Co trzeba zrobić, żeby przyjąć spadek?

Do spadkobierców należy decyzja o tym, czy przyjąć spadek i w jaki sposób to zrobić. Pierwszą możliwością jest złożenie przed sądem lub notariuszem oświadczenia o przyjęciu spadku. Termin na złożenie takiego oświadczenia wynosi sześć miesięcy i biegnie od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o powołaniu do spadku. Oświadczenie może zostać złożone ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Spadkobierca może złożyć oświadczenie osobiście albo przez pełnomocnika, przy czym odpowiednie pełnomocnictwo powinno być …