Fundacja rodzinna projekt ustawy

Aktualizacja: 6 lutego 2023 r. W dniu 6 lutego 2023 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o fundacji rodzinnej. Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Aktualizacja: 11 stycznia 2023 r. Wczoraj odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej dot. Fundacji Rodzinnej. W pełni popieramy propozycję dopracowania projektu w zakresie: · neutralności transferu środków z fundacji zagranicznej –mienie przekazane przez fundację zagraniczną w formie darowizny powinno być traktowane …

Fundacja rodzinna – czym jest i dlaczego ma pojawić się w Polsce?

Fundacja rodzinna sposobem na ciągłość firmy Dotychczas właściciele firm rodzinnych mieli ograniczone możliwości przekazania swojego biznesu. Mogli darować albo przekazać w spadku swoje przedsiębiorstwo wybranej osobie albo osobom. Zapewniało to jednak sukcesję tylko w drugim pokoleniu – nie sposób było wpłynąć na dalszą przyszłość przedsiębiorstwa i zgromadzonego dzięki niemu majątkowi. Niekiedy, dla zapewnienia sukcesji wykorzystuje się rozwiązania holdingowe. Budowa takich złożonych struktur wymaga jednak znacznych kosztów. Co więcej, nie gwarantuje …

Czy założenie fundacji prywatnej jest sposobem na zaplanowanie sukcesji majątkowej?

Zagraniczne fundacje prywatne oraz fundacje rodzinne zawdzięczają swoją atrakcyjność niezależności masy majątkowej od sytuacji finansowej fundatora i jej beneficjentów. Fundacje te, w odróżnieniu od tych działających według prawa polskiego, nie muszą być tworzone w celu użyteczności publicznej. Celem statutowym fundacji zagranicznej może być ochrona majątku fundatora czy wypłata środków pieniężnych na rzecz określonych w jej statucie podmiotów (np. spadkobierców fundatora). Fundacje mogą być podmiotami pozwalającymi na ochronę …