Jak umowy i statuty spółek wpływają na dziedziczenie?

Umowy i statuty spółek mogą szczegółowo regulować zasady dziedziczenia ogółu praw i obowiązków, udziałów czy akcji po śmierci wspólnika. W zasadzie w każdej umowie (statucie) spółki można uregulować konsekwencje śmierci wspólnika odmiennie, niż wynika to z przepisów. Pierwsze, o co warto zadbać, to zapewnienie kontynuacji działalności spółki mimo śmierci wspólnika. W umowach spółek cywilnych oraz spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej można wprowadzić zapisy, zgodnie z którymi spółka będzie istnieć …

Czy spółka rozwiązuje się wskutek śmierci wspólnika?

Znaczna część umów i statutów spółek milczy na temat dziedziczenia. Brak jakiegokolwiek uregulowania w tym zakresie powoduje, że w przypadku śmierci wspólnika obowiązujące stają się ogólne zasady wynikające z odpowiednich ustaw. Co to oznacza? Spółka cywilna Jeśli umowa spółki cywilnej nie zawiera żadnej wzmianki na temat dziedziczenia oraz nie ustanowiono zarządu sukcesyjnego, z chwilą śmierci jednego ze wspólników spółka przestaje istnieć. Dzieje się tak nawet w przypadku spółek wieloosobowych, których działalność …