Jak opodatkowana jest sprzedaż ogółu praw i obowiązków?

Sprzedając ogół praw i obowiązków w spółce osobowej (np. jawnej lub komandytowej), sprzedający osiąga przychód z praw majątkowych. Oznacza to, że dochód ze sprzedaży podlega opodatkowaniu według skali podatkowej, czyli stawki 18% lub 32%, nawet w przypadku, gdy bieżące dochody z działalności spółki były rozliczane przez wspólnika według stawki liniowej.

 Aby obliczyć wysokość dochodu, sprzedający musi ustalić, jaki osiągnął przychód oraz jakie w związku z tym poniósł koszty.

Przychodem jest zazwyczaj cena określona w umowie sprzedaży, chyba że znacząco różni się ona od wartości rynkowej ogółu praw i obowiązków. Wtedy przychód powinna stanowić ich wartość rynkowa. Gdyby okazało się, że dużo warty ogół praw i obowiązków sprzedawany jest po cenie niższej od rynkowej, wówczas organ podatkowy mógłby sam określić wysokość przychodu.


Zobacz także filmik instruktażowy: Jaki podatek zapłacisz przy sprzedaży firmy?

Koszty zbycia to wydatki poniesione na nabycie sprzedawanego ogółu praw i obowiązków. O tym, jak je ustalić, można przeczytać w odpowiedzi na pytanie: Jak sprzedający ustala koszt podatkowy w przypadku sprzedaży ogółu praw i obowiązków?  Z kolei o tym, w jakim momencie zadeklarować podatek ze sprzedaży ogółu praw i obowiązków oraz rozliczyć się z urzędem skarbowym, można przeczytać w odpowiedzi na pytanie: Kiedy należy zapłacić podatek od sprzedaży spółki osobowej?

Podobnie jak sprzedaż udziałów lub akcji, sprzedaż ogółu praw i obowiązków nie powoduje obowiązku zapłaty VAT. W związku z zawarciem umowy sprzedaży nabywca musi natomiast odprowadzić PCC w wysokości 1% od wartości rynkowej nabywanego ogółu praw i obowiązków.

Podstawa prawna: art. 11, art. 18 ustawy o PIT; art. 2 pkt 4 ustawy o PCC.

Maria Ratajczyk

Inne artykuły na ten temat: