Jak zmniejszyć ryzyko wystąpienia sporów w spółce?

Wprowadzenie do spółki menedżera zawsze wiąże się z ryzykiem powstania w przyszłości sporu między wspólnikami. Ryzyko to można zmniejszyć, pamiętając o kilku istotnych kwestiach.

Najważniejsze jest dobranie odpowiedniego partnera, który – poza kompetencjami do prowadzenia biznesu – będzie też osobą lojalną i godną zaufania. Przed definitywnym zaproszeniem menedżera do spółki warto powierzyć mu prowadzenie działalności operacyjnej na okres próbny i w ten sposób ocenić jego kandydaturę.

Jak przygotować się do sporu między wspólnikami? Zobacz nasz film!

 Odpowiednie sprawdzenie menedżera nie zawsze zapobiega konfliktom, które mogą się pojawić w trakcie dalszej współpracy. Zapraszając do spółki nowego wspólnika, nie można zapomnieć o kompleksowym uregulowaniu zasad współpracy w umowie spółki. Warto w szczególności zadbać o takie kwestie, jak sposób głosowania nad uchwałami w spółce, zasady wypłaty zysków, ograniczenie możliwości powstania pata decyzyjnego, zapewnienie odpowiedniego poziomu kontroli w spółce, zastrzeżenie zakazu konkurencji.

Więcej na ten temat można przeczytać w odpowiedziach na pytania: Na co zwrócić szczególną uwagę, zawierając umowę spółki? , Jakie większości w spółkach decydują o poszczególnych sprawach? , Kto decyduje o wypłacie zysku w spółce?, W jaki sposób wspólnicy mogą kontrolować menedżera?, Czy w umowie spółki można ograniczyć działania konkurencyjne menedżera?.

Umowa spółki nie zawsze jest wystarczająca do odpowiedniego zabezpieczenia przed konfliktem. Z tego względu warto zawierać dodatkowe porozumienia, które – w przeciwieństwie do umowy spółki – nie muszą być dokumentami powszechnie dostępnymi.

Spory wspólników po śmierci nestora  

Kolejnym aspektem, który może spowodować spór w spółce jest chociażby podział majątku spółki pomiędzy sukcesorów, w tym ewentualne konflikty związane z przysługującym spadkobiercom zachowkiem.  

W celu ich zapobieżenia pomocna może okazać się fundacja rodzinna. Dzięki jej rozwiązaniom nestor rodziny może jeszcze w trakcie życia ustalić warunki oraz sposób podziału majątku między sukcesorów, zapoznając ich z nimi i zapobiegając jednocześnie wystąpienia sporów po jego śmierci. 

Co więcej, w toku porozumień zawartych za życia fundatora, może on ustalić np. sposób rozliczenia zachowku pomiędzy nieujętymi w jego planie spadkobiercami.  

Więcej o sposobach podzielenia rodzinnego majątku, w taki sposób, aby np. konieczność zapłaty zachowku nie zaważyła o jego rozdrobnieniu przeczytasz w naszym artykule: Zachowek w firmie rodzinnej – jak sprawiedliwie podzielić swój majątek, zachowując trwałość biznesu?.  

Tomasz Rutkowski

Inne artykuły na ten temat: