Czy testament odręczny faktycznie musi być napisany ręcznie?

Testament odręczny musi zostać w całości napisany własnoręcznie przez spadkodawcę. Żaden z elementów tego testamentu nie może więc zostać sporządzony za pośrednictwem osoby trzeciej, przy pomocy komputera czy maszyny do pisania. Ustawodawca nie przewidział w kwestii tego rodzaju testamentu żadnych wyjątków. Testament odręczny wymaga też własnoręcznego podpisu spadkodawcy. Podpis powinien składać się z imienia i nazwiska i zostać złożony w formie umożliwiającej identyfikację osoby składającej podpis na testamencie. Ważne jest, …