Fundacje rodzinne wśród firm rodzinnych notowanych na GPW 

W czasach dynamicznie rozwijającego się rynku, firmy rodzinne stanowią nieodzowną część polskiej gospodarki, odgrywając kluczową rolę w kreowaniu miejsc pracy, wspieraniu lokalnych społeczności oraz przyczyniając się do stabilności ekonomicznej kraju. Pomimo ich znaczącego wkładu, przedsiębiorstwa te napotykają na liczne wyzwania, szczególnie w kontekście prawnym i zarządczym, ale również w związku z zaplanowaniem odpowiedniej sukcesji rodzinnego biznesu. W artykule wskazujemy jakie możliwości mają przedsiębiorcy planujący sukcesję oraz które firmy …

Fundacja rodzinna – nowe narzędzie sukcesji i ochrony majątku w Polsce

Fundacja rodzinna to osoba prawna wprowadzona do polskiego porządku prawnego na podstawie ustawy z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej. Fundację tworzy fundator, który przenosi na nią część swoich aktywów, ale nie ma w niej jednak żadnych udziałów czy akcji. Celem ustawy było wzmocnienie narzędzi prawnych do przeprowadzenia procesów sukcesyjnych. Uzupełniła ona testamenty, zapisy, polecenia i darowizny na wypadek śmierci i stworzyła kolejny sposób na przekazanie następcom możliwości korzystania z dorobku życiowego spadkodawców. …

Fundacja rodzinna a działalność rolnicza

Wielu przedsiębiorców prowadzi złożone biznesy, których część czasami łączy się z działalnością rolniczą. Poza tym firmy często posiadają w swoim majątku nieruchomości rolne, mimo że wcale nie prowadzą gospodarstwa rolnego. Może się wydawać, że taka sytuacja stanowi poważną przeszkodę przy ustanowieniu fundacji rodzinnej – nie zawsze tak musi być – warto, aby konkretny przypadek poddać wyczerpującej analizie. Aby dowiedzieć się więcej o działalności rolniczej …

Fundacja rodzinna – odpowiedzialność majątkowa

Od czasu wejścia w życie ustawy o fundacji rodzinnej coraz częściej pojawiają się pytania o to kto i jak ponosi odpowiedzialność na jej podstawie. Dla wielu przedsiębiorców kluczowe jest to, czy jako fundatorzy oraz członkowie ich rodzin jako beneficjenci fundacji rodzinnej będą odpowiadać za zobowiązania fundacji rodzinnej, ale również czy fundacja rodzinna będzie odpowiadać za ich zobowiązania.   Odpowiedzialność majątkowa fundacji rodzinnej Pierwszy rodzaj odpowiedzialności to odpowiedzialność fundacji rodzinnej za zobowiązania …

Fundacja rodzinna – morza i oceany zamiast akwariów

W wydaniu Tygodnika Powszechnego z 13 września 2023 r. opublikowano artykuł pod tytułem „Akwarium dla delfinów” autorstwa Marka Rabija, w którym opisał on poruszany często przez nas temat fundacji rodzinnej. Ze względu na to, że zajmowaliśmy się tematem sukcesji w firmach rodzinnych na długo przed tym, zanim weszła w życie nowa ustawa o fundacjach tego typu, poczuliśmy się w obowiązku skomentować tezy poruszane w artykule, po to, aby wyjaśnić wątpliwości i błędne twierdzenia dotyczące fundacji …

Fundacja rodzinna: Odpowiednia strategia biznesowa? Ograniczenia, ryzyka i korzyści

Istnieje wiele powodów żeby założyć fundację rodzinną. Przede wszystkim, jest to świetne rozwiązanie, które może zostać wykorzystane do przygotowania kompleksowej sukcesji przedsiębiorców, umożliwiając im kumulację rodzinnego kapitału, a jednocześnie zabezpieczając majątek na lata. Co ciekawe, fundacja rodzinna może służyć także do bieżącego prowadzenia działalności już za życia fundatora. W poniższym artykule odpowiemy na pytanie jak to możliwe, jaką działalność gospodarczą może wykonywać fundacja rodzinna, oraz jakie korzyści i ryzyka …

Czy można pozwać fundację rodzinną o zachowek?

Fundacja rodzinna to nowy podmiot, który może zostać pozwany o zachowek. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się jak to można zrobić. Roszczenie o zapłatę zachowku jest kierowane przede wszystkim wobec spadkobierców, a w drugiej kolejności także wobec zapisobierców windykacyjnych. Jeśli jednak nie będzie można dochodzić zapłaty zachowku od tych osób, pozew można wystosować wobec obdarowanych, którzy otrzymali darowiznę doliczoną do spadku, a także wobec fundacji rodzinnej, której fundusz założycielski …

Statut fundacji rodzinnej – co to jest i co powinien zawierać?

Polska fundacja rodzinna pozwala budować struktury organizacyjne zapewniające kontynuację biznesu i ochronę majątku w perspektywie dłuższej niż jedno pokolenie, bez konieczności osobistego zaangażowania następców prawnych. Kluczem do odpowiedniego przeprowadzenie sukcesji jest jednak sporządzenie odpowiedniego statutu fundacji rodzinnej. Przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się co powinien zawierać statut fundacji rodzinnej. Co to jest statut fundacji rodzinnej? Statut fundacji rodzinnej to najważniejszy dokument regulujący organizację …

Czy założenie fundacji rodzinnej zmieni zasady obliczania zachowku?

Z uwagi na wielość obowiązujących reguł, obliczenie wysokości należnego zachowku może niekiedy być dość problematyczne. Warto wiedzieć, że wejście w życie ustawy o fundacji rodzinnej zmieniło dotychczasowe zasady obliczania zachowku. Czy założenie przez spadkodawcę fundacji rodzinnej w jakikolwiek sposób wpłynie na tę kwestię? Na to pytanie odpowiadamy w naszym artykule. Bez względu na to, czy występujemy z roszczeniem o zapłatę zachowku, czy jesteśmy zobowiązani do jego wypłaty, w obu przypadkach niezbędna jest wiedza o tym, komu przysługuje prawo …

Czy fundacja rodzinna może obronić się przed zapłatą wysokiego zachowku?  

Z naszego artykułu dowiesz się jak zobowiązany do zapłaty zachowku może się przed tym bronić oraz z jakich uprawnień w tym zakresie będzie mogła skorzystać fundacja rodzinna.   Co do zasady każdemu zobowiązanemu do zapłaty zachowku przysługują takie same prawa do obrony. Fundacja rodzinna będzie zatem mogła skorzystać ze wszystkich środków, które zostaną opisane w niniejszym artykule.   O tym, kiedy i w jakich granicach fundacja rodzinna ponosi odpowiedzialność za zachowek przeczytasz natomiast …