 • 5 grudnia 2018

  Czy adoptowane dziecko dziedziczy po biologicznych rodzicach?

  Zgodnie z przepisami skutkiem adopcji pełnej i całkowitej jest zerwanie więzów przysposabianego z dotychczasową rodziną. Adoptowane dziecko nie dziedziczy po biologicznych rodzicach, jeśli w chwili tzw. otwarcia spadku (czyli śmierci spadkodawcy) orzeczenie o adopcji jest prawomocne. Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował o złożeniu skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego. W sprawie wydane zostało ...
 • 3 grudnia 2018

  Co to znaczy przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza i kto płaci za sporządzenie spisu (lub wykazu) inwentarza?

  Spadek można przyjąć na dwa sposoby, tj. wprost (przyjęcie proste) albo spadek z dobrodziejstwem inwentarza. W poniższym artykule przedstawiamy jak wygląda przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza i z jakimi formalnymi czynnościami się wiąże. Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza – co to znaczy? W obu przypadkach do spadku po zmarłym wchodzi cały majątek wraz z ewentualnymi długami. Istotną ...
 • 13 listopada 2018

  Ustawa o zarządzie sukcesyjnym! Sprawdź najważniejsze zmiany. Esencja wiedzy o: przekazaniu firmy, wprowadzeniu menedżera, sprzedaży firmy.

  Dziedziczenie firmy wkrótce się zmieni. Nowe przepisy, które wchodzą w życie 25 listopada 2018 powstały na potrzeby współczesnych firm. Sukcesja firmy rodzinnej po wprowadzeniu nowej ustawy będzie wyglądać nieco inaczej. Co zmienia ustawa o zarządzie sukcesyjnym? – 10 rzeczy które musisz wiedzieć! 1. Kogo dotyczy ...
 • 25 października 2018

  Benetton szuka drugiego pokolenia

  Zmarł Gilberto Benetton, jeden z twórców słynnej włoskiej marki odzieżowej. Firma musi opracować plan sukcesji. Śmierć Gilberta Benettona otwiera dylemat sukcesyjny w rodzinie – zauważa agencja Bloomberg. Miliarder uznawany jest za architekta strategii, dzięki której rodzinne imperium nie skoncentrowało się tylko na projektowaniu odzieży, ale inwestowało w inne branże, takie jak ...
 • 12 października 2018

  Dobra sukcesja to proces, który trwa długo | PROSTOZPARKIETU | Polska gospodarka znalazła się w punkcie zwrotnym.

  Gościem Grzegorza Siemionczyka w programie #PROSTOzPARKIETU była dr Adrianna Lewandowska, prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego. Grzegorz Siemionczyk: We wrześniu mieliśmy dwie głośne transakcje sprzedaży polskich firm rodzinnych: chodzi o Solarisa i Konspol. Te transakcje wzbudziły spore emocje – ale czy te emocje są uzasadnione? Adrianna Lewandowska: Szczerze powiem, że trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, gdyż jestem trochę ...
 • 18 września 2018

  Dziennik „Rzeczpospolita” objął Patronatem publikację o sukcesji „Zmiana warty”

  „Zmiana warty” czyli przewodnik po trzech drogach do sukcesji w prywatnej firmie już w październiku trafi do sprzedaży. Dziennik „Rzeczpospolita” objął go swoim Patronatem, razem z portalem Infor.pl  i Wielkopolskim Związkiem Pracodawców „Lewiatan”  Sukcesja to nie rezygnacja, ale mądre przekazywanie. Autorzy publikacji pt. „Zmiana warty” mają świadomość, że jest to temat trudny, a zmianę w biznesowej sztafecie ...