Dziedziczenie udziałów – jakie daty wpisać w deklaracji SD-Z2?

Przyjęcie spadku może okazać się szczególnie kłopotliwe w sytuacji gdy w grę wchodzi nabycie udziałów w spółce. Można uzyskać zwolnienie z opodatkowania, ale wiąże się z tym konieczność złożenia poprawnie wypełnionej deklaracji SD-Z2. W artykule podpowiadamy jak uniknąć najważniejszych błędów. Skorzystajmy z przykładu: Kapitał zakładowy spółki dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50.000 zł. W dniu 1.01.2018 r. zmarł wspólnik spółki, który posiadał 33 udziały w spółce …