Co to jest rachunek escrow i jak go wykorzystać przy sprzedaży firmy?

Rachunek escrow jest to szczególny rodzaj rachunku bankowego. Dostęp posiadacza do niego jest – w przeciwieństwie do tradycyjnego rachunku bankowego – ograniczony. Ograniczenie to polega na odpowiednim wskazaniu w umowie z bankiem warunku, którego spełnienie jest konieczne, by bank przelał środki zgromadzone na escrow na wskazany w umowie inny rachunek bankowy. Jeżeli warunek nie zostanie spełniony w określonym terminie, środki wrócą do osoby, która je wpłaciła. Rachunek escrow często wykorzystywany jest przy …