Jak zmniejszyć ryzyko wystąpienia sporów w spółce?

Wprowadzenie do spółki menedżera zawsze wiąże się z ryzykiem powstania w przyszłości sporu między wspólnikami. Ryzyko to można zmniejszyć, pamiętając o kilku istotnych kwestiach.

Najważniejsze jest dobranie odpowiedniego partnera, który – poza kompetencjami do prowadzenia biznesu – będzie też osobą lojalną i godną zaufania. Przed definitywnym zaproszeniem menedżera do spółki warto powierzyć mu prowadzenie działalności operacyjnej na okres próbny i w ten sposób ocenić jego kandydaturę.

Jak przygotować się do sporu między wspólnikami? Zobacz nasz film!

 Odpowiednie sprawdzenie menedżera nie zawsze zapobiega konfliktom, które mogą się pojawić w trakcie dalszej współpracy. Zapraszając do spółki nowego wspólnika, nie można zapomnieć o kompleksowym uregulowaniu zasad współpracy w umowie spółki. Warto w szczególności zadbać o takie kwestie, jak sposób głosowania nad uchwałami w spółce, zasady wypłaty zysków, ograniczenie możliwości powstania pata decyzyjnego, zapewnienie odpowiedniego poziomu kontroli w spółce, zastrzeżenie zakazu konkurencji.

Więcej na ten temat można przeczytać w odpowiedziach na pytania: Na co zwrócić szczególną uwagę, zawierając umowę spółki? , Jakie większości w spółkach decydują o poszczególnych sprawach? , Kto decyduje o wypłacie zysku w spółce?, W jaki sposób wspólnicy mogą kontrolować menedżera?, Czy w umowie spółki można ograniczyć działania konkurencyjne menedżera?.

Umowa spółki nie zawsze jest wystarczająca do odpowiedniego zabezpieczenia przed konfliktem. Z tego względu warto zawierać dodatkowe porozumienia, które – w przeciwieństwie do umowy spółki – nie muszą być dokumentami powszechnie dostępnymi.

Tomasz Rutkowski

Inne artykuły na ten temat: