Kto będzie mógł być założycielem fundacji rodzinnej?

Kto będzie mógł być założycielem fundacji rodzinnej?

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej przewiduje, iż założycielem fundacji rodzinnej będzie mogła być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Ograniczenie kręgu osób mogących być fundatorami wynika z roli, jaką ma pełnić fundacja rodzinna, tj. zarządzania majątkiem oraz realizowania wybranych celów prywatnych. Co jednak istotne – projekt przewiduje, iż fundację rodzinną będzie mogło założyć więcej osób – wspólnie. Jednakże fundacja tworzona w testamencie będzie mogła mieć tylko jednego fundatora.

Fundator fundacji rodzinnej

Status fundatora będzie niezbywalny. Rola i wpływ fundatora na fundację rodzinną będą zależne od indywidualnych decyzji fundatora i jego woli. W przypadku większej liczby fundatorów, prawa i obowiązki fundatora będą wykonywane wspólnie zgodnie z zasadami przewidzianymi dla współwłasności rzeczy. W statucie będzie jednak można zastrzec inny sposób wykonywania praw i obowiązków, np. powierzając ich wykonywanie jednemu z fundatorów albo niektórym fundatorom.

Więcej przeczytasz w artykule W jakim celu można będzie założyć fundację rodzinną?

Jak założyć fundacje rodzinną?

Zgodnie z projektem ustawy o fundacji rodzinnej do utworzenia fundacji rodzinnej będzie konieczne: 1) złożenie przez fundatora oświadczenia o utworzeniu fundacji rodzinnej i ustalenie statutu;

2) ustanowienie organów fundacji rodzinnej wymaganych przez ustawę lub statut;

3) wniesienie przez fundatora mienia o wartości wynoszącej co najmniej 100 000 zł;

4) wpis do rejestru fundacji rodzinnych.

Przeczytaj więcej o fundacji rodzinnej w artykule
Fundacja rodzinna – czym będzie i dlaczego ma pojawić się w Polsce?

Inne artykuły na ten temat: