W jaki sposób opodatkowane są programy motywacyjne dla pracowników i członków zarządu?

W ramach programu motywacyjnego można ustalić, że jego beneficjent uzyska prawo do otrzymania świadczenia pieniężnego od spółki. Swoboda w kształtowaniu programu motywacyjnego jest bardzo duża. Można go utworzyć w oparciu o opcje, akcje (udziały) fantomowe lub inne instrumenty pochodne. Program motywacyjny nie musi być związany wyłącznie z wynikiem finansowym spółki. Jego podstawą mogą być dowolne wskaźniki finansowe. Od 2018 roku otrzymanie świadczeń w ramach programów motywacyjnych opodatkowane …

Czy sprzedając firmę, można żądać gwarancji zatrudnienia jej pracowników?

Prawa pracowników chronią przepisy prawa pracy i teoretycznie zmiana właścicielska w firmie nie powinna mieć wpływu na ich sytuację. W praktyce w przypadku sprzedaży biznesu zarówno po stronie pracowników, jak i nowego właściciela może pojawić się obawa o kontynuację stosunków pracy w dotychczasowym kształcie. Najczęściej bowiem nie tylko zatrudnionym zależy na kontynuowaniu pracy w firmie, ale też nabywca ma interes w utrzymaniu sprawdzonej kadry. Z tego względu w okresach przejściowych praktykuje się przyznawanie pracownikom …