Czy praca wspólnika może być wkładem do spółki?

Argumentami za wprowadzeniem menedżera do spółki są z reguły jego wiedza, umiejętności i doświadczenie, a niekoniecznie pozyskanie przez spółkę środków finansowych. Warto więc się zastanowić, co mogłoby być wkładem takiej osoby do wspólnego przedsięwzięcia i jaki typ spółki pozwala na wdrożenie stosownego do tego wkładu scenariusza. Spółki osobowe Co do zasady, w przypadku spółek osobowych (np. spółki jawne i komandytowe) wkładem wspólnika może być niemalże wszystko, w tym świadczenie pracy lub usług na rzecz spółki. …

Czy nowy wspólnik zawsze musi wnieść wkład do spółki?

Jednym z podstawowych obowiązków każdego wspólnika: zarówno w spółkach osobowych (spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna), jak i kapitałowych (spółka z o.o., akcyjna) jest wniesienie wkładu do spółki. Wkład wniesiony do spółki może być pieniężny lub niepieniężny. Wkładem wniesionym do spółki niepieniężnym (aportem) mogą być np.: nieruchomość, przedsiębiorstwo, majątkowe prawa autorskie do określonego dzieła, świadczenie określonych usług, know-how. W niektórych sytuacjach przepisy przewidują pewne ograniczenia co do wysokości …