Chcesz wiedzieć więcej?

Wszystko, co chcesz wiedzieć na temat sukcesji z perspektywy prawa i podatków w 333 pytaniach i odpowiedziach.  Sukcesja to nie rezygnacja, ale mądre przekazywanie. Autorzy III wydania publikacji pt. „Zmiana warty” mają świadomość, że jest to temat trudny, a zmianę w biznesowej sztafecie pokoleń trzeba dobrze przygotować i rozsądnie zrealizować. Właściwie przeprowadzona, jest nie tylko podsumowaniem dotychczasowych osiągnięć firmy, ale także otwiera drzwi do ich kontynuacji.  Publikacja jest wynikiem doświadczeń prawników i doradców podatkowych z Kancelarii Prawnej PragmatIQ …

Czy podatkowo korzystniej jest odziedziczyć firmę, czy udziały w spółce?

Niestety, nie ma uniwersalnej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Ze względów prawnych łatwiej jest z pewnością przekazać udziały. Natomiast pod względem podatkowym ta kwestia nie jest już taka jednoznaczna i zależy od wielu czynników. Istotne jest to, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, jak i to, czy osoby otrzymujące w spadku przedsiębiorstwo (udziały w nim) mają zamiar kontynuować działalność prowadzoną przez spadkodawcę. Jeżeli rozważane jest przekazanie przedsiębiorstwa osobom należącym do tzw. zerowej grupy podatkowej, wówczas …

Czy założenie fundacji rodzinnej jest sposobem na zaplanowanie sukcesji majątkowej?

Fundacje rodzinne oraz zagraniczne fundacje prywatne zawdzięczają swoją atrakcyjność niezależności masy majątkowej od sytuacji finansowej fundatora i jej beneficjentów. Fundacje te, nie muszą być także tworzone w celu użyteczności publicznej. Celem zarówno polskich fundacji rodzinnych jak i zagranicznych fundacji prywatnych może być ochrona majątku fundatora czy wypłata środków pieniężnych na rzecz określonych w jej statucie podmiotów (np. spadkobierców fundatora).  Fundacje mogą być podmiotami pozwalającymi na ochronę …