Na co zwracają uwagę nabywcy firm?

Każdy kupujący traktuje nabycie firmy jako inwestycję, która powinna możliwie szybko się zwrócić. W związku z tym przed podjęciem decyzji sprawdza, czy istnieje jakieś ryzyko związane z daną firmą czy branżą, które może pokrzyżować te plany. Dlatego zbywający powinien jeszcze przed rozpoczęciem procesu sprzedaży firmy sam wykryć potencjalne zagrożenia i podjąć odpowiednie kroki w celu ich usunięcia. Z pewnością przełoży się to na jego lepszą pozycję negocjacyjną podczas sprzedaży firmy.

Finanse firmy

Jedną z podstawowych kwestii, na którą zwracają uwagę inwestorzy, są finanse firmy na sprzedaż, a zwłaszcza wysokość i stabilność osiąganych zysków. W związku z tym przygotowania do sprzedaży firmy warto rozpocząć od przejrzenia jej finansów i weryfikacji, czy nie ma w nich żadnych nieprawidłowości albo zadziwiających rozbieżności mogących budzić wątpliwości. Częstokroć pewne elementy mogą zostać skorygowane bądź wytłumaczone w obiektywny sposób podczas sprzedaży firmy. By profesjonalnie się do tego przygotować, można skorzystać z usług podmiotów zewnętrznych specjalizujących się w przeprowadzaniu audytów w firmach.

Jak przygotować się do sprzedaży firmy? Zobacz nasz film!

 Pozycja firmy na rynku

Kolejnym istotnym dla każdego inwestora czynnikiem jest charakterystyka rynku, na którym działa  firma na sprzedaż, i jej na nim pozycja. Kupujący, decydując się na inwestycję, z pewnością będzie szczególnie zainteresowany nabyciem podmiotu, który działa w szybko rozwijającej się branży lub takiej o stabilnej strukturze. Istotne będzie dla niego również to, czy firma ma stałe grono klientów i kontrahentów oraz ile ma długoterminowych zleceń i kontraktów, a także ile ich jest właśnie negocjowanych. Czynniki te mają bezpośrednie przełożenie na działalność po sprzedaży firmy. Nabywca zawsze woli kontynuować dotychczasową działalność firmy i wprowadzać w niej powoli własne porządki, niż zaczynać od pozyskiwania nowych klientów czy zdobywania nowych zleceń.

Strategia rozwoju

Inwestorzy bardzo często zwracają również uwagę, czy firma na sprzedaż ma opracowaną i konsekwentnie wdrażaną strategię rozwoju, która pozwoli na zwiększenie osiąganych zysków. Dynamika zmian zachodzących w gospodarce sprawia, że posiadanie strategii rozwoju jest niezbędne dla utrzymania się na rynku. Przygotowując się do sprzedaży firmy, warto więc odpowiednio wcześniej przygotować taką strategię – jej istnienie i stopniowe wdrażanie w firmie może znacząco ułatwić negocjacje.

Porządek w firmie

Inwestorzy przykładają też wagę do stanu, w jakim znajdują się kluczowe aktywa firmy na sprzedaż. Sprzedający biznes powinien położyć szczególny nacisk na weryfikację dokumentów stanowiących podstawę nabycia lub korzystania przez firmę z: nieruchomości, praw autorskich czy wzorów przemysłowych. Warto zajrzeć także do odpowiednich rejestrów, aby potwierdzić, że wszystko jest w nich prawidłowo ujęte i  firma na sprzedaż jest w pełni uprawniona do korzystania z danych aktywów. W przypadku firm prowadzonych na podstawie wpisu do CEIDG przyda się również sprawdzić, czy jest zachowany rozdział między majątkiem firmowym a prywatnym przedsiębiorcy. Ponadto istotna jest kwestia prawidłowej dokumentacji kadrowej, która pozwoli ocenić stabilność zatrudnienia kluczowego dla  firmy na sprzedaż personelu.

Kacper Ziniak

Inne artykuły na ten temat: